BSc

Economeg gyda Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BSc Economeg gyda Gwleidyddiaeth Ryngwladol Cod L1LF Cofrestrwch am Ddiwrnod Agored Cofrestrwch am Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod L1LF
  • Cynnig lefel-A nodweddiadol

    BBB

  • Hyd y Cwrs

    3 blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    33%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

In choosing to study Economics with International Politics, you will explore the close inter-relationship between two key aspects of modern society. The study of economics will focus on the principles of economics and the study of choices and their implications made by individuals, companies and governments when faced with scarce resources. You will also learn about the hottest up-to-date topics in the field. The study of International Politics is highly complementary to the study of economics, because the international arena provides an important institutional and policy context within which economic decision-making and actions often take place. You'll explore the fundamental question of who gets what on a global scale, how they get it, and why. You will look at ideas of power and justice as well as conflict and co-operation. You will be able to choose from a range of different study topics including global economic governance and the political economy of the global system, and many others that engage with the key debates of the global age.

[NSS/DLHE Awards]

Ysgol Fusnes Aberystwyth: 91% boddhad myfyrwyr (ACF 2018)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am ansawdd y dysgu ym maes Gwleidyddiaeth (The Good University Guide 2018, The Times & Sunday Times). 

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol: 95% boddhad myfyrwyr (ACF 2018)

94% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, (HESA 2018*)

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBB

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% overall

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig