BSc

Cyfrifeg a Chyllid / Marchnata

Prif Ffeithiau

Cod N4N9
 • Tariff UCAS

  96 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

If you're interested in a subject that is exciting, dynamic and one that will combine elements of consumer behavior, psychology, management, human resources and culture, then the Accounting and Finance with Marketing degree at Aberystwyth University is the course for you. Aberystwyth Business School is an accredited Chartered Institute of Marketing (CIM) gateway centre, which means you could gain exemptions to the modules that the CIM offers.  The Accounting and Finance component of this degree is also accredited by various professional bodies which include the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), Institute of Chartered Accountants in England and Wales. 

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

95% o’n myfyrwyr ym maes Busnes a Gweinyddiaeth yn fodlon bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector. (ACF 2019)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study Accounting and Finance with Marketing at Aberystwyth University? 

 • The Marketing component of this degree allows you to explore the changing use of information technology and digital media for marketing purposes in a creative and innovative way. In addition, the range of marketing modules that are on offer enables you to discover the multidisciplinary understanding of marketing which employers increasingly demand. 
 • Across the two subject areas (Accounting/ Finance and Marketing) you will be taught by experts who have experience and knowledge of the specialist areas at an industry level. 
 • The Accounting and Finance component of this course will focus on developing your skills and knowledge in financial measurement and disclosure has on cash-flow, internal policy, and management systems. This will enlighten your understanding of how financial data may be used in order to inform and influence managers, investors and decision makers and how the presentation of financial information can impact on the longevity (and profitability/ sustainability) of a company or public sector organisation. 
 • This programme will help fast-track your accountancy career by giving you exemptions from key professional examinations which make you more appealing to future employers. 
Ein Staff

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Egwyddorion Marchnata Ac Ymarfer Cyfoes * CB17120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Accounting And Finance For Specialists AB11220 20
Data Analytics AB15220 20
Fundamentals Of Accounting And Finance AB11120 20
Fundamentals Of Management And Business * AB15120 20
Understanding The Economy AB13120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Consumer And Buyer Behaviour AB27220 20
Corporate Finance And Financial Markets AB21420 20
Intermediate Financial Accounting AB21120 20
Intermediate Management Accounting AB21220 20
Marketing Management AB27120 20
Rheolaeth Marchnata CB27120 20
Ymddygiad Defnyddwyr A Phrynwyr CB27220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Marketing: Relationships And Customer Experience AB27520 20
Applied Brand Management AB27420 20

Cyflogadwyedd

Graduate Destinations

 • Chartered Accountant;
 • Chartered Certified Accountant; 
 • Marketing and Digital Marketing Executives; 
 • Chartered Management Accountant;
 • Chartered Public Finance Accountant;
 • Accountant Technician.

Some of our graduates have also explored other pathways:

 • Tax Advisor;
 • Auditor;
 • Investment Analyst;
 • Financial Trader;
 • Retail Banker;
 • Economist;
 • Actuary.  

Careers and Employability

From the moment you arrive at the Aberystwyth Business School we will work with you to build on your skills and experience to enhance your career prospects. During your time with us you will have the opportunity to:

 • Undertake a work placement or internship through the AberForward scheme, which is a paid internship;
 • Work and network with employers from a range of national and international companies through our visiting speaker programme;
 • Experience and learn with one of our partner Universities through our Erasmus + or International Exchange Programme. 

What work experience opportunities exist whilst studying? 

Discover more about the various employment opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer.

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the three-year degree scheme.

In your first year you will discover:

 • The three key areas of Financial Accounting, Management Accounting and Financial Management;
 • Fundamental principles of marketing; 
 • Marketing in a business context; 
 • Quantitative techniques and the use of specialist statistical software.

In your second year you will explore:

 • Investment analysis;
 • The production of campaigns; 
 • Portfolio selection and risk management;
 • The specific rules and practices of accounting in fields such as audit and taxation;
 • Strategic marketing; 
 • Branding; 
 • Business to Business Marketing; 
 • Customer Relationship Management; 
 • Human Resource Management; 
 • Corporate governance;
 • Financial and management accounting;
 • Business Law.

In your final year you will study:

 • Trends in management accounting;
 • Financial accounting and corporate finance;
 • Marketing Communications; 
 • The nature and importance of international marketing and global brand awareness; 
 • Qualitative and Quantitative analysis of marketing situations; 
 • Options to focus on auditing, taxation or financial statement analysis;
 • Formulation of effective marketing plans;

How will I be taught?

Our course is taught through the medium of lectures, small-group seminars and tutorials. All our modules are available online after the lecture or seminar for you to watch in the comfort of your own room.

You will be assessed through:

 • Examinations;
 • Assessed essays;
 • Reports;
 • Projects;
 • Presentations;
 • Coursework.
 • You will be assigned a personal tutor throughout your degree course, who will help you with any problems or queries, whether these are academic-related or personal issues. You should feel free to contact them at any time for help and advice.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig