BA

Drama a Theatr / Hanes

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

Cod WV41 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

WV41
  • Tariff UCAS

    96 - 120

  • Hyd y Cwrs

    3 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    61%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

90% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu (ACF 2020).

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Drama a Dawns (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol. (HESA 2018*)

90% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru (ACF 2020

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chew mis ar ôl graddio, 6% yn uwch na graddedigion o’r Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol.(HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Hanes a Hanes Cymru gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyno Hanes * HA12120 20
Cydio Mewn Hanes: Ffynonellau A'u Haneswy * HA10420 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concwest, Uno A Hunaniaeth Yng Nghymru 1250-1800 HC11120 20
Cymdeithas, Pobl A Gwleidyddiaeth: Cymru, 1800-1999 HC11820 20
Ewrop A’r Byd, 1000-2000 HA11420 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Theatre In Context 1 TP11020 20
Theatre In Context 2 TP11320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Europe And The World, 1000-2000 HY12420 20
Medieval And Early Modern Britain And Europe, 1000-1800 HY11420 20
People, Power And Identity: Wales 1200-1999 WH11720 20
Site-specific Performance Project TP11420 20
Studio Theatre Project TP11120 20
The Modern World, 1789 To The Present HY11820 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Llunio Hanes * HA20120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950 * HC24420 20
Stori Yr Unol Daleithiau Ar Ffilm A Theledu, 1865-2008 HA28120 20
Concro’r Byd: Twf A Chwymp Ymerodraethau Prydain A Ffrainc HA21820 20
Gwrando Ar Hanes: Y Mudiad Hawliau Sifil Yn America HA24720 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Acting For Camera TP25920 20
Acting: Process And Performance TP21220 20
Asian Migration In The Modern World HY27220 20
Contemporary Theatre In Wales TP26220 20
Crime And Daily Life In Early Modern England And Wales HY22320 20
Crime, Riot And Morality In Wales 1750-1850 * WH23420 20
Devised Performance Project TP21620 20
Directors' Theatre: Staging Modern Drama TP21820 20
European Society And The Medieval Mind 1200-1500 HY25820 20
Exploring Nineteenth-century Exhibitions HY24620 20
Famine In Medieval England HY25520 20
From The Second Empire To The Third Reich: Weimar Germany 1914-1933 HY28420 20
Heritage Skills HY23320 20
Image Wars In Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda HY23720 20
Media And Society In Twentieth Century Britain HY27520 20
New Media Performance TP23820 20
Science, Religion And Magic HY28620 20
Shakespeare In Performance TP23220 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY29720 20
The Rise Of Modern Medicine, C.1750-2000 HY27320 20
The Tudors: A European Dynasty? HY20920 20
Theatre And Contemporary Society TP20420 20
Theatre Design Project TP22620 20
Theatre Production Project TP24940 40
Writing About War In High Medieval Scandinavia C.1050-1264 HY22920 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Barn ein Myfyrwyr

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|