BSc

Cyfrifiadureg (gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor)

BSc Cyfrifiadureg (gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor) Cod G406 Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod G406
 • Tariff UCAS

  96 - 120

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Computer Science with an integrated year studying abroad, here at Aberystwyth University, covers a wide range of fundamentals - infrastructure, programming, web development, communication, technology and more.

The course is accredited by the Chartered Institute for IT (BCS), on behalf of the Engineering Council, which allows you to develop the skills needed to solve complex problems that include analysis, design, solution choice and implementation.

Skills acquired from this course are taught from cutting-edge research, in a supportive learning environment, and are highly sought after by future employers.

A year of study abroad will enable you to discover another country and culture, while at the same time expanding your knowledge and skills of Computer Science.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

93% boddhad cyffredinol yn yr Adran Gyfrifiadureg (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 8% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study Computer Science at Aberystwyth University?

 • Employability embedded in the structure of this degree;
 • A degree accredited by the Chartered Institute for IT (BCS), on behalf of the Engineering Council, which gives you a head start when you enter the competitive job market;
 • Access to dedicated Linux, Mac OS X laboratories and central servers;
 • Taught by lecturers who have close links with the industry and software engineering conferences;
 • Access to robotic equipment including Ardvinos, mobile robots and sailing robots.
Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr a chymrodyr dysgu’r Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd a chymrawd dysgu newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion.  Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad I Raglennu CC12020 20
Datblygiad Proffesiynol A Phersonol CC18010 10
Diogelwch Data CC11110 10
Hanfodion Datblygu Gwe CC11010 10
Rhaglennu Gan Ddefnyddio Iaith Gwrthrych-gyfeiriadol CC12320 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Fundamentals Of Web Development CS11010 10
Information Security CS11110 10
Introduction To Computer Infrastructure CS10220 20
Introduction To Programming CS12020 20
Problems And Solutions CS10720 20
Professional And Personal Development CS18010 10
Programming Using An Object-oriented Language CS12320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Communication And Technology PH19510 10
Computational Thinking CS12910 10
Functional Programming CS12510 10
The Mathematics Driving Licence CS10410 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dylunio Rhaglen, Strwythurau Data A Algorithmau CC21120 20
Cylch Bywyd Datblygiad Meddalwedd CC22120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Modelling Persistent Data CS27020 20
Program Design, Data Structures And Algorithms CS21120 20
Software Engineering CS22120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sandwich Year CSS0060 60

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Prosiect Hir CC39440 40
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Agile Development And Testing CS31310 10
Major Project CS39440 40
Professional Issues In The Computing Industry CS38220 20

Cyflogadwyedd

Our degree prepares you for a variety of careers:

 • Software design;
 • Communications and networking;
 • Computer applications;
 • Web development;
 • IT consultancy and management;
 • Systems analysis and development;
 • Computer sales and marketing;
 • Education.

What skills do I acquire from this degree?

Employability skills are the core values of our degree. As part of your degree, you will be required to take part in a residential where you and other students will have work in teams to solve problems. This activity will encourage and improve:

 • Communication skills;
 • Analytical skills;
 • Time Management;
 • Working Independently and as part of a team;
 • Organisation skills;
 • Implementation skills;
 • Research skills;
 • Technical skills.

Interested in a year in industry?
If you are keen to obtain a year in industry, then you can switch to our Computer Science (G401) degree. This scheme is the same as Computer Science (G400), but we give you an additional year to spend in an industrial placement.

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four year degree scheme.

In your first year, you will be introduced to:

 • Programming;
 • Computer infrastructure;
 • Web development;
 • Problems and solutions.

In your second year you will discover:

 • Our software development lifecycle module. This module will allow you to take a role which exists in the industry i.e. project manager, designer etc, you will be required to produce a working software product, following best current industrial practice at every stage;
 • Data structures and algorithms;
 • Plus, other exciting elective modules.

In your third year, you will take part in your year of study abroad:

This with the assistance of the department. By the end of this placement, you will have the knowledge and understanding to make a substantial contribution to the workplace. You will also return to University with a greater sense of motivation.

In your final year, you will undertake:

 • Development processes, techniques and technologies for constructing real operational software;
 • An individual project, where you will develop a piece of software in an area of particular interest to you;
 • A range of further electives to specialise in areas of your choice.

How will I be taught?

You will be taught by enthusiastic staff through a complementary set of teaching and learning methods and approaches, ranging from formal lectures, seminars and tutorials to practicals and individual and group-based project work.

You will be assessed through a combination of coursework, practicals, projects, workshops and examinations.

You will be assigned a personal tutor throughout your degree course, who will help you with any problems or queries, whether these are academic-related or personal issues. You should feel free to contact them at any time for help and advice.

You will also have the opportunity to complete a Personal Development Plan (PDP) at Aberystwyth. This is a structured process of self-appraisal, reflection, and planning, which will enable you to chart your personal, academic and professional development throughout your time at university. By recording your academic performance, and highlighting the skills you already have and those you will need for future employability, the PDP portfolio will equip you with the necessary tools to plan effectively, develop successful approaches to study, and consider your future career options and aspirations.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig