BSc

Biowyddor Ceffylau a Milfeddygol (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

BSc Biowyddor Ceffylau a Milfeddygol (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod D335 Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod D335
 • Tariff UCAS

  104 - 128

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Combine your desire to undertake work experience whilst studying at University. Our Equine Science and Veterinary Bioscience at Aberystwyth University is engineered to give you the head start in the ever so competitive career market. Equine and Veterinary Biosciences means studying the biology of a range of animal species in such a way as to provide you with the underpinning veterinary medicine and scientific theory and examples using the horse (including some equine specific modules) are used where possible. This includes how nutrition, welfare, anatomy and physiology as well as understanding diseases, their diagnosis and control.  It does not provide recognised training for those wishing to practise as a veterinary surgeon, but may provide graduates with a suitable pathway to a veterinary medicine degree programme.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

91% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol, (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study Equine and Veterinary Biosciences at Aberystwyth University?

 • The syllabus of this course with the integrated year in industry is identical to its sister course BSc Equine & Veterinary Biosciences (D334) and complete your year in industry. Your work experience must be relevant to this degree and the year is assessed which will count towards your degree grade.
 • Students will have to organise their work experience under the guidance of our Director for Employability. There is no guarantee that the work experience will be paid. (If you cannot obtain a placement, then you must transfer to its sister course BSc Equine & Veterinary Biosciences D334).
 • During your year in work experience, you will pay a discounted tuition fee of which the information can be found here.
 • All students will have access to and use of superb teaching and research facilities including modern laboratories. 
 • Internationally renowned passionate teaching staff who are experts in their fields for animal science and equine research.
 • A fantastic equine centre with Olympic size indoor arena, all-weather manège, round pen, horse walker and livery facilities including turnout.
Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sgiliau Astudio A Chyfathrebu * BG12410 10
Amrywiaeth Microbau * BG12110 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Animal Biology * BR13320 20
Biochemistry And The Cellular Basis Of Life BR15320 20
Disease Diagnosis And Control BR15420 20
Equine Anatomy And Physiology BR10910 10
Equine Exercise Physiology BR11010 10
Exploring Genetics BR14410 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equine Study Tour BR14210 10
Molecular Laboratory Skills BR12210 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil * BG25620 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Animal Breeding: Genetics And Reproduction BR25220 20
Applied Nutrition Of Livestock, Horses And Companion Animals * BR20720 20
Immunology BR22220 20
Veterinary Health BR27120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ethology BR21620 20
Vertebrate Organisms BR26820 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Integrated Year In Industry BRS0060 60
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behaviour And Welfare Of Domesticated Animals BR35120 20
Research Project * BR36440 40
Veterinary Infectious Diseases BR34120 20
Veterinary Pharmacology And Disease Control BR36820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equine Grassland Management, Nutrition And Development BR35720 20
Equine Stud Management BR32520 20

Cyflogadwyedd

What opportunities are there for me?

Our alumni are currently in these following fields:

 • Research Scientist;
 • Working at nutrition companies;
 • Pharmaceuticals;
 • Progression to MSc and PhD postgraduate study.

Studying Equine science, you will develop specialist skills including:

Ability to evaluate the physiological needs of a range of species in health and disease, with a special emphasis on the horse

Your year in industry:

Make no mistake, you will develop confidence and gaining experience in the industry will stimulate your enthusiasm for the subject. 

Completing a year in industry will allow you to:

 • Apply the learning from your course to the work environment;
 • Make industry contacts;
 • Develop practical skills related to your area of study;
 • Apply your practical skills and technical knowledge after returning to study;
 • Enhance your CV and better prepare yourself for a job after graduating.

Students on this scheme should note that the department institute does not have automatic placements for every applicant. You will be responsible for finding securing the work experience, however, you will have the assistance of our institute Work Experience Coordinator and our dedicated careers advisor (James Cuffe, jpc11@aber.ac.uk). If you fail to find work experience you will be able to convert your course to the three-year version of your subject.

Addysg a Dysgu

If you are interested in the biology that underpins the health and welfare of the horse and range of other animals, then Equine and Veterinary Bioscience is for you. Here’s why we think Aberystwyth is the very best place to make your journey of discovery.

What will I be taught?

You may investigate the subject from both clinical and welfare perspectives through to the latest developments in animal biotechnology, bioethics and infectious diseases. A detailed course structure can be found by clicking the tab 'course content'. Example subject areas include:

 • Anatomy and physiology;
 • Principles of genetics and metabolism;
 • Equine exercise physiology;
 • Management of the performance horse;
 • Equine study tour;
 • Principles veterinary science;
 • Animal behaviour and welfare;
 • Nutrition;
 • Equine stud management;
 • Applied veterinary science;
 • Veterinary drugs and veterinary infectious diseases.

How will I be taught?

This course will be delivered through a balanced programme of lectures, seminars, workshops, practicals, field visits, and lab work. You will have an opportunity to develop an understudy of concepts, research and methodology relating to equine and veterinary bioscience. You will explore this learning in laboratory research and experimentation, as well as hands-on exercises. You may also participate in a study tour, which will cover a range of different equine-related organizations and may include racing training stables, studs, racecourses and veterinary hospitals.

You’ll be taught by expert scientists, with an international reputation, who conduct research in a wide range of equine and animal science areas. Our lecturers are passionate teachers too, with years of experience of communicating the science of the horse and other animals. 

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 128

Lefel A ABB-BCC with B in Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig