BSc

Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg (gan gynnwys Hyfforddiant Diwydiannol a Phroffesiynol Integredig)

BSc Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg (gan gynnwys Hyfforddiant Diwydiannol a Phroffesiynol Integredig) Cod GH7P Ymgeisio Nawr Cofrestrwch am Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod GH7P
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BBC

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  33%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Gwybodaeth ar gyfer mynediad ym mis Medi 2017 sydd ar y dudalen hon. I weld gwybodaeth am 2018, gan gynnwys y graddau gofynnol, edrychwch yn ein prosbectws.

Artificial Intelligence and Robotics involves the development of artificial systems, and is becoming increasingly relevant in commercial and domestic life. Examples of current and emerging artificial systems include home robots (for entertainment or assisting those with special needs), supply chain management systems, robots used in medical practice, robots in space, on land and at sea. Researchers from Aberystwyth have been active in all these areas. You will grasp the fundamentals of artificial intelligence and robotics with the opportunity to jump start your career with your integrated year in industrial and professional training.

Adran Cyfrifiadureg: 92% boddhad myfyrwyr am y cwrs Cyfrifiadureg   (ACF 2017)

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 9% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (DLHE 2017)

Aeth 95% o’n graddedigion i swyddi ar lefel broffesiynol, 15% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (DLHE 2017)

 • Trosolwg
 • Modiwlau
 • Cyflogadwyedd
 • Addysg a Dysgu
 • Barn ein Myfyrwyr

Trosolwg

Why study Artificial Intelligence and Robotics at Aberystwyth University?

 • Employability embedded in the structure of this degree
 • Our research ranked 11th in the UK and 1st in Wales (Times Higher Education)
 • Access to mobile and aerial robots, vision and motion tracking systems, micro controller systems and laser scanners
 • Access to dedicated Linux, Mac OS X laboratories and central servers
 • Taught by lecturers who have close links with the industry and software engineering conferences
 • Access to robotic equipment including Ardvinos, mobile robots and sailing robots
Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr a chymrodyr dysgu’r Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd a chymrawd dysgu newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion.  Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Cyflogadwyedd

Our degree prepares you for a variety of careers:

 • Software design
 • Communications and networking
 • Computer applications
 • Web development
 • IT consultancy and management
 • Systems analysis and development
 • Education

What skills do I acquire from this degree?

Employability skills are the core values of our degree.

As part of your degree you will be required to take part in a first year residential weekend where you and other students will have work in teams to solve problems.

This activity will encourage and improve:

 • Communication skills
 • Analytical skills
 • Time Management
 • Working Independently and as part of a team
 • Organisation skills
 • Implementation skills
 • Research skills
 • Technical skills

Industrial Year students have the opportunity to join a second year residential weekend concentrating on skills to help you find a great placement. This includes:

 • CV skills
 • Interview practice
 • Networking with employers
 • Online presence 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four year degree scheme.

In your first year you will be introduced to:

 • Programming
 • Computer Infrastructure
 • Web development
 • Problems + solutions

In your second year you will discover:

 • C and C++ and Environments
 • Our software development lifecycle module. This module will allow you to take a role which exists in the industry i.e. project manager, designer etc, you will be required to produce a working software product, following best current industrial practice at every stage.
 • Robotics and Embedded Systems
 • Artificial Intelligence
 • Data structures and Algorithms

In your third year, you will be taking part in your work placement:

 • This with the assistance of the department.  By the end of this placement you will have the knowledge and understanding to make a substantial contribution in the workplace
 • You will also return to University with a greater sense of motivation

In your final year, you will undertake:

 • Ubiquitous Computing
 • Machine Learning
 • Space Robotics
 • Professional Issues in the computing industry
 • Individual project, where you will develop a piece of software in an area of particular interest to you
 • A range of further electives to specialise in areas of your choice

How will I be taught?

Our enthusiastic staff will teach you through the medium of lectures, seminars, tutorials, practicals and individual/ group based project work.

 • You will be assessed through a combination of coursework, practicals, projects, workshops and examinations.
 • You will be assigned a personal tutor throughout your degree course, who will help you with any problems or queries, whether these are academic-related or personal issues. You should feel free to contact them at any time for help and advice.
 • You will also have the opportunity to complete a Personal Development Plan (PDP) at Aberystwyth. This is a structured process of self-appraisal, reflection, and planning, which will enable you to chart your personal, academic and professional development throughout your time at university. By recording your academic performance, and highlighting the skills you already have and those you will need for future employability, the PDP portfolio will equip you with the necessary tools to plan effectively, develop successful approaches to study, and consider your future career options and aspirations.

Barn ein Myfyrwyr

AI & Robotics is great because it not only gives you the most concrete feedback that what you're doing works - by a robot moving how it's supposed to, or even just a single sensor or motor behaving properly - it also feels the most creative, because you're creating something that can respond to any kind of environment or input, and even learn how to respond to things it's never seen before. Mathew Hathaway

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBC

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM

Myfyrwyr Rhyngwladol

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% overall

Ystyrir ymgeiswyr yn ôl eu rhinweddau unigol a gall y cynigion amrywio. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag: ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig