BSc

Economeg gyda Hanes Economaidd a Chymdeithasol

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BSc Economeg gyda Hanes Economaidd a Chymdeithasol Cod L1V3 Cofrestrwch am Ddiwrnod Agored Cofrestrwch am Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod L1V3
  • Cynnig lefel-A nodweddiadol

    BBB

  • Hyd y Cwrs

    3 blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    31%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

[NSS/DLHE Awards]

Ysgol Fusnes Aberystwyth: Deg Uchaf yn DU am fodlonrwydd myfyrwyr am y dysgu mewn pynciau Marchnata/ Economeg a Chyllid (ACF 2017)

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 2% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2017)

Adran Hanes a Hanes Cymru: 92% boddhad myfyrwyr (ACF 2017)

95.4% o israddedigion DU/ UE o Brifysgol Aberystwyth a raddiodd yn 2016mewn cyflogaeth neu addysg bellach chwe mis ar ôl graddio (HESA 2017)

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBB

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM

Myfyrwyr Rhyngwladol

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% overall

Ystyrir ymgeiswyr yn ôl eu rhinweddau unigol a gall y cynigion amrywio. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag: ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig