BSc

Economeg gyda Gwleidyddiaeth Ryngwladol

BSc Economeg gyda Gwleidyddiaeth Ryngwladol Cod L1LF Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod L1LF
  • Tariff UCAS

    96 - 120

  • Hyd y Cwrs

    3 blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    33%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

In choosing to study Economics with International Politics, you will explore the close inter-relationship between two key aspects of modern society.

The study of economics will focus on the principles of economics and the study of choices and their implications made by individuals, companies and governments when faced with scarce resources. You will also learn about the hottest up-to-date topics in the field.

The study of International Politics is highly complementary to the study of economics because the international arena provides an important institutional and policy context within which economic decision-making and actions often take place. You'll explore the fundamental question of who gets what on a global scale, how they get it, and why. You will look at ideas of power and justice as well as conflict and co-operation. You will be able to choose from a range of different study topics including global economic governance and the political economy of the global system, and many others that engage with the key debates of the global age.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

95% o’n myfyrwyr ym maes Busnes a Gweinyddiaeth yn fodlon bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector. (ACF 2019)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

91% boddhad cyffredinol ym maes Gwleidyddiaeth; 85% yw'r cyfartaledd i'r sector. (ACF 2019)

94% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, (HESA 2018*)

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad I Wleidyddiaeth Ryngwladol 1: Cysyniadau Canolog A Sgiliau Craidd * GW12420 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behind The Headlines * IP12620 20
Data Analytics AB15220 20
Economic Theory And Policy AB13220 20
Fundamentals Of Accounting And Finance AB11120 20
Understanding The Economy AB13120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau A Thrafodaethau * GW20120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cenedlaetholdeb Mewn Theori A Realiti * GW29920 20
Cyfiawnder Byd-eang: Dehongli A Gwireddu Ein Dyletswyddau I'r Dieithryn Pell GW25820 20
Gwleidyddiaeth Y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? * GQ23820 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Econometrics AB23420 20
Macroeconomics: Theory And Policy Applications AB23220 20
Managerial Economics AB23320 20
Microeconomics Theory And Policy Applications AB23120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Britain And Ireland: War, Politics And Security From The Act Of Union To The 21st Century IP28820 20
Contemporary Civil-military Relations: Critical And Comparative Approaches IQ25420 20
Global Inequality And World Politics IQ24120 20
Global Politics And The Refugee Regime IQ25520 20
International Politics And Global Development IP29220 20
People And Power: Understanding Comparative Politics Today IQ23920 20
Russian Security In The 21st Century IP21820 20
Spies At War IQ21320 20
The Politics And Paradoxes Of International Organisations IQ26020 20
Warfare After Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
A Century Of Conflict: Global Warfare 1918–2018 IQ25920 20
Churchill’s Wars: From The Age Of Empire To The Cold War IQ25820 20
Contemporary Us Foreign Policy IQ22220 20
Economic Diplomacy And Leadership IQ24320 20
European Security In 21st Century IP23620 20
Military History Campaign Study Research Paper IQ25320 20
Political Theory IP22220 20
Refugee Simulation IQ25620 20
Strategy, Intelligence And Security In International Politics IQ25120 20
The Arab-israeli Wars IP21320 20
The Century Of The Superpowers And The Global Cold War IQ25220 20
War Crimes IQ25720 20
Women And Global Development IP29620 20

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig