BSc

Busnes a Rheolaeth gyda Sbaeneg

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BSc Busnes a Rheolaeth gyda Sbaeneg Cod N1R4 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod N1R4
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BBC with B in Spanish unless to be studied as a beginner

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  22%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Gwybodaeth ar gyfer mynediad ym mis Medi 2019 sydd ar y dudalen hon. I weld gwybodaeth am 2020, gan gynnwys y graddau gofynnol, edrychwch yn ein prosbectws.

BSc Business and Management with Spanish, under the Aberystwyth Business School and the Department of Modern Languages, is perfect preparation for your career in the business world. The degree is accredited by the Chartered Institute of Management Accountant (CIMA)Our expert academics will guide you through areas of marketing, operations management, finance, accounting, strategy, human resource management and entrepreneurship - in addition to a range of other cutting-edge and specialist modules. You will also see your Spanish language competencies improve and develop a higher appreciation for the language, culture and linguistic fluency of the Spanish language. The degree has been engineered for a student who wants to excel and succeed to the top level of global business management practice.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

95% o’n myfyrwyr ym maes Busnes a Gweinyddiaeth yn fodlon bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector. (ACF 2019)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

100% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Ieithoedd Modern.  (ACF 2019)

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study Business and Management and Spanish at Aberystwyth University?

 • The teaching of this course will be taught in the Aberystwyth Business School and Department of Modern Languages. 
 • By studying this degree you will be taking part in your study or working year abroad where you will have the option to study in one of our partner universities in Spain (including other Spanish speaking countries) or work as an English Language Assistant through the British Council. Discover your options for your study year abroad here
 • The selection of modules available to you throughout your three years will enable you to gain an insight into the world of business and enterprise where your understanding of the impact of changes in the business environment e.g. economic events will be contextualised. 

On completion of this degree you will possess:

 • A broad understanding of management in practice;
 • The ability to communicate in both English and Spanish;
 • In-depth knowledge of trade and commerce in both the public and private sector;
 • A solid grasp in the complexity of management challenges and the combined impact of the economic, financial, human and legal issues that managers deal with. 
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Hanfodion Rheolaeth A Busnes CB15120 20
Egwyddorion Marchnata Ac Ymarfer Cyfoes CB17120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beginners Spanish 1 SP10820 20
Beginners Spanish 2 SP11020 20
Data Analytics AB15220 20
Fundamentals Of Accounting And Finance AB11120 20
Fundamentals Of Management And Business AB15120 20
Hispanic Civilization SP10610 10
Marketing Principles And Contemporary Practice AB17120 20
Spanish Language Advanced SP19930 30
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Firms, Markets And Pricing MM33220 20
Marketing Management MM30120 20
Operations And Innovation Management MM33620 20
Organisational Behaviour MM33120 20
Rheolaeth Marchnata MR30720 20
Rheoli Gweithrediadau Ac Arloesedd MR33620 20
Spanish Language SP20130 30
Ymddygiad Sefydliadol MR33120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Language Of Business And Current Affairs 1 SP20310 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Abroad Year Credits MMS0080 80
Year Abroad Assessment SPS0040 40
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Business Leadership And Corporate Responsibility MM34220 20
Business Strategy MM34020 20
Human Resource Management MM33520 20
Rheolaeth Adnoddau Dynol MR33520 20
Spanish Language SP30130 30
Strategaeth Busnes MR34020 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Actualidades * SP31410 10
Applied Marketing Management MM30220 20
Employability Skills For Professionals MM38020 20
Marchnata Strategol MR30320 20
Rheoli Busnesau Bychain MR32220 20
Small Business Management And Entrepreneurship MM32220 20
Strategic Marketing MM30320 20

Cyflogadwyedd

What can I do with a degree in Business Management and Spanish?

Our graduates have entered and are successful in a number of sectors:

 • Chartered Accountancy;
 • Investment Banking;
 • Insurance;
 • Underwriting;
 • Risk Management;
 • Retail Management;
 • Marketing Management;
 • Distribution and Logistics Management.

What skills do I obtain from this degree?

Studying a degree in Business Management with Spanish will equip you with the following skills:

 • Understanding of organisational behaviour and structure;
 • The ability to communicate effectively in both Spanish and English across a wide range of audiences;
 • Improved numeracy skills and the ability to research, interpret and use business and financial data;
 • Deep understanding of the causes and effects of economic and other external changes;
 • The ability to communicate clearly written and spoken;
 • Effective problem solving;
 • Analytical and creative thinking skills;
 • Decision- making;
 • The ability to work independently and as part of a team;
 • Time-management and organisational skills;
 • Self-motivation and self- reliance.

What work experience opportunities exist whilst studying? 

Discover more about the various employment opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer. 

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four year degree scheme.

In your first year you will explore:

 • Fundamental principles of management;
 • The dynamics of the modern business environment;
 • The use of financial and accounting information in management decisions at operational and strategic levels;
 • Marketing principles and the relationship between management and organisation;
 • In all four year you will have four weekly hours of language work;
 • Learn the founding moment of Spanish culture;
 • Have the choice to study general modules on film, language and identity.

In your second year you will discover:

 • The organisational behaviour and theory;
 • Theories and techniques of operations management;
 • Market structures and pricing strategies;
 • The skills, analytical tools and techniques to identify and address problems and opportunities in business management and marketing;
 • Optional choice of Spanish literature, language, history of art.

In your third year you will take part in your Erasmus year abroad where you can study with any of our partner Universities in Spain through the Erasmus + programme, or teach as an English Language Assistant in Spain (including other Spanish speaking countries) through the British Council.

In your final year, you will study:

 • The business strategy and how it functions both internally and externally to the business environment;
 • Human resource management;
 • The understanding of current management thinking from both practical and theoretical perspectives;
 • A compulsory independent research project which will give you the opportunity to specialise in a particular aspect of business management and marketing;
 • Optional modules are available to allow you to direct your learning and preferred specialism in Spanish and Business.

How will I be taught?

You will be taught through lectures, seminars and tutorials of which are in small groups. You will be required on some modules to deliver presentations, work effectively as part of a group and undertake any essays that are required from you.

At Aberystwyth University, all our modules are placed online for you to study further in the comfort of your room. We also have a wealth of printed texts which are available in our library and the National Library of Wales.

The course is assessed by:

 • Examinations;
 • Assessed Essays;
 • Projects;
 • Presentations;
 • Dissertation (certain modules).

You will be allocated a personal tutor for the duration of degree at Aberystwyth University. 

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBC with B in Spanish unless to be studied as a beginner

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM with specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall with 5 points in Spanish at Higher Level unless to be studied as a beginner

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% overall with 70% in Spanish unless to be studied as a beginner

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig