BSc

Rheoli Twristiaeth Antur

Prif Ffeithiau

Cod N870
 • Tariff UCAS

  96 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  9%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Are you interested in gaining a greater understanding in one of the fastest growing sectors of the UK? Then our BSc Adventure Tourism Management degree at Aberystwyth University is you.

This degree is engineered to enable you to unlock and develop skills in the business, marketing and management of adventure tourism operations. You will also learn in a stimulating environment and study in a location where the opportunities for adventure are unparalleled, allowing you to understand this young industry in its development.

Year 1 modules. Year 2 and 3 modules.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

95% o’n myfyrwyr ym maes Busnes a Gweinyddiaeth yn fodlon bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector. (ACF 2019)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

 • Our Tourism Management courses are in the top 10 in the UK (Complete University Guide, 2017). 
 • This degree is engineered for those wanting a career in tourism, the world's biggest industry. 
 • Study in location that is a stone throw away from some of the iconic tourist attractions namely, Snowdonia, Zip World Velocity, outdoor biking attractions and the Cardigan coast line. 
 • You will be taught by enthusiastic staff who are experts in the adventure tourism sector. 
 • During your degree, skills such as communication, time management, objective management will improve to employer standards. 
 • Enjoy many field trips to a variety of destinations inside and outside the UK. 
Ein Staff

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Egwyddorion Marchnata Ac Ymarfer Cyfoes * CB17120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Data Analytics AB15220 20
Fundamentals Of Accounting And Finance AB11120 20
Fundamentals Of Management And Business * AB15120 20
Principles Of Tourism Management AB19120 20
Understanding The Economy AB13120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil CB25320 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Activity Certification 1 AB29420 20
Adventure Tourism AB29220 20
Destination And Attraction Management * AB29120 20
International Tourism In Practice AB29320 20
Research Methods AB25320 20

Cyflogadwyedd

What career prospects are there for you when you graduate?

Employability is embedded across our teaching. Our graduates have been successful in seeking employment in the following:

 • Marketing Executive
 • Travel Agency Manager
 • Tourist Information Centre Manager
 • Tour Manager
 • Tourism Officer
 • Event Organisation
 • Hotel Manager
 • Customer Service Sector
 • Outdoor Pursuits Manager

 What skills will I acquire from this degree?

Studying for a degree in Tourism Management will equip you with a range of transferable skills which are highly valued by employers:

 • Ability to research, interpret and analyse business and financial data
 • Ability to express ideas and communicate information in a clear and structured manner, in both written and oral form
 • Effective problem-solving
 • Analytical and creative thinking skills
 • Decision-making
 • Ability to work independently
 • Time-management and organisational skills, including the ability to meet deadlines
 • Self-motivation and self-reliance
 • Team-working, with the ability to discuss concepts in groups, accommodating different ideas and reaching agreement

What work experience opportunities exist whilst studying? 

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer. 

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the three year degree scheme.

In your first year you will explore:

 • Tourism principles
 • Tourism system
 • Marketing principles
 • The business environment and management
 • And acquire basic communication skills in either French or Spanish

In your second year you will investigate:

 • Adventure Tourism and outdoor recreation
 • Destination and attraction management
 • International Tourism

In your third year you will discover:

 • Sustainable tourism
 • Tourism marketing
 • Development and planning
 • Your independent research project

How will I be taught?

We deliver our courses in the medium of lectures, seminars and tutorials.

You will be assessed through essays, business plans, reports, reflective journals, projects, presentations and examinations.

Further information:

We will assign you a personal tutor who will be with you throughout your degree, this person will help you any problems whether these are academic-related or personal issues. 

You will be assigned a personal tutor throughout your degree course, who will help you with any problems or queries, whether these are academic-related or personal issues. You should feel free to contact them at any time for help and advice.

You will also have the opportunity to complete a Personal Development Plan (PDP) at Aberystwyth. This is a structured process of self-appraisal, reflection, and planning, which will enable you to chart your personal, academic and professional development throughout your time at university. By recording your academic performance, and highlighting the skills you already have and those you will need for future employability, the PDP portfolio will equip you with the necessary tools to plan effectively, develop successful approaches to study, and consider your future career options and aspirations.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig