BSc

Technoleg Gwybodaeth Busnes (gyda blwyddyn sylfaen)

BSc Technoleg Gwybodaeth Busnes (gyda blwyddyn sylfaen) Cod G50F Diwrnodau Agored - Cofrestrwch Nawr Diwrnodau Agored - Cofrestrwch Nawr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod G50F
 • Tariff UCAS

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  8%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Business Information Technology (with Foundation Year), at Aberystwyth University, explores how professionals manipulate technology to answer business problems.

With exposure to the key building blocks for business efficiency that includes Systems Analysis, Database Applications, Business Environment, E-Commerce / E-Business systems, Web Programming and Web Tools, you'll quickly learn how to analyse business requirements and translate them into effective business systems.

On successful completion, you'll have amassed the range of core skills and capabilities - highly transferable - and sought by employers of this discipline.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

93% boddhad cyffredinol yn yr Adran Gyfrifiadureg (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 8% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study Business Information Technology at Aberystwyth University?

 • Employability embedded in the structure of this degree
 • Access to dedicated Linux, Mac OS X laboratories and central servers
 • Taught by lecturers who have close links with the industry and software engineering conferences 
Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr a chymrodyr dysgu’r Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd a chymrawd dysgu newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion.  Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Academic Skills Foundation 1 IC07620 20
Academic Skills Foundation 2 IC07720 20
Communication And Technology PH19510 10
Foundation Mini Projects CS02420 20
Foundation Programming CS02320 20
Information Technology For University Students CS01120 20
Spreadsheets For University Students CS01010 10
The Mathematics Driving License CS10410 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad I Raglennu * CC12020 20
Datblygiad Proffesiynol A Phersonol * CC18010 10
Diogelwch Data * CC11110 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Fundamentals Of Web Development * CS11010 10
Introduction To Computer Infrastructure CS10220 20
Programming Using An Object-oriented Language * CS12320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Communication And Technology PH19510 10
Computational Thinking CS12910 10
Data Analytics AB15220 20
Functional Programming CS12510 10
Marketing Principles And Contemporary Practice * AB17120 20
Problems And Solutions CS10720 20
The Mathematics Driving License CS10410 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Business Systems Analysis IL33010 10
Management Information Systems IL32410 10
Modelling Persistent Data CS27020 20
Programming For The Web CS25320 20
Applied Graphics CS24320 20
Software Engineering For The Web CS22220 20
Web Design And The User Experience CS22620 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Management Of Organisations IL32520 20
Applied Web Development CS35510 10
Professional Issues In The Computing Industry CS38220 20
Web-based Major Project CS39930 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
E-commerce: Implementation, Management And Security CS37420 20

Cyflogadwyedd

Our degree prepares you for a variety of careers:

 • Communications and networking
 • Web development
 • IT consultancy and management
 • Systems analysis and development
 • Computer Sales and marketing
 • Education

What skills do I acquire from this degree?

Employability skills are the core values of our degree.

 • As part of your degree you will be required to take part in a residential where you and other students will have work in teams to solve problems.

This activity will encourage and improve:

 • Communication skills
 • Analytical skills
 • Time Management
 • Working Independently and as part of a team
 • Organisation skills
 • Implementation skills
 • Research skills
 • Technical skills

What work experience opportunities exist whilst studying? 

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer.

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four year degree scheme.

In your foundation year you will be introduced to;

 • Information Technology Tools
 • And review the mathematical skills needed for your future study
 • Programming concepts
 • Optional modules may be Business or Media

 In your first year you will explore;

 • Web development
 • Problems + Solutions
 • Programming
 • Business Environment

In your second year you will discover;

 • Programming for the Web
 • Data Modelling
 • Web Design and the user experience
 • Applied Graphics
 • Software Engineering

In your final year you will undertake;

 • E-commerce
 • Business Information Technology Group project
 • Professional Issues in the computing industry
 • Web-based major project

How will I be taught?

 • Our enthusiastic staff will teach you through the medium of lectures, seminars, tutorials, practicals and individual/ group based project work.
 • You will be assessed through a combination of coursework, practicals, projects, workshops and examinations.
 • You will be assigned a personal tutor throughout your degree course, who will help you with any problems or queries, whether these are academic-related or personal issues. You should feel free to contact them at any time for help and advice.
 • You will also have the opportunity to complete a Personal Development Plan (PDP) at Aberystwyth. This is a structured process of self-appraisal, reflection, and planning, which will enable you to chart your personal, academic and professional development throughout your time at university. By recording your academic performance, and highlighting the skills you already have and those you will need for future employability, the PDP portfolio will equip you with the necessary tools to plan effectively, develop successful approaches to study, and consider your future career options and aspirations.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Lefel A

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:

Bagloriaeth Ryngwladol:

Bagloriaeth Ewropeaidd:

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig