BSc

Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BSc Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial Cod GG4R Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod GG4R
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BBC

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  33%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Explore the fundamentals of Computer Science and Artificial Intelligence (AI) here at Aberystwyth University.

The degree, which is accredited by the Chartered Institute for IT (BCS) on behalf of the Engineering Council, allows you to develop the skills needed to solve complex problems that include analysis, design, solution choice and implementation.

You will be equipped with the appropriate skills for any typical job in the software industry. However, the AI emphasis will give you the head start in job areas of autonomy, AI, medical and/or bioinformatics tasks, computational intelligence, commercial/business programming of softbot applications, intelligent controllers and more.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

93% boddhad cyffredinol yn yr Adran Gyfrifiadureg (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 8% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study Computer Science with Artificial Intelligence at Aberystwyth?

 • Employability embedded in the structure of this degree
 • This degree is accredited by the BCS (the Chartered Institute for IT) on behalf of the Engineering Council, which gives you a head start when you enter the competitive job market
 • The department will give you access to dedicated Linux, Mac OS X laboratories and central servers
 • You will be taught by lecturers who have close links with the industry and software engineering conferences
 • Students on this course will have access to robotic equipment including ardvinos, mobile robots and sailing robots
Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr a chymrodyr dysgu’r Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd a chymrawd dysgu newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion.  Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad I Raglennu * CC12020 20
Datblygiad Proffesiynol A Phersonol * CC18010 10
Diogelwch Data * CC11110 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Fundamentals Of Web Development * CS11010 10
Introduction To Computer Infrastructure CS10220 20
Problems And Solutions CS10720 20
Programming Using An Object-oriented Language * CS12320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Communication And Technology PH19510 10
Computational Thinking CS12910 10
Functional Programming CS12510 10
The Mathematics Driving License CS10410 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cylch Bywyd Datblygiad Meddalwedd * CC22120 20
Dylunio Rhaglen, Strwythurau Data A Algorithmau * CC21120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Artificial Intelligence CS26520 20
Modelling Persistent Data CS27020 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Agile Development And Testing CS31310 10
Machine Learning CS36110 10
Major Project * CS39440 40
Professional Issues In The Computing Industry CS38220 20

Cyflogadwyedd

Career Prospects

Our degree prepares you for a variety of careers:

 • Software design
 • Communications and networking
 • Computer applications
 • Web development
 • IT consultancy and management
 • Systems analysis and development
 • Education

What skills do I acquire from this degree?

As part of your degree you will be required to take part in a first year residential weekend where you and other students will have work in teams to solve problems.

This activity will encourage and improve:

 • Communication skills
 • Analytical skills
 • Time Management
 • Working Independently and as part of a team
 • Organisation skills
 • Implementation skills
 • Research skills
 • Technical skills

Students wishing to complete relevant work experience will be interested by this sister course with the integrated year industry. This sister course (GG47) has an identical syllabus to this course (GG4R), however you will have an additional year to undertake work experience in an industry relevant to this degree. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the three year degree scheme.

In your first year you may be introduced to:

 • Programming
 • Computer Infrastructure
 • Web development
 • Problems + solutions

In your second year you may discover:

 • C and C++ and Environments
 • Our software development lifecycle module. This module will allow you to take a role which exists in the industry i.e. project manager, designer etc, you will be required to produce a working software product, following best current industrial practice at every stage.
 • Robotics and Embedded Systems
 • Artificial Intelligence
 • Data structures and Algorithms

In your final year, you will undertake:

 • Agile Methodologies
 • Machine Learning
 • The development of Internet based applications
 • Individual project, where you will develop a piece of software in an area of particular interest to you
 • A range of further electives to specialise in areas of your choice

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBC

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% overall

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig