BSc

Busnes a Rheolaeth

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

Cod N122 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

N122
  • Tariff UCAS

    96 - 120

  • Hyd y Cwrs

    3 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    46%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

91% boddhad cyffredinol yn Ysgol Fusnes Aberystwyth (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Egwyddorion Marchnata Ac Ymarfer Cyfoes CB17120 20
Hanfodion Rheolaeth A Busnes CB15120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Data Analytics AB15220 20
Fundamentals Of Accounting And Finance AB11120 20
Fundamentals Of Management And Business AB15120 20
Marketing Principles And Contemporary Practice AB17120 20
Understanding The Economy AB13120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Rheolaeth Adnoddau Dynol CB25420 20
Rheolaeth Marchnata CB27120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Entreprenwriaeth A Chreu Menter Newydd CB25220 20
Gweithrediadau A Rheoli'r Gadwyn Cyflenwi CB25120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Corporate Governance, Risk And Ethics AB21320 20
Human Resource Management AB25420 20
Marketing Management AB27120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Entrepreneurship And New Venture Creation AB25220 20
Operations And Supply Chain Management AB25120 20
Strategic Business And Operational Resilience Analysis AB25540 40

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Barn ein Myfyrwyr

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|