BA

Astudiaethau Plentyndod

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

Cod X320 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

X320
  • Tariff UCAS

    96 - 112

  • Hyd y Cwrs

    3 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    89%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

100% o’n myfyrwyr X320 Astudiaethau Plentyndod wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda. (ACF 2019)

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Addysg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n myfyrwyr Addysg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2019)

97.5% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. (HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Mae gan ddarlithwyr cyrsiau israddedig yr Ysgol Addysg naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu maent yn ymarferwyr profiadol yn eu maes. Mae gan bob un o'r staff dysgu gymhwyster dysgu cydnabyddedig, neu maent yn gweithio tuag at gymhwyster o'r fath.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Datblygiad A Dysgu Plant AD14520 20
Sgiliau Allweddol I Brifysgol AD13620 20
Datblygiad Iaith AD14320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Polisiau A Materion Mewn Addysg AD10120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Children's Development And Learning * ED14520 20
Key Skills For University * ED13620 20
Language Development * ED14320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Health And Wellbeing In The Early Years * ED14620 20
Policies And Issues In Education * ED10120 20
Partnerships In Principle And Practice * ED14420 20
Play And Learning:theory And Practice * ED13720 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Llythrennedd Mewn Plant Ifanc AD20220 20
Seicoleg Dysgu A Meddwl AD20120 20
Dulliau Ymchwil AD20320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Diogelu Ac Ymarfer Proffesiynol AD24320 20
Gweithio Gyda Phlant AD20620 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Literacy In Young Children * ED20220 20
Psychology Of Learning And Thinking * ED20120 20
Research Methods * ED20320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Education, Diversity And Equality * ED20420 20
Safeguarding And Professional Practice * ED24320 20
Discourses Language And Education * ED22420 20
Making Sense Of The Curriculum * ED20820 20
Working With Children * ED20620 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Datblygiad Emosiynol A Chymdeithasol AD34820 20
Datblygiad Mathemategol Yn Y Blynyddoedd Cynnar AD30320 20
Traethawd Hir AD33640 40

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gwerthuso Ac Adlewyrchu Ar Sgiliau Dysgu Yn Gritigol AD30120 20
Hawliau Plant AD30620 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Emotional And Social Development * ED34820 20
Major Dissertation * ED33640 40
Mathematical Development In The Early Years * ED30320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Children's Rights * ED30620 20
Critically Reflecting And Evaluating Learning And Skills * ED30120 20
Special Educational Needs * ED30420 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Barn ein Myfyrwyr

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 112

Lefel A BBC-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|