BSc

Economeg gyda Hanes Economaidd a Chymdeithasol

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BSc Economeg gyda Hanes Economaidd a Chymdeithasol Cod L1V3 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod L1V3
  • Cynnig lefel-A nodweddiadol

    BBB

  • Hyd y Cwrs

    3 blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    31%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

95% o’n myfyrwyr ym maes Busnes a Gweinyddiaeth yn fodlon bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector. (ACF 2019)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

96% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru. (ACF 2019)

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chew mis ar ôl graddio, 6% yn uwch na graddedigion o’r Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol.(HESA 2018*)

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyno Hanes * HA12120 20
Hanes Ar Waith * HA12320 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Data Analytics AB15220 20
Economic Theory And Policy AB13220 20
Fundamentals Of Accounting And Finance AB11120 20
Understanding The Economy AB13120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gwrthdaro A Chydfodolaeth: Cymru O’r Normaniaid Hyd Glyndŵr HC32220 20
Rhyfel Cartref America HA36820 20
Cymru A'r Tuduriaid * HC33520 20
The Century Of The Superpowers And The Global Cold War HY31920 20
Y Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Y Cymry HC32320 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Topics In Macroeconomics EC31120 20
Advanced Topics In Microeconomics EC31020 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Between Revolution And Reform: China Since 1800 HY38520 20
Culture, Society And The Victorians HY39320 20
From Poor Law To Welfare State: Poverty And Welfare In Modern Britain, 1815-1948 HY39220 20
Germany Since 1945 HY39620 20
High Medieval Europe, C.950-c.1250 HY32120 20
Modern Japan: From Samurai To Salary Men HY39820 20
Modern Welsh Society, 1868-1950 WH34420 20
The European Reformation HY36520 20

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBB

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% overall

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig