BSc

Technoleg Gwybodaeth Busnes (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BSc Technoleg Gwybodaeth Busnes (gyda blwyddyn sylfaen) Cod G50F Cofrestrwch am Ddiwrnod Agored Cofrestrwch am Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod G50F
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  Available to candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  8%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Business Information Technology (with Foundation Year), at Aberystwyth University, explores how professionals manipulate technology to answer business problems.

With exposure to the key building blocks for business efficiency that includes Systems Analysis, Database Applications, Business Environment, E-Commerce / E-Business systems, Web Programming and Web Tools, you'll quickly learn how to analyse business requirements and translate them into effective business systems.

On successful completion, you'll have amassed the range of core skills and capabilities - highly transferable - and sought by employers of this discipline.

[NSS/DLHE Awards]

Adran Cyfrifiadureg: 92% boddhad myfyrwyr am y cwrs Cyfrifiadureg   (ACF 2017)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 8% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study Business Information Technology at Aberystwyth University?

 • Employability embedded in the structure of this degree
 • Access to dedicated Linux, Mac OS X laboratories and central servers
 • Taught by lecturers who have close links with the industry and software engineering conferences 
Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr a chymrodyr dysgu’r Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd a chymrawd dysgu newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion.  Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau

Cyflogadwyedd

Our degree prepares you for a variety of careers:

 • Communications and networking
 • Web development
 • IT consultancy and management
 • Systems analysis and development
 • Computer Sales and marketing
 • Education

What skills do I acquire from this degree?

Employability skills are the core values of our degree.

 • As part of your degree you will be required to take part in a residential where you and other students will have work in teams to solve problems.

This activity will encourage and improve:

 • Communication skills
 • Analytical skills
 • Time Management
 • Working Independently and as part of a team
 • Organisation skills
 • Implementation skills
 • Research skills
 • Technical skills

What work experience opportunities exist whilst studying? 

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer.

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four year degree scheme.

In your foundation year you will be introduced to;

 • Information Technology Tools
 • And review the mathematical skills needed for your future study
 • Programming concepts
 • Optional modules may be Business or Media

 In your first year you will explore;

 • Web development
 • Problems + Solutions
 • Programming
 • Business Environment

In your second year you will discover;

 • Programming for the Web
 • Data Modelling
 • Web Design and the user experience
 • Applied Graphics
 • Software Engineering

In your final year you will undertake;

 • E-commerce
 • Business Information Technology Group project
 • Professional Issues in the computing industry
 • Web-based major project

How will I be taught?

 • Our enthusiastic staff will teach you through the medium of lectures, seminars, tutorials, practicals and individual/ group based project work.
 • You will be assessed through a combination of coursework, practicals, projects, workshops and examinations.
 • You will be assigned a personal tutor throughout your degree course, who will help you with any problems or queries, whether these are academic-related or personal issues. You should feel free to contact them at any time for help and advice.
 • You will also have the opportunity to complete a Personal Development Plan (PDP) at Aberystwyth. This is a structured process of self-appraisal, reflection, and planning, which will enable you to chart your personal, academic and professional development throughout your time at university. By recording your academic performance, and highlighting the skills you already have and those you will need for future employability, the PDP portfolio will equip you with the necessary tools to plan effectively, develop successful approaches to study, and consider your future career options and aspirations.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A Available to candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
Available to candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation

Bagloriaeth Ryngwladol:
Available to candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation

Bagloriaeth Ewropeaidd:
Available to candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig