BSc

Busnes a Rheolaeth

Prif Ffeithiau

Cod N122
 • Tariff UCAS

  96 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  45%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

BSc Business and Management, within the Aberystwyth Business School, is perfect preparation for your career in the business world. The degree is accredited by the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) and the Association of Chartered Certified Accountants. Our expert academics will guide you through areas of marketing, operations management, finance, accounting, strategy, human resource management and entrepreneurship - in addition to a range of other cutting-edge and specialist modules. The degree has been engineered for a student who wants to excel and succeed to the top level of global business management practice.

Year 1 modules. Year 2 and 3 modules.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

95% o’n myfyrwyr ym maes Busnes a Gweinyddiaeth yn fodlon bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector. (ACF 2019)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study Business and Management at Aberystwyth University?

 • You will be taught in the innovating and dynamic Aberystwyth Business School.
 • You will gain insight into the world of enterprise.
 • An understanding of the impact of changes in the business environment e.g. economic events.

Gain knowledge in the following:

 • Changes in accounting practices;
 • Changes in the regulatory and legal environment;
 • Marketing decisions;
 • Business strategies.

On completion of this degree you will possess:

 • A broad understanding of management in practice;
 • In-depth knowledge of trade and commerce in both the public and private sector;
 • A solid grasp in the complexity of management challenges and the combined impact of the economic, financial, human and legal issues that leaders encounter.
Ein Staff

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Egwyddorion Marchnata Ac Ymarfer Cyfoes CB17120 20
Hanfodion Rheolaeth A Busnes CB15120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Data Analytics AB15220 20
Fundamentals Of Accounting And Finance AB11120 20
Fundamentals Of Management And Business AB15120 20
Marketing Principles And Contemporary Practice AB17120 20
Understanding The Economy AB13120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil CB25320 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Corporate Governance, Risk And Ethics AB21320 20
Entrepreneurship And New Venture Creation AB25220 20
Entreprenwriaeth A Chreu Menter Newydd CB25220 20
Gweithrediadau A Rheoli'r Gadwyn Cyflenwi CB25120 20
Human Resource Management * AB25420 20
Marketing Management AB27120 20
Operations And Supply Chain Management AB25120 20
Research Methods AB25320 20
Rheolaeth Marchnata CB27120 20

Cyflogadwyedd

What can I do with a degree in Business Management?

Our graduates have entered and are successful in a number of sectors:

 • Chartered Accountancy;
 • Investment Banking;
 • Insurance;
 • Underwriting;
 • Risk Management;
 • Marketing Management;
 • Retail Management;
 • Distribution and Logistics Management.

What skills will I obtain from this degree? 

Studying our degree in Business Management will equip you with the following skills:

 • Understanding of organisational behaviour and structure;
 • Improved numeracy skills and the ability to research, interpret and use business and financial data;
 • Deep understanding of the causes and effects of economic and other external changes;
 • The ability to communicate clearly in a written and spoken form;
 • Effective problem solving;
 • Analytical and creative thinking skills;
 • Decision-making;
 • The ability to work independently and as part of a team; 
 • Time-Management and organisational skills;
 • Self-motivation and self-reliance.

What work experience opportunities exist at Aberystwyth University? 

Discover more about the various employment opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer.

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the three year degree scheme.

In your first year you will discover: 

 • Fundamental principles of management;
 • The dynamics of the modern business environment;
 • The use of financial and accounting information in management decisions at operational and strategic levels;
 • Marketing principles.

In your second year you will explore: 

 • The organisational behaviour and theory; 
 • Theories and techniques of operations management;
 • Market structures and pricing strategies;
 • The skills, analytical tools and techniques to identify and address problems and opportunities in business management and marketing. 

In your third year you will study:

 • The business strategy and how it functions both internally and externally to the business environment; 
 • Human resource management; 
 • The understanding of current management thinking from both practical and theoretical perspectives;
 • A compulsory independent research project which will give you the opportunity to specialise in a particular aspect of business management and marketing; 
 • Optional modules are available to allow you to direct your learning and preferred specialism.

Barn ein Myfyrwyr

Business & Management provides academic insight to firm behaviour within internal and external business environments enabling individuals to fully comprehend the wider context of operations within a global context in an informative yet interesting manner. It’s diverse as it examines a variety of business topics. Students get to experience economics, accounting, and marketing providing a sound grounding in wide variety of business areas that may be extended in the second and final years. The modules set individuals in good stead for understanding a variety of business functions. Andrea Jane Phillips

The course has been a great deal of help for me and has given me confidence within marketing and business, particularly when we worked as business consultants for Aber Town Trader within Marketing Case Studies. It gives us an insight for future work and is great work experience for students. Marketing Communications last semester was also a very interesting topic as we learnt and analysed different communications that companies use within marketing in order to reach their target audience and potential customers. These opportunities have been great and good to put on CV as experiences! Dwynwen Medi Evans

Studying Business and Management at Aberystwyth University has enabled me to develop my understanding, and better appreciate the world in which we all live and work. With a limited understanding of Business and Management prior to studying, I have benefited greatly from this course, and the ability to select and choose which route I best want to follow. Through a range of in-class and interactive learning sessions my passion for the subject has flourished. The degree has fuelled my desire to pursue education to the next level in order to ascertain a more thorough understanding of the business environment. Peter Hamilton-Gray

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig