BSc

Busnes a Rheolaeth gyda Sbaeneg

BSc Busnes a Rheolaeth gyda Sbaeneg Cod N1R4 Cofrestrwch am Ddiwrnod Agored Cofrestrwch am Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod N1R4
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BBC with B in Spanish unless to be studied as a beginner

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  22%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

BSc Business and Management with Spanish, under the Aberystwyth Business School, is perfect preparation for your career in the business world. The degree is accredited by the Chartered Institute of Management Accountant (CIMA)

Our expert academics will guide you through areas of marketing, operations management, finance, accounting, strategy, human resource management and entrepreneurship - in addition to a range of other cutting-edge and specialist modules. The degree has been engineered for a student who wants to excel and succeed to the top level of global business management practice.

You will also see your Spanish language competencies improve with the Department of Modern Languages, where you will learn the language and the culture.

[NSS/DLHE Awards]

Ysgol Fusnes Aberystwyth: Deg Uchaf yn DU am fodlonrwydd myfyrwyr am y dysgu mewn pynciau Marchnata/ Economeg a Chyllid (ACF 2017)

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 2% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2017)

Adran Ieithoedd Modern: 93% boddhad myfyrwyr (ACF 2017)

Aeth 85% o’n graddedigion i swyddi ar lefel broffesiynol, 38% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol (HESA 2017)

Trosolwg

Why study Business and Management and Spanish at Aberystwyth University?

 • You will have an insight into the world of enterprise.
 • You will develop an understanding of the impact of changes in the business environment e.g. economic events.
 • You will explore Spanish language and culture.

On completion of this degree you will possess:

 • A broad understanding of management in practice
 • The ability to communicate in both English and Spanish
 • In-depth knowledge of trade and commerce in both the public and private sector
 • A solid grasp in the complexity of management challenges and the combined impact of the economic, financial, human and legal issues that managers deal with. 
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. Y pedwerydd grŵp yw'r staff rhan amser a gyflogir ar sail eu harbenigedd mewn maes arbenigol penodol.  

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Cyflogadwyedd

What can I do with a degree in Business Management and Spanish?

Our graduates have entered and are successful in a number of sectors:

 • Chartered Accountancy
 • Investment Banking
 • Insurance
 • Underwriting
 • Risk Management
 • Retail Management
 • Marketing Management
 • Distribution and Logistics Management
 • Sales Executive
 • Health Service Management
 • Fashion Industry

What skills do I obtain from this degree?

Studying a degree in Business Management with Spanish will equip you with the following skills:

 • Understanding of organisational behaviour and structure
 • The ability to communicate effectively in both Spanish and English across a wide range of audiences
 • Improved numeracy skills and the ability to research, interpret and use business and financial data
 • Deep understanding of the causes and effects of economic and other external changes
 • The ability to communicate clearly written and spoken
 • Effective problem solving
 • Analytical and creative thinking skills
 • Decision- making
 • The ability to work independently and as part of a team
 • Time-management and organisational skills
 • Self-motivation and self- reliance

What work experience opportunities exist whilst studying? 

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer. 

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four year degree scheme.

In your first year you will explore:

 • Fundamental principles of management
 • The dynamics of the modern business environment
 • The use of financial and accounting information in management decisions at operational and strategic levels
 • Marketing principles and the relationship between management and organisation
 • In all four year you will have four weekly hours of language work
 • Learn the founding moment of Spanish culture
 • Have the choice to study general modules on film, language and identity

In your second year you will discover:

 • The organisational behaviour and theory
 • Theories and techniques of operations management
 • Market structures and pricing strategies
 • The skills, analytical tools and techniques to identify and address problems and opportunities in business management and marketing
 • Optional choice of Spanish literature, language, history of art

In your third year you will take part in your Erasmus year abroad where you can study with any of our partner Universities in Spain through the Erasmus + programme, or teach as an English Language Assistant in Spain through the British Council.

In your final year, you will study;

 • The business strategy and how it functions both internally and externally to the business environment
 • Human resource management
 • The understanding of current management thinking from both practical and theoretical perspectives
 • A compulsory independent research project which will give you the opportunity to specialise in a particular aspect of business management and marketing
 • Optional modules are available to allow you to direct your learning and preferred specialism in Spanish and Business

How will I be taught?

You will be taught through lectures, seminars and tutorials of which are in small groups. You will be required on some modules to deliver presentations, work effectively as part of a group and undertake any essays that are required from you.

At Aberystwyth University, all our modules are placed online for you to study further in the comfort of your room. We also have a wealth of printed texts which are available in our library and the National Library of Wales.

The course is assessed by;

 • Examinations
 • Assessed Essays
 • Projects
 • Presentations
 • Dissertation (certain modules)
 • You will be allocated a personal tutor for the duration of degree at Aberystwyth University. 

Darganfod Mwy

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBC with B in Spanish unless to be studied as a beginner

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM with specified subject

Myfyrwyr Rhyngwladol

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall with 5 points in Spanish at Higher Level unless to be studied as a beginner

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% overall with 70% in Spanish unless to be studied as a beginner

Ystyrir ymgeiswyr yn ôl eu rhinweddau unigol a gall y cynigion amrywio. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag: ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig