BA

Treftadaeth Ddiwylliannol: Llyfrgelloedd, Archifau ac Amgueddfeydd

BA Treftadaeth Ddiwylliannol: Llyfrgelloedd, Archifau ac Amgueddfeydd Cod V700 Diwrnodau Agored - Cofrestrwch Nawr Diwrnodau Agored - Cofrestrwch Nawr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod V700
 • Tariff UCAS

  96 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

The BA in Cultural Heritage Studies at Aberystwyth University seeks to introduce you to the cultural heritage aspects of the library, archive and heritage professions. If you are interested in any aspects of library, archive or museum work, including looking for information, helping others in information seeking, and how our heritage and knowledge is stored, shared and preserved - then this degree at Aberystwyth University is for you. 

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

96% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru. (ACF 2019)

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chew mis ar ôl graddio, 6% yn uwch na graddedigion o’r Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol.(HESA 2018*)

Trosolwg

The course has a strong history component and allows you to combine an interest in history with practical and theoretical understandings of how information is valued and utilised in all walks of life – historical, educational and social. Offered jointly by the Departments of History and Welsh History, and Information Management, Library and Archives, this scheme draws upon our established strengths in professional training in information and library studies, archives and records management, alongside History and Welsh History. 

You will receive training in the management and use of information, heritage resources, archives and records in both digital and physical formats. You’ll also develop skills in the application of information technology in this field. This degree scheme promotes your ability to conduct research, to investigate and analyse, and to articulate your ideas. 

Opportunities at Aberystwyth for students of Cultural Heritage Studies include:

 • studying in a historically ‘information rich’ town that includes the National Library of Wales (one of only five copyright libraries in the UK, and home to the National Screen and Sound Archive of Wales, and a regular host of exhibitions relating to Welsh culture and heritage); the Welsh Books Council; the Royal Commission for Ancient and Historical Monuments, Ceredigion Museum, the University libraries and archives, and a range of other relevant resources and organisations; 
 • being taught by experts in their field.
Ein Staff

Mae gan ddarlithwyr yr Adran Rheoli Gwybodaeth, Llyfrgelloedd ac Archifau naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu maent yn gweithio mewn agweddau ar y pwnc lle mae'r pwyslais ar ymarfer proffesiynol.  Mae llawer o'r staff yn gwneud ymchwil sy'n berthnasol i ddatblygiad damcaniaethol ac ymarferol y ddisgyblaeth a'r proffesiynau cysylltiedig.

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Hanes a Hanes Cymru gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyno Hanes * HA12120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Effective Communication IL10520 20
Foundations Of Information Studies IL10120 20
The Archival Inheritance IL11120 20
The Cultural Heritage Landscape IL10320 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Llunio Hanes * HA20120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Information In A Changing World IL20220 20
Museums In The 21st Century IL20320 20
Record Revolutions: A Cultural History Of Record Keeping IL20420 20
Resource Discovery And Digital Information Management IL20620 20

Cyflogadwyedd

Graduates of this degree will be well prepared for a career within a cultural organisation, or in an administrative position which would include responsibility for record keeping. It would also be relevant to those considering work as a graduate archive assistant or postgraduate professional training in archive administration and records management, to name a few examples.

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the three year degree scheme.

In your first year you will discover: 

 • Foundations of Information Studies; 
 • The Cultural Heritage Landscape; 
 • Human Communication; 
 • The Archival Inheritance; 
 • Introduction to History; 

In your second and third years you will explore: 

 • Information in a Changing World; 
 • A cultural history of record keeping; 
 • Resource discovery and digital information management; 
 • Collection management and heritage organisations; 
 • Making History;
 • Local studies and community heritage.

Please note that during your second and third  years, you will be able to choose from a range of optional modules that will complement your core modules. 

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig