BSc

Cyfrifeg a Chyllid gyda Blwddyn Sylfaen

BSc Cyfrifeg a Chyllid gyda Blwddyn Sylfaen Cod N40F Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod N40F
 • Tariff UCAS

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

This multi-accredited BSc Accounting and Finance with Foundation Year degree offers you the chance to unlock and develop your technical knowledge, skills and expertise while gaining professional recognition from the world’s leading accountancy bodies such as the ACCA, CIMA, ICAEW, CIPFA, CII, ICSATopics covered include financial reporting, management accounting, corporate finance, taxation, audit and computerised accounting systems. This is the perfect degree if you are interested in pursuing a role within the Accountancy and/or Finance sector.

The integrated foundation year - designed for prospective students who do not have a sufficient or relevant academic background - is the perfect option to access this highly-sort scheme. In the foundation year, you will be brought up to speed on the fundamentals of Accounting and Finance, providing a solid base for you to go on and enjoy the full undergraduate degree.

Year 3 and 4 modules.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

95% o’n myfyrwyr ym maes Busnes a Gweinyddiaeth yn fodlon bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector. (ACF 2019)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

ACCA Accredited ProgrammeCIMA Accredited ICAEW Accredited CIFPA Accredited CII Accredited ICAS Accredited

Why study Accounting and Finance at Aberystwyth?

 • This programme will help fast-track your accountancy career by giving you exemptions from key professional examinations.
 • You will be taught and mentored by qualified and recognised accountants who have a wealth of industry and academic experience.
 • Following the foundation year, the syllabus of this course is identical to its sister course [Accounting and Finance, N400].
Ein Staff

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Academic Skills Foundation 1 IC07620 20
Foundations Of Management And Marketing AB05120 20
Information Technology For University Students CS01120 20
The Mathematics Driving Licence CS10410 10
Academic Skills Foundation 2 IC07720 20
Economics, Finance And Accounting For Business AB01320 20
Introduction To Statistics MA00910 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Accounting And Finance For Specialists AB11220 20
Data Analytics AB15220 20
Fundamentals Of Accounting And Finance AB11120 20
Fundamentals Of Management And Business * AB15120 20
Understanding The Economy AB13120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Corporate Finance And Financial Markets AB21420 20
Corporate Governance, Risk And Ethics AB21320 20
Intermediate Financial Accounting AB21120 20
Intermediate Management Accounting AB21220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Taxation AB21520 20
The Role And Practice Of Auditing AB21620 20

Cyflogadwyedd

Graduate Destinations:

 • Chartered Accountant;
 • Chartered Certified Accountant;
 • Chartered Management Accountant;
 • Chartered Public Finance Accountant;
 • Accountant Technician.

Some of our graduates have also explored other pathways:

 • Tax Advisor;
 • Auditor;
 • Investment Analyst;
 • Financial Trader;
 • Retail Banker;
 • Economist;
 • Actuary.  

Careers and Employability

From the moment you arrive at the Aberystwyth Business School, we will work with you to build on your skills and experience to enhance your career prospects. During your time with us, you will have the opportunity to:

 • Undertake a work placement or internship through the AberForward scheme, which is a paid internship;
 • Work and network with employers from a range of national and international companies through our visiting speaker programme;
 • Experience and learn with one of our partner Universities through our Erasmus + or International Exchange Programme. 

What work experience opportunities exist whilst studying? 

Discover more about the various employment opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer.

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department.

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four-year degree scheme.

In the first foundation year, you will be introduced to core components of Accounting and Finance.

In your second year you will discover:

 • The three key areas of Financial Accounting, Management Accounting and Financial Management;
 • Quantitative techniques and the use of specialist statistical software.

In your third year you will explore:

 • Investment analysis;
 • Portfolio selection and risk management;
 • The specific rules and practices of accounting in fields such as audit and taxation;
 • Corporate governance;
 • Financial and management accounting;
 • Business Law.

In your final year you will study:

 • Trends in management accounting;
 • Financial accounting and corporate finance;
 • Options to focus on auditing, taxation or financial statement analysis.

How will I be taught?

Our course is taught through the medium of lectures, small-group seminars and tutorials. All our modules are available online after the lecture or seminar for you to watch in the comfort of your own room.

You will be assessed through:

 • Examinations;
 • Assessed essays;
 • Reports;
 • Projects;
 • Presentations;
 • Coursework.

You will be assigned a personal tutor throughout your degree course, who will help you with any problems or queries, whether these are academic-related or personal issues. You should feel free to contact them at any time for help and advice.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Lefel A Available to candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh, Mathematics (grade 4, new grading system in England)

Diploma Cenedlaethol BTEC:
Available to candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Bagloriaeth Ryngwladol:
Available to candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Bagloriaeth Ewropeaidd:
Available to candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig