BSc

Biocemeg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

Royal Society of Biology Accredited Degree

BSc Biocemeg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod C701 Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod C701
 • Tariff UCAS

  104 - 120

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Kick start and enhance your career prospects with our new Biochemistry degree with integrated year in industry. This course is engineered to give you a head start in an increasingly competitive job market, and upon successful completion of this degree, you will also have developed the skills and competencies which all employers are seeking.

This degree will explore the techniques that have revolutionised the study of cell biology, biological chemistry, metabolism, and molecular genetics. The course will prepare you for careers in areas specifically related to the discipline, such as biomedical science, biotechnology and pharmaceutical research. 

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

91% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol, (HESA 2018*)

Trosolwg

Royal Society of Biology Accredited DegreeWhy study Biochemistry at Aberystwyth University?

 • The syllabus of this course with the integrated year in industry is identical to its sister course BSc Biochemistry (C700). Your placement will be relevant to the degree and the year is assessed, counting towards your final degree grade.
 • Students will organise their work placement under the guidance of our Director for Employability. There is no guarantee that the work experience will be paid. (If you cannot obtain a placement, then you must transfer to the sister course BSc Biochemistry C700).
 • During your year in industry, you will pay a discounted tuition fee.
 • This degree will give you a solid foundation in the study of cellular, molecular and chemical biology.
 • We will nurture both your intellectual curiosity and your general scientific practice.
 • The subject is taught within an internationally recognised centre of excellence, by enthusiastic experts in the Biochemistry field.
 • The University has state-of-the-art teaching facilities with over £55 million pounds invested.
 • The Biochemistry teaching staff are recognised as experts and innovative educators.
Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sgiliau Astudio A Chyfathrebu * BG12410 10
Amrywiaeth Microbau * BG12110 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biochemistry And The Cellular Basis Of Life BR15320 20
Comparative Animal Physiology BR14110 10
Evolution And The Diversity Of Life BR14310 10
Exploring Genetics BR14410 10
Metabolism BR12010 10
Molecular Biochemistry BR13720 20
Molecular Laboratory Skills BR12210 10
The Green Planet * BR13610 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil * BG25620 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Molecular Biology And Bioinformatics BR20620 20
Cell And Cancer Biology BR25920 20
Practical Skills For Biochemists BR22920 20
Proteins And Enzymes BR26620 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Chromosome Dynamics BR21820 20
Immunology BR22220 20
Practical And Professional Skills In Microbiology * BR24720 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Integrated Year In Industry BRS0060 60
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bioinformatics And Functional Genomics BR37120 20
Biotechnology BR35520 20
Molecular Pharmacology BR36120 20
Research Project * BR36440 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Microbial Pathogenesis BR33720 20
Molecular Biology Of Development BR36020 20

Cyflogadwyedd

A degree in Biochemistry will prepare you for a career in Biomedical science, Biotechnology and Pharmaceutical research.

Your year in industry:

Make no mistake, you will develop confidence and gaining experience in the industry will stimulate your enthusiasm for the subject.

 Completing a year in industry will allow you to:

 • Apply the learning from your course to the work environment;
 • Make industry contacts;
 • Develop practical skills related to your area of study;
 • Apply your practical skills and technical knowledge after returning to study;
 • Enhance your CV and better prepare yourself for a job after graduating.

Students on this scheme should note that the department institute does not have automatic placements for every applicant. You will be responsible for finding securing the work experience, however, you will have the assistance of our institute Work Experience Coordinator and our dedicated careers advisor (James Cuffe, jpc11@aber.ac.uk). If you fail to find work experience you will be able to convert your course to the three-year version of your subject.

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four year degree scheme.

In your first year you will explore:

 • Genetics and the chemical basis of biology and metabolism.
 • Animals, plants and microbes at the organismal, cellular and molecular levels
 • Physiology, muscle and locomotion, nutrition, endocrinology, cardiovascular respiratory systems and homeostasis

In your second year you will discover:

 • Cell biology
 • Immunology
 • Chromosomes
 • Molecular biology
 • Qualitative and Quantitative procedures of data analysis

In your third year you will undertake your work experience in an industry that is relative to this degree BSc Biochemistry.

In your final year you will study and undertake:

 • Bioinformatics
 • Genomics
 • Pharmacology
 • Microbes
 • A research dissertation

How will I be taught?

The course will be delivered through lectures, workshops, tutorials and practicals. You will be assessed through;

 • Essays
 • Practical exercises
 • Oral presentations
 • Worksheets
 • Reports
 • Posters
 • Literature reviews
 • Exams

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC with B in Chemistry

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Chemistry at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Chemistry

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig