BSc

Biowyddor Ceffylau a Milfeddygol

BSc Biowyddor Ceffylau a Milfeddygol Cod D334 Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod D334
 • Tariff UCAS

  104 - 128

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  26%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Equine Science and Veterinary Bioscience at Aberystwyth means studying the biology of a range of animal species in such a way as to provide you with the underpinning veterinary medicine and scientific theory and examples using the horse (including some equine-specific modules) are used where possible. This includes how nutrition, welfare, anatomy and physiology as well as understanding diseases, their diagnosis and control. It does not provide recognised training for those wishing to practise as a veterinary surgeon but may provide graduates with a suitable pathway to a veterinary medicine degree programme.

If that is not enough, scroll down for why we think Aberystwyth is a great place to study Equine and Veterinary Bioscience.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

91% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol, (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study Equine and Veterinary Biosciences at Aberystwyth University?

·         Superb teaching and research facilities including modern labs

·         Over 100ha of farmland, an equine centre

·         An advanced microscopy and bio-imaging laboratory

·         Internationally renowned passionate teaching staff who are experts in their fields

·         A fantastic equine centre with Olympic size indoor arena, all-weather manège, round pen, horse walker and livery facilities

·         A stunning coastal location with miles of unspoiled beaches to gallop upon a few miles from the equine centre!

·         Opportunities for work experience, foreign exchanges, internships, bursaries and training towards BHS exams all within a multi-award winning Institute environment

International opportunities

If you’re feeling adventurous, why not take the chance to study abroad during your degree? We have exchange agreements with universities in Europe, USA, and elsewhere, so you can apply to spend all or part of your 2nd year studying veterinary biosciences overseas. You will miss Aberystwyth, but you’ll love the new perspectives that international study can bring!

Want to study in Welsh?

Students can elect to study a number of IBERS modules in the medium of Welsh. Check out the module tab for more information!

Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sgiliau Astudio A Chyfathrebu * BG12410 10
Amrywiaeth Microbau * BG12110 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Animal Biology * BR13320 20
Biochemistry And The Cellular Basis Of Life BR15320 20
Disease Diagnosis And Control BR15420 20
Equine Anatomy And Physiology BR10910 10
Equine Exercise Physiology BR11010 10
Exploring Genetics BR14410 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equine Study Tour BR14210 10
Molecular Laboratory Skills BR12210 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil * BG25620 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Animal Breeding: Genetics And Reproduction BR25220 20
Applied Nutrition Of Livestock, Horses And Companion Animals * BR20720 20
Immunology BR22220 20
Veterinary Health BR27120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ethology BR21620 20
Vertebrate Organisms BR26820 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behaviour And Welfare Of Domesticated Animals BR35120 20
Research Project * BR36440 40
Veterinary Infectious Diseases BR34120 20
Veterinary Pharmacology And Disease Control BR36820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equine Grassland Management, Nutrition And Development BR35720 20
Equine Stud Management BR32520 20

Cyflogadwyedd

What opportunities are there for me?

Our alumni are currently in these following fields:

 • Research Scientist;
 • Working at nutrition companies;
 • Pharmaceuticals;
 • Progression to MSc and PhD postgraduate study.

Studying Equine science, you will develop specialist skills including:

 • Ability to evaluate the physiological needs of a range of species in health and disease, with a special emphasis on the horse.

More information:

What work experience opportunities exist whilst studying? 

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer. 

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

As a specialist branch of Zoology, your BSc in Equine and Veterinary Bioscience opens up a range of exciting opportunities for employment and further training. In addition, the work placement opportunities available to you will help you gain valuable industry experience

Addysg a Dysgu

If you are interested in the biology that underpins the health and welfare of the horse and range of other animals, then Equine and Veterinary Bioscience is for you. Here’s why we think Aberystwyth is the very best place to make your journey of discovery.

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the three year degree scheme.

What will I be taught?

You may investigate the subject from both clinical and welfare perspectives through to the latest developments in animal biotechnology, bioethics and infectious diseases. A detailed course structure can be found by clicking the tab 'course content'. Example subject areas include:

• Anatomy and physiology
• Principles of genetics and metabolism
• Equine exercise physiology
• Management of the performance horse
• Equine study tour
• Principles veterinary science
• Animal behaviour and welfare
• Nutrition
• Equine stud management
• Applied veterinary science
• Veterinary drugs and veterinary infectious diseases

How will I be taught?

This course will be delivered through a balanced programme of lectures, seminars, workshops, practicals, field visits, and lab work. You will have an opportunity to develop an understudy of concepts, research and methodology relating to equine and veterinary bioscience. You will explore this learning in laboratory research and experimentation, as well as hands-on exercises. You may also participate in a study tour, which will cover a range of different equine-related organizations and may include racing training stables, studs, racecourses and veterinary hospitals.

You’ll be taught by expert scientists, with an international reputation, who conduct research in a wide range of equine and animal science areas. Our lecturers are passionate teachers too, with years of experience of communicating the science of the horse and other animals. 

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 128

Lefel A ABB-BCC with B in Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig