BSc

Economeg gyda Hanes Economaidd a Chymdeithasol

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BSc Economeg gyda Hanes Economaidd a Chymdeithasol Cod L1V3 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod L1V3
  • Cynnig lefel-A nodweddiadol

    BBB

  • Hyd y Cwrs

    3 blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    31%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Gwybodaeth ar gyfer mynediad ym mis Medi 2019 sydd ar y dudalen hon. I weld gwybodaeth am 2020, gan gynnwys y graddau gofynnol, edrychwch yn ein prosbectws.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

95% o’n myfyrwyr ym maes Busnes a Gweinyddiaeth yn fodlon bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector. (ACF 2019)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

96% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru. (ACF 2019)

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chew mis ar ôl graddio, 6% yn uwch na graddedigion o’r Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol.(HESA 2018*)

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyno Hanes HA12120 20
Hanes Ar Waith HA12320 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Data Analytics AB15220 20
Economic Theory And Policy AB13220 20
Fundamentals Of Accounting And Finance AB11120 20
History For Life HY12320 20
Introduction To History HY12120 20
Understanding The Economy AB13120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Llunio Hanes HA20120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gwrthdaro A Chydfodolaeth: Cymru O'r Normaniaid Hyd Glyndwr HC22220 20
Rhyfel Cartref America HA26820 20
Cymru A'r Tuduriaid HC23520 20
Y Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Y Cymry HC22320 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Intermediate Microeconomics; Consumers And Producers EC30220 20
Introduction To Econometrics EC30920 20
Macroeconomic Behaviour And Systems EC30320 20
Making History HY20120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Between Revolution And Reform: China Since 1800 HY28520 20
Crime And Daily Life In Early Modern England And Wales HY22320 20
Culture, Society And The Victorians HY29320 20
Exploring Nineteenth-century Exhibitions HY24620 20
From Poor Law To Welfare State: Poverty And Welfare In Modern Britain, 1815-1948 HY29220 20
Germany Since 1945 HY29620 20
History As Myth-making: The 'myth Of The Blitz' HY23420 20
Image Wars In Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda HY23720 20
Interpreting The Contemporary Heritage Of The British Isles, 1960-1980 HY20220 20
Kingship And Political Culture In High Medieval England And Norway, 1066-1263 HY22120 20
Knighthood And Chivalry In High Medieval England, 1066-1300 HY20420 20
Modern Japan: From Samurai To Salary Men HY29820 20
Modern Welsh Society, 1868-1950 WH24420 20
The Century Of The Superpowers And The Global Cold War IQ25220 20
The European Reformation HY26520 20
Wales Under The Tudors WH23520 20

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBB

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% overall

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig