BSc

Busnes a Rheolaeth gydag Almaeneg

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BSc Busnes a Rheolaeth gydag Almaeneg Cod N1R2 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod N1R2
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BBC with B in German unless to be studied as a beginner

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  22%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Gwybodaeth ar gyfer mynediad ym mis Medi 2019 sydd ar y dudalen hon. I weld gwybodaeth am 2020, gan gynnwys y graddau gofynnol, edrychwch yn ein prosbectws.

The BSc in Business and Management with German within the Aberystwyth Business School and Department of Modern Languages will prepare you for the perfect introduction to a career in the business world.  This degree is accredited by the Chartered Institute of Management Accountant (CIMA). Our teaching experts will guide you through areas of marketing, operations management, finance, accounting, strategy and human resource management, entrepreneurship in addition to the range of cutting-edge specialist modules. You will also see your German language competencies improve and you will learn the language and the culture and at the same time expand your grammatical accuracy and spoken fluency. This degree is engineered for a student who wants to excel and succeed to the top level of global business management practice. 

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

95% o’n myfyrwyr ym maes Busnes a Gweinyddiaeth yn fodlon bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector. (ACF 2019)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

100% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Ieithoedd Modern.  (ACF 2019)

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study Business and Management with German at Aberystwyth University?

 • The teaching of this course will be taught in the Aberystwyth Business School and Department of Modern Languages. 
 • By studying this degree you will be taking part in your study or working year abroad where you will have the option to study in one of our partner universities in Germany or work as an English Language Assistant through the British Council. Discover your options for your study year abroad here
 • The selection of modules available to you throughout your three years will enable you to gain an insight into the world of business and enterprise where your understanding of the impact of changes in the business environment e.g. economic events will be contextualised. 
 • You will gain knowledge in the following:
 • Changes in accounting practices;
 • Changes in the regulatory and legal environment;
 • Strategic and Digital Marketing; 
 • Business strategies;
 • German Language and Culture.

On completion of this degree you will possess:

 • A broad understanding of management in practice;
 • The ability to communicate concisely and effectively on business themes in both English and German;
 • In-depth knowledge of trade and commerce in both the public and private sector;
 • A solid grasp in the complexity of management challenges and the combined impact of the economic, financial, human and legal issues that managers deal with. 
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Hanfodion Rheolaeth A Busnes CB15120 20
Egwyddorion Marchnata Ac Ymarfer Cyfoes CB17120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beginners German 1 GE11120 20
Beginners German 2 GE11020 20
Data Analytics AB15220 20
Exploring German Cultural Identity GE10810 10
Fundamentals Of Accounting And Finance AB11120 20
Fundamentals Of Management And Business AB15120 20
German Language Advanced GE19930 30
Marketing Principles And Contemporary Practice AB17120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Firms, Markets And Pricing MM33220 20
German Language GE20130 30
Marketing Management MM30120 20
Operations And Innovation Management MM33620 20
Organisational Behaviour MM33120 20
Rheolaeth Marchnata MR30720 20
Rheoli Gweithrediadau Ac Arloesedd MR33620 20
Ymddygiad Sefydliadol MR33120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Short Prose In German * GE27110 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Abroad Year Credits MMS0080 80
Year Abroad Assessment GES0040 40
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Business Leadership And Corporate Responsibility MM34220 20
Business Strategy MM34020 20
German Language GE30130 30
Human Resource Management MM33520 20
Rheolaeth Adnoddau Dynol MR33520 20
Strategaeth Busnes MR34020 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Marketing Management MM30220 20
Contemporary German Politics * GE31110 10
Employability Skills For Professionals MM38020 20
Marchnata Strategol MR30320 20
Rheoli Busnesau Bychain MR32220 20
Small Business Management And Entrepreneurship MM32220 20
Strategic Marketing MM30320 20

Cyflogadwyedd

What can I do with a degree in Business Management with German?

Our graduates have entered and are successful in a number of sectors:

 • Chartered accountancy;
 • Investment Banking;
 • Insurance;
 • Underwriting;
 • Risk Management;
 • Marketing Management;
 • Distribution and Logistics Management.

What skills do I obtain from this degree?

Studying a degree in Business Management will equip you with the following skills:

 • Understanding of organisational behaviour and structure;
 • Improved numeracy skills and the ability to research, interpret and use business and financial data;
 • Deep understanding of the causes and effects of economic and other external changes;
 • The ability to communicate clearly written and spoken;
 • Effective problem solving;
 • Analytical and creative thinking skills;
 • Decision- making;
 • The ability to work independently and as part of a team;
 • Time-management and organisational skills;
 • Self-motivation and self- reliance.

What work experience opportunities exist whilst studying? 

Discover more about the various employability opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer. 

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four year degree scheme.

In your first year you will explore:

 • Fundamental principles of management;
 • The dynamics of the modern business environment;
 • The use of financial and accounting information in management decisions at operational and strategic levels;
 • Marketing principles and the relationship between management and organisation;
 • In all four years you will have four weekly hours of language work;
 • Learn the founding moment of German culture;
 • Have the choice to study general modules on film, language and identity.

In your second year you will discover:

 • The organisational behaviour and theory;
 • Theories and techniques of operations management;
 • Market structures and pricing strategies;
 • The skills, analytical tools and techniques to identify and address problems and opportunities in business management and marketing;
 • Optional choice of German literature, language, history of art.

In your third year you will take part in your Erasmus year abroad where you can study with any of our partner Universities in Germany through the Erasmus + programme, or teach as an English Language Assistant in Germany (including other German speaking countries) through the British Council.

In your final year, you will study:

 • The business strategy and how it functions both internally and externally to the business environment;
 • Human resource management;
 • The understanding of current management thinking from both practical and theoretical perspectives;
 • A compulsory independent research project which will give you the opportunity to specialise in a particular aspect of business management and marketing;
 • Optional modules are available to allow you to direct your learning and preferred specialism in German and Business.

How will I be taught?

You will be taught through lectures, seminars and tutorials of which are in small groups. You will be required on some modules to deliver presentations, work effectively as part of a group and undertake any essays that are required from you.

At Aberystwyth University, all our modules are placed online for you to study further in the comfort of your room. We also have a wealth of printed texts which are available in our library and the National Library of Wales.

 The course is assessed by:

 • Examinations;
 • Assessed essays;
 • Projects;
 • Presentations;
 • Dissertation (certain modules).

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBC with B in German unless to be studied as a beginner

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM with specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall with 5 points in German at Higher Level unless to be studied as a beginner

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% overall with 70% in German unless to be studied as a beginner

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig