MCOMP

Cyfrifiadureg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

MCOMP Cyfrifiadureg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod G419 Cofrestrwch am Ddiwrnod Agored Ar-lein Cofrestrwch am Ddiwrnod Agored Ar-lein

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod G419
 • Tariff UCAS

  136 - 144

 • Hyd y Cwrs

  5 blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Computer Science, at Aberystwyth University, covers a vast range of topics including programming, computer operating systems, software design and the engineering of large software systems - with cutting-edge research. It is also our department’s most flexible degree, providing core modules that are key for a career in Computer Science.

The Chartered Institute for IT (BCS) accredited course will equip you with specialist skills such as software engineering, graphics and visualisation, artificial intelligence, robotics, telematics, mobile computing and open source computing - that are highly sought out by employers in this industry.

The prestigious MComp in Computer Science is similar to the Bachelors degree but provides two additional years of instruction in the form of an integrated year in industry and an integrated Masters.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

93% boddhad cyffredinol yn yr Adran Gyfrifiadureg (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 8% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study Computer Science (MComp) at Aberystwyth University? 

 • Students on this course will taught by lecturers who have close links with the industry and software engineering conferences

At Aberystwyth our Computer Science students have access to: 

 • Regularly updated laboratories providing access to a full range of computing environments including iMacs, Linux and Windows 
 • Core modules in computer science 
 • Use of state of the art research equipment, including mobile robots, sailing robots and manipulator arms, vision and motion tracking systems
Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr a chymrodyr dysgu’r Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd a chymrawd dysgu newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion.  Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Rhaglennu Gan Ddefnyddio Iaith Gwrthrych-gyfeiriadol CC12320 20
Cyflwyniad I Raglennu CC12020 20
Datblygiad Proffesiynol A Phersonol CC18010 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Fundamentals Of Web Development CS11010 10
Information Security CS11110 10
Introduction To Computer Infrastructure CS10220 20
Introduction To Programming CS12020 20
Problems And Solutions CS10720 20
Professional And Personal Development CS18010 10
Programming Using An Object-oriented Language CS12320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Communication And Technology PH19510 10
Computational Thinking CS12910 10
Functional Programming CS12510 10
The Mathematics Driving Licence CS10410 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cylch Bywyd Datblygiad Meddalwedd CC22120 20
Dylunio Rhaglen, Strwythurau Data A Algorithmau CC21120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Modelling Persistent Data CS27020 20
Program Design, Data Structures And Algorithms CS21120 20
Software Engineering CS22120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sandwich Year CSS0060 60

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Prosiect Hir CC39440 40
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Agile Development And Testing CS31310 10
E-commerce: Implementation, Management And Security CS37420 20
Major Project CS39440 40
Professional Issues In The Computing Industry CS38220 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Developing Advanced Internet-based Applications SEM5640 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Fundamentals Of Intelligent Systems CSM6120 20
Internet Technologies CHM5720 20
Statistical Concepts, Methods And Tools MAM5120 20
Advanced Software Engineering SEM1020 20
Applied Data Mining CSM6720 20
Machine Learning For Intelligent Systems CSM6420 20

Cyflogadwyedd

Our graduates are eagerly sought by employers, particularly with a Masters-level qualification. The year in industry option on the degree means that students can finish their degree having already had a year’s experience of working in computing, making them even more attractive to employers.

Our degree prepares you for a variety of careers:

 • Software design
 • Communications and networking
 • Computer applications
 • Web development
 • IT consultancy and management
 • Systems analysis and development
 • Computer sales and marketing
 • Education

What skills do I acquire from this degree?

Employability skills are the core values of our degree.

As part of your degree you will be required to take part in a residential where you and other students will have work in teams to solve problems.

This activity will encourage and improve;

 • Communication skills
 • Analytical skills
 • Time Management
 • Working Independently and as part of a team
 • Organisation skills
 • Implementation skills
 • Research skills
 • Technical skills

Industrial Year students have the opportunity to join a second year residential weekend concentrating on skills to help you find a great placement. This includes:

 • CV skills
 • Interview practice
 • Networking with employers
 • Online presence

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four year degree scheme.

In your first year you will be introduced to:

 • Programming
 • Computer Infrastructure
 • Web development
 • Problems + solutions

In your second and fourth year, you will undertake:

 • Our software development life cycle module. This module will allow you to take a role which exists in the industry i.e. project manager, designer etc, you will be required to produce a working software product, following best current industrial practice at every stage.
 • Data structures and algorithms
 • Plus, other exciting elective modules
 • Development processes, techniques and technologies for constructing real operational software
 • Individual project, where you will develop a piece of software in an area of particular interest to you
 • A range of further electives to specialise in areas of your choice

Your year in industry will be undertaken during your third year.

In your final year you will undertake a team and individual projects as well as modules at Master's level. Open-ended challenges are a chance for you to explore and test your knowledge, and success demands an independent-minded, but nonetheless strictly professional and well-organised approach to study. 

How will I be taught?

Our enthusiastic staff will teach you through the medium of lectures, seminars, tutorials, practicals and individual/ group based project work.
You will be assessed through a combination of coursework, practicals, projects, workshops and examinations.
You will be assigned a personal tutor throughout your degree course, who will help you with any problems or queries, whether these are academic-related or personal issues. You should feel free to contact them at any time for help and advice.
You will also have the opportunity to complete a Personal Development Plan (PDP) at Aberystwyth. This is a structured process of self-appraisal, reflection, and planning, which will enable you to chart your personal, academic and professional development throughout your time at university. By recording your academic performance, and highlighting the skills you already have and those you will need for future employability, the PDP portfolio will equip you with the necessary tools to plan effectively, develop successful approaches to study, and consider your future career options and aspirations.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 136 - 144

Lefel A AAA-AAB

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDD-DDM

Bagloriaeth Ryngwladol:
34-32 points overall

Bagloriaeth Ewropeaidd:
80% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig