Prif Ffeithiau

Cod C180
 • Tariff UCAS

  104 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  41%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Ecology focuses on the interactions between organisms and their environment. Knowledge of these interactions underpins our understanding of how wildlife will respond to current and future environmental threats, including pollution, climate change, invasive species and habitat destruction. Our mission is to train the next generation that will respond to these issues, identifying solutions and conserving biodiversity into the future.   

Aberystwyth is the place to study Ecology because we have:

 • Passionate teaching staff that conduct research in all areas of ecology and in different parts of the world.
 • A focus on field skills and learning by experience.
 • Direct access to some wonderful locations and habitats, including the Dyfi National Nature Reserve, and Snowdonia and Brecon Beacons National Parks
 • International field courses and training opportunities 

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

91% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol, (HESA 2018*)

Trosolwg

Royal Society of Biology Accredited Degree

Why study Ecology with Year in Industry at Aberystwyth?

 • Learn and live in an area of outstanding beauty that offers access to local ecology but also environmental and recreational opportunities that suite the outdoor person.
 • You will be taught by award-winning ecologists on modules that target knowledge and skills in surveying, identifying and mitigating climate change impacts, habitat restoration, biodiversity assessment and conservation, environmental consultancy. Be a student in a world-renowned teaching and Research Institute.
 • Unrivalled wildlife and countryside on your doorstep.
Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sgiliau Astudio A Chyfathrebu * BG12410 10
Amrywiaeth Microbau * BG12110 10
Datblygu A Rheoli Cynefinoedd Ym Mhrydain * BG10810 10
Ecoleg * BG13510 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Comparative Animal Physiology BR14110 10
Evolution And The Diversity Of Life BR14310 10
Exploring Genetics BR14410 10
Foundations For Life BR10020 20
Introduction To Conservation BR10110 10
The Biosphere BR13210 10
The Green Planet * BR13610 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil * BG25620 20
Arolygu Ecolegol * BG21420 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
An Introduction To Landscape Ecology And Geographic Information Systems BR25520 20
Climate Change: Plants, Animals And Ecosystems BR21120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advances In Invertebrate Zoology BR25420 20
Arctic Ecology Field Course BR23620 20
Freshwater Biology BR22020 20
Environmental Microbiology And Monitoring * BR26020 20
Marine Biology BR22620 20
Vertebrate Organisms BR26820 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Adolygiad Critigol * BG36320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cwrs Maes Ecoleg Ddaearol * BG36620 20
Anthropogenic Threats To The Biosphere * BR36720 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Environmental Regulation And Consultancy BR35620 20
Population And Community Ecology BR33920 20
Research Project * BR36440 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behavioural Physiology BR35320 20
Global Biodiversity Conservation BR33420 20
Tropical Rainforest Ecology And Conservation (trec) Field Course BR30120 20

Cyflogadwyedd

After completion of the degree students can engage in careers in the following areas:

 • Wildlife and Conservation officer
 • Biodiversity assessor and Habitat surveyor
 • Site Manager
 • Education and public engagement
 • Environmental Consultancy
 • Ecological Research –graduate position
 • Ph.D. researcher

How will my degree prepare me for the future?

Employability is embedded in our teaching. Our students leave Aberystwyth University with the skills including:  

• research and data analysis skills
• enhanced mathematical and computational skills
• effective problem-solving and creative thinking skills
• a thorough grounding in information technology skills
• the ability to work independently
• time-management and organisational skills, including the ability to meet deadlines
• the ability to express ideas and communicate information in a clear and structured manner, in both written and oral form
• self-motivation and self-reliance
• team-working, with the ability to discuss concepts in groups, accommodating different ideas and reaching agreement

What work experience opportunities exist whilst studying? 

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer. 

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the three year degree scheme.

Your first year will provide a broad grounding in biology, and training in the skills needed to succeed in your studies. Subject areas covered will include:

 • The Biosphere
 • Ecology
 • Animal Physiology
 • Diversity of Microbial Life
 • Plant Biology
 • Conservation of wildlife
 • The study and management of habitats
 • The study and management of habitats

In your second you will be offered specialist modules including:

 • Climate change impacts on ecosystems
 • Geographic Information Systems
 • Freshwater Biology
 • Bird biodiversity
 • Habitat assessment and organism ID (UK and international)
 • Vertebrates
 • Understanding invertebrates
 • Ecological Monitoring 

In your third year, subject areas offered include:

 • Population and Community ecology
 • Wildlife conservation
 • Habitat assessment and organism ID (International)
 • Environmental Protection and Law
 • Sustainability
 • Ecological Monitoring 
 • Environmental Consultancy
 • Independent research in a topic of your choice

How will I be taught?

The course will be delivered through lectures, workshops, tutorials and practicals. You will be assessed through;

 • Essays
 • Practical exercises
 • Oral presentations
 • Worksheets
 • Reports
 • Statistical exercises
 • Dossiers
 • Posters
 • Portfolios
 • Wikis
 • Reflective diaries
 • Literature reviews
 • Magazine articles
 • Field notebooks
 • Exams

Barn ein Myfyrwyr

Pippa - BSc Ecology

"The Ecology course at Aberystwyth has provided me with a good set of skills which I can utilise and apply to my current role. The field work part of many modules within the Ecology degree scheme has ensured that I have experience of working in outdoor environments, a necessity for many ecological careers."

Alex - BSc Ecology

"I am very pleased I chose the degree scheme. Interesting content throughout, great support from the lecturers, and comprehensive feedback. A great choice, no regrets."

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC with B in Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig