BA

Cymdeithaseg (gyda blwyddyn sylfaen integredig)

BA Cymdeithaseg (gyda blwyddyn sylfaen integredig) Cod L30F Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod L30F
 • Tariff UCAS

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

BA Sociology with integrated Foundation Year, at Aberystwyth University, will train you to develop a critical awareness of and engagement with the social world. By studying this course, you will develop a thorough grounding in the conceptual and theoretical approaches that have been employed by sociologists to study the world around us. You will also develop your ability to analyse social phenomena through training in the collection, analysis and presentation of sociological data.

The integrated foundation year - designed for prospective students who do not have a sufficient or relevant academic background - is the perfect option to access this highly-sort scheme. In the Foundation Year, you will be brought up to speed on the fundamentals of Sociology, providing a solid base for you to go on and enjoy the full undergraduate degree.

Some of the distinctive aspects of Aberystwyth’s approach to Sociology include: 

 • emphasising the value and significance of a field-based approach to Sociology, with field exercises being integrated into lecture modules, and a dedicated Field-Based Sociology module;
 • integrating more applied perspectives into the teaching that we undertake on key themes and concepts in Sociology to demonstrate its real-world significance (and, in doing so, help with the employability of our Sociology graduates);
 • drawing on our research strengths and to ensure that students are exposed to cutting-edge theoretical and empirical understandings of the social world.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU ym maes Daearyddiaeth a Gwyddor Amgylcheddol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019). 

91% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddor Daear. (ACF 2019)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Ffisegol yn genedlaethol (HESA 2018*)

Trosolwg

Following the foundation year, the syllabus of this course is identical to its sister course [Sociology, L300].

You will:

 • be able to critically evaluate ideas, concepts and approaches across the whole of the subject and within particular branches of Sociology; 
 • be able to carry out independent research, applying a range of skills in relation to data collection, analysis and presentation; have developed a range of skills and be able to apply them to a variety of Sociological issues; 
 • be able to recognize that your learning experience has been positively reinforced by exposure to research; 
 • be able to evaluate your own performance in a range of learning contexts and under different modes of assessment; 
 • be able to work independently, in a team and with a social awareness of the contribution made by scholarship and applied research in their discipline to social policy; 
 • have the necessary skills and awareness to seek employment in a variety of professional careers or to begin postgraduate research and study.
Ein Staff

Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: mae gan bob un o'r darlithwyr gymhwyster hyd at safon PhD neu maent yn gweithio tuag at PhD.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Academic Skills Foundation 1 IC07620 20
Foundation - Learning Experience 1 GS00220 20
Information Technology For University Students CS01120 20
Academic Skills Foundation 2 IC07720 20
Foundation - Dialogue GS00120 20
Learning Experience 2 GS00320 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Understanding Sameness And Difference GS15120 20
Key Concepts In Sociology GS16120 20
Place And Identity GS14220 20
Researching The Social World GS17120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Climate Change: Impacts, Perceptions, Adaptations GS10810 10
Conflict And Change: The Making Of Urban And Rural Spaces GS10220 20
Studying Film FM10120 20
Studying Media FM10620 20
Studying Communication FM10720 20
Studying Television FM10220 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ymchwilio I Bobl A Lle DA20510 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Lleoli Gwleidyddiaeth DA28720 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Placing Culture GS28520 20
Quantitative Analysis Of Geographical Data GS23810 10
Researching People And Place GS20510 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advertising FM21920 20
Digital Culture FM25520 20
Media And Society In Wales FM23220 20
Placing Politics GS28720 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sociology Dissertation GS31200 00

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Contemporary Global Migration GS39120 20
Geographies Of Memory GS37920 20
Landscapes Of British Modernity GS36220 20
Gender And The Media FM38320 20
Geographies Of The Global Countryside GS36820 20
Television And Society In Britain In The 20th Century FM36220 20
Urban Risk And Environmental Resilience GS37520 20
World Regional Islam GS38420 20

Cyflogadwyedd

The study of Sociology provides a solid foundation for you to consider a wide range of careers including the media, social work, international development, community engagement and the civil service to name a few. Nowadays, employers are seeking graduates who possess various skills which include the ability to think analytically and laterally. The degree provides you with a breadth and flexibility of skills which is why Sociology graduates nationally are attractive to employers. 

Graduates have progressed on to: 

 • Criminology, the Police Force; 
 • Health and Social Care; 
 • Social Work; 
 • Social Policy (including public housing, social work, local government administration and the voluntary sector); 
 • Management; 
 • Journalism; 
 • Public Relations; 
 • Teaching; 
 • Research. 

Addysg a Dysgu

In the first foundation year, you will be introduced to core components of Sociology.

During the second year of your course, you will be introduced to the main concepts, themes and perspectives of Sociology which include: 

 • Key concepts and theoretical approaches that have been and are developing within Sociology; 
 • The relationships between individuals, groups and social structures; 
 • Social Diversity and inequalities; 
 • The role of culturally organised processes in life; 
 • Processes underpinning social change; 
 • The distinctive character of Sociology in relation to other forms of understanding, such as its relation to other disciplines and to everyday explanations; 
 • The relationship between the analysis of evidence and sociological arguments; 

During your third and four years, the teaching will consider: 

 • Core knowledge and understanding modules to develop your capacities relating to your first-year modules; 
 • A range of qualitative, quantitative and digital data sources, research strategies and methods of data collection and analysis; 
 • The importance of ethical issues in all forms of sociological data collection, analysis and argumentation; 
 • Practical classes and fieldwork exercises.

During the duration of this course, you will be taught through a combination of lectures, seminars, practical classes and fieldwork. Your assessments will depend on the modules that you select, however you may be assessed through the following: Examinations; Practical classes; Fieldwork; Coursework; Dissertation.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Lefel A Available to candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:

Bagloriaeth Ryngwladol:

Bagloriaeth Ewropeaidd:

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig