BSc

Cyfrifiadureg / Ffiseg

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

Cod FG34 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

FG34
  • Tariff UCAS

    112 - 120

  • Hyd y Cwrs

    3 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    40%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

93% boddhad cyffredinol yn yr Adran Gyfrifiadureg (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 8% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97% o’n myfyrwyr yn fodlon â’r dysgu ar eu cwrs yn yr Adran Ffiseg. (ACF 2019

93% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. (HESA 2018*).

Trosolwg

Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr a chymrodyr dysgu’r Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd a chymrawd dysgu newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion.  Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ffiseg gymwysterau hyd at safon PhD a hanes o wneud gwaith ymchwil yn eu meysydd arbenigol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad I Raglennu * CC12020 20
Algebra A Hafaliadau Differol FG16210 10
Algebra A Chalcwlws Pellach * MT11010 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra And Differential Equations PH16210 10
Calculus * MP10610 10
Classical Dynamics * PM14010 10
Introduction To Computer Infrastructure CS10220 20
Laboratory Techniques For Experimental Physics (10 Credits) * PH15510 10
Modern Physics PH14310 10
Programming Using An Object-oriented Language * CS12320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ffiseg Mathemategol * FG26020 20
Trydan A Magnetedd FG22510 10
Cylch Bywyd Datblygiad Meddalwedd CC22120 20
Python Gwyddonol * CC24420 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Electricity And Magnetism PH22510 10
Optics PH22010 10
Principles Of Quantum Mechanics PH23010 10
Software Engineering CS22120 20
Thermodynamics PH21510 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algorithm Design And Data Structures * CS21120 20
Modelling Persistent Data CS27020 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Agile Development And Testing CS31310 10
Concepts In Condensed Matter Physics PH32410 10
Experimental Physics (10 Credits) * PH35410 10
Minor Project * CS39620 20
Particles, Quanta And Fields PH33020 20
Project (20 Credits) * PH35620 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Barn ein Myfyrwyr

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 112 - 120

Lefel A BBB-BBC to include B in Physics and B in Mathematics

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with B in A level Physics and B in Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Physics and Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Physics and Mathematics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|