BSc

Busnes a Rheolaeth gyda Blwddyn Sylfaen

BSc Busnes a Rheolaeth gyda Blwddyn Sylfaen Cod N12F Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod N12F
 • Tariff UCAS

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

BSc Business and Management with Foundation Year, within the Aberystwyth Business School, is perfect preparation for your career in the business world. The degree is accredited by the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) and the Association of Chartered Certified Accountants. Our expert academics will guide you through areas of marketing, operations management, finance, accounting, strategy, human resource management and entrepreneurship - in addition to a range of other cutting-edge and specialist modules. The degree has been engineered for a student who wants to excel and succeed to the top level of global business management practice.

The integrated foundation year - designed for prospective students who do not have a sufficient or relevant academic background - is the perfect option to access this highly-sort scheme. In the foundation year, you will be brought up to speed on the fundamentals of Business and Management, providing a solid base for you to go on and enjoy the full undergraduate degree.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

95% o’n myfyrwyr ym maes Busnes a Gweinyddiaeth yn fodlon bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector. (ACF 2019)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Following the foundation year, the syllabus of this course is identical to its sister course [Business and Management, N122].

Why study Business and Management at Aberystwyth University?

 • You will be taught in the innovating and dynamic Aberystwyth Business School;
 • You will gain insight into the world of enterprise;
 • An understanding of the impact of changes in the business environment e.g. economic events.

Gain knowledge in the following:

 • Changes in accounting practices;
 • Changes in the regulatory and legal environment;
 • Marketing decisions;
 • Business strategies.

On completion of this degree you will possess:

 • A broad understanding of management in practice;
 • In-depth knowledge of trade and commerce in both the public and private sector;
 • A solid grasp in the complexity of management challenges and the combined impact of the economic, financial, human and legal issues that leaders encounter.
Ein Staff

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Academic Skills Foundation 1 IC07620 20
Foundations Of Management And Marketing AB05120 20
Information Technology For University Students CS01120 20
The Mathematics Driving Licence CS10410 10
Academic Skills Foundation 2 IC07720 20
Economics, Finance And Accounting For Business AB01320 20
Introduction To Statistics MA00910 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Egwyddorion Marchnata Ac Ymarfer Cyfoes * CB17120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Data Analytics AB15220 20
Fundamentals Of Accounting And Finance AB11120 20
Fundamentals Of Management And Business * AB15120 20
Understanding The Economy AB13120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil CB25320 20
Gweithrediadau A Rheoli'r Gadwyn Cyflenwi * CB25120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Corporate Governance, Risk And Ethics AB21320 20
Entrepreneurship And New Venture Creation AB25220 20
Entreprenwriaeth A Chreu Menter Newydd CB25220 20
Human Resource Management * AB25420 20
Marketing Management AB27120 20
Research Methods AB25320 20
Rheolaeth Marchnata CB27120 20

Cyflogadwyedd

What can I do with a degree in Business Management?

Our graduates have entered and are successful in a number of sectors:

 • Chartered Accountancy;
 • Investment Banking;
 • Insurance;
 • Underwriting;
 • Risk Management;
 • Marketing Management;
 • Retail Management;
 • Distribution and Logistics Management.

What skills will I obtain from this degree? 

Studying our degree in Business Management will equip you with the following skills:

 • Understanding of organisational behaviour and structure;
 • Improved numeracy skills and the ability to research, interpret and use business and financial data;
 • Deep understanding of the causes and effects of economic and other external changes;
 • The ability to communicate clearly in a written and spoken form;
 • Effective problem solving;
 • Analytical and creative thinking skills;
 • Decision-making;
 • The ability to work independently and as part of a team; 
 • Time-Management and organisational skills;
 • Self-motivation and self-reliance.

What work experience opportunities exist at Aberystwyth University? 

Discover more about the various employment opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer.

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department.

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four-year degree scheme.

In the first foundation year, you will be introduced to core components of Business and Management.

In your second year you will discover: 

 • Fundamental principles of management;
 • The dynamics of the modern business environment;
 • The use of financial and accounting information in management decisions at operational and strategic levels;
 • Marketing principles.

In your third year you will explore: 

 • The organisational behaviour and theory; 
 • Theories and techniques of operations management;
 • Market structures and pricing strategies;
 • The skills, analytical tools and techniques to identify and address problems and opportunities in business management and marketing. 

In your final year you will study:

 • The business strategy and how it functions both internally and externally to the business environment; 
 • Human resource management; 
 • The understanding of current management thinking from both practical and theoretical perspectives;
 • A compulsory independent research project which will give you the opportunity to specialise in a particular aspect of business management and marketing; 
 • Optional modules are available to allow you to direct your learning and preferred specialism.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Lefel A Available to candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:

Bagloriaeth Ryngwladol:

Bagloriaeth Ewropeaidd:

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig