BA

Ffrangeg / Mathemateg

BA Ffrangeg / Mathemateg Cod GR11 Ymgeisio Nawr Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau gwerth dros £15,000 – ymgeiswich nawr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod GR11
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  ABC with A in Mathematics or BBB with B in Mathematics. B in French unless to be studied as a beginner

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  33%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

By studying French/ Mathematics at Aberystwyth University you will become an all-round expert in many aspects of France and other French-speaking countries and simultaneously explore the language of mathematics which underpins much of the modern world. Both departments aim to create a friendly, open and welcoming environment which students are able to reach their full potential.  The combination of French with Mathematics allows you to develop the skills that are highly sought after by employers. 

[NSS/DLHE Awards]

Ar y brig ym Mhrydain am ansawdd y dysgu ym maes Mathemateg. (The Good University Guide 2018, The Times & Sunday Times).

Adran Mathemateg: 3ydd yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr am ddysgu ar y pynciau Mathemateg ac Ystadegyn  (ACF 2017)

93% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 1% yn uwch na graddedigion Mathemateg yn genedlaethol (HESA 2017)

Adran Ieithoedd Modern: 93% boddhad myfyrwyr (ACF 2017)

Aeth 85% o’n graddedigion i swyddi ar lefel broffesiynol, 38% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol (HESA 2017)

Trosolwg

Why study French/ Mathematics at Aberystwyth University?

 • In the 2016 National Student Survey (NSS), we are 1st for French for student satisfaction.
 • Uncover a discipline that combines the identification and analysis of shapes and patterns with the ability to confidently analyse data.
 • We offer our students 4 hours of language work per week (most universities offer 2-3 hours).
 • You will be taught by native speakers and experts in the languages of the department.
 • Mathematics has been taught in Aberystwyth since 1872, so that the department builds on over 140 of teaching excellence.
 • Our students have a vast range of choices for their year abroad, where students can choose from work placements to study placements.
 • We are an exceptionally friendly department, and our students benefit from the close contact with teaching staff.
 • Students can benefit from our interactive learning facilities which include the Language Resource Centre.
Ein Staff

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. Y pedwerydd grŵp yw'r staff rhan amser a gyflogir ar sail eu harbenigedd mewn maes arbenigol penodol.  

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Cyflogadwyedd

What can I do with a French and Mathematics degree?

Our graduates have found employment in the following sectors:

 • Statistical consultancy
 • Teaching
 • Accountancy and banking
 • Risk analysis, and actuarial work
 • Financial management and investment analysis
 • Information technology and data science
 • Interpretation/ Translation
 • Marketing and Communications

Transferable Skills

Studying for a degree in French and Maths will equip you with a range of transferable skills which are highly valued by employers. These include:

• the ability to express ideas and communicate information in a clear and structured manner, in both written and oral form

• effective problem-solving and creative thinking skills

• the ability to work independently

• time-management and organisational skills, including the ability to meet deadlines

• self-motivation and self-reliance

• team-work, with the ability to discuss concepts in groups, accommodating different ideas and reaching agreement

• research skills

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four year degree scheme.

During your four years, you will have four weekly hours of language work, which includes:

Oral

Written

Aural

Translation 

In the first year you will discover:

 • Introduction to literary studies and civilisation
 • European Film
 • Algebra and calculus
 • Geometry
 • Differential probability and statistics.
 • Politics and culture of language across Europe

In your second year you will explore:

 • Possibility of independent research project
 • Option of specialised languages modules (language of business etc.)
 • Analysis and partial differential equations
 • Abstract and linear algebra
 • Statistical modelling
 • Hydrodynamics.
 • A vast choice of content modules on literature, film and art
 • Current issues in French and francophone society
 • Teaching English to speakers of other languages

In your third year, you will take part in your Year Abroad where you will study with our partner Universities under the Erasmus + Programme

In your final year, you will study:

 • Semantics and Lexicography
 • French linguistics
 • Cultural and Artistic Movements
 • French Literature of 18th and 19th Century
 • Current issues in a French speaking country
 • A compulsory independent research project

How will I be taught?

Our students are taught through the medium of lectures, seminars and language workshops

We assess our students in variety of ways depending on the modules. In our language classes you will be assessed through continuous assessments and an exam at the end of Year 1 and Year 4. Our elective and compulsory modules are assessed through coursework in the format of a presentation and/ or essay and an examination.

Your progress will be regularly monitored through tutorial consultations and with the Personal Development Portfolio (PDP). In your last year, in order to prepare you for life after university, the PDP is replaced by writing a CV and cover letter in French.

Darganfod Mwy

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A ABC with A in Mathematics or BBB with B in Mathematics. B in French unless to be studied as a beginner

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM-DDM with A/B in A level Mathematics and specified subject

Myfyrwyr Rhyngwladol

Bagloriaeth Ryngwladol:
28-30 points with 4-5 points in Mathematics at Higher Level and with 5 points in French at Higher Level unless to be studied as a beginner

Bagloriaeth Ewropeaidd:
70% overall with 75% in Mathematics and with 70% in French unless to be studied as a beginner

Ystyrir ymgeiswyr yn ôl eu rhinweddau unigol a gall y cynigion amrywio. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag: ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig