BSc

Economeg gyda Hanes Economaidd a Chymdeithasol

BSc Economeg gyda Hanes Economaidd a Chymdeithasol Cod L1V3 Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod L1V3
  • Cynnig lefel-A nodweddiadol

    BBB

  • Hyd y Cwrs

    3 blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    31%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

Yr Ysgol Fusnes Aberystwyth: 91% boddhad myfyrwyr (ACF 2018)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Adran Hanes a Hanes Cymru: 91% boddhad myfyrwyr (ACF 2018)

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chew mis ar ôl graddio, 6% yn uwch na graddedigion o’r Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol.(HESA 2018*)

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyno Hanes * HA12120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concwest, Uno A Hunaniaeth Yng Nghymru 1250-1800 * HC11120 20
Cymru A'r Byd: Cysylltiadau A Dylanwadau 1860 - 2000 HC11520 20
Cymru Yn Oes Y Chwyldro, 1773-1850 HC11420 20
Oes Y Fictoriaid HA13820 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Economic Principles And Skills 1 EC10120 20
Economic Principles And Skills 2 EC10320 20
Mathematics For Economics And Finance 1 MA12610 10
Mathematics For Economics And Finance 2 MA13610 10
Statistics For Economists EC10910 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Age Of Magna Carta-england And Its Neighbours C1180-c1280 HY12520 20
America And Britain During The Great Depression HY10620 20
America: From Colony To Superpower HY15620 20
Britain, Germany And The Great War HY13520 20
Crisis, Rebellion And Faith: Europe 1000-1517 HY11320 20
Manners & Misdemeanours:polite Society In 18th Century Engla HY12820 20
Modernity And The Making Of Asia HY15220 20
The Black Death HY12620 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concro’r Byd: Twf A Chwymp Ymerodraethau Prydain A Ffrainc HA21820 20
Diwylliant, Cymdeithas A’r Fictoriaid HA29320 20
Y Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Y Cymry HC22320 20
Gwrando Ar Hanes: Y Mudiad Hawliau Sifil Yn America HA24720 20
Llunio Hanes * HA20120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Intermediate Microeconomics; Consumers And Producers EC30220 20
Introduction To Econometrics EC30920 20
Macroeconomic Behaviour And Systems EC30320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
An Age Of Empire: Britain And Ireland, 1850-1914 HY26920 20
Crime, Riot And Morality In Wales 1750-1850 * WH23420 20
East And West In The Age Of Crusades, C. 1050-c.1250 HY25120 20
European Society And The Medieval Mind 1200-1500 HY25820 20
Expansion, Intervention And Influence: The United States As A Continental Power HY29120 20
From The Second Empire To The Third Reich: Weimar Germany 1914-1933 HY28420 20
Media And Society In Twentieth Century Britain HY27520 20
Medieval London: National Capital, International City HY28020 20
Science, Religion And Magic HY28620 20
Seals In Their Context In Medieval England And Wales HY24420 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY29720 20
The Great Divergence: Europe And Asia, C.1300-c.1800 HY26320 20
The Ottoman Empire And Early Modern Travel Writing HY22220 20
The Rise Of Modern Medicine, C.1750-2000 HY27320 20
Women And Gender In Britain, C.1800-1950 HY26820 20

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBB

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% overall

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig