BA

Ffrangeg / Sbaeneg

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

Prif Ffeithiau

Cod RR14
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BBC with B in Spanish or French unless to be studied as a beginner

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  11%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

The BA French/ Spanish degree allows you to study two languages simultaneously. This degree will allow you to develop fluent linguistic competencies in speaking, listening, reading, writing, translating and interpreting. In addition, you will also have the opportunity to explore the society, culture, social and professional relevance of your chosen three languages through our broad range of options.  If you are interested in developing your language competencies and exploring the language further in a social, cultural and professional aspect, then French with Spanish is the course for you. 

[NSS/DLHE Awards]

Adran Ieithoedd Modern: 92% boddhad myfyrwyr ym maes pwnc Ieithoedd (ACF 2018)

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018)

Trosolwg

Why study French / Spanish at Aberystwyth University?

 • Possibility to start at beginners’ or advanced level
 • Students will receive 4 hours of language work per week for all (most universities offer 2-3)
 • Students will thrive from being taught in small groups
 • We are in the top 5 among Modern Languages departments in the UK in the recent  NSS 2016
 • The department has a strong history of excellent employment rates post-graduation
 • Exceptionally friendly environment, close contact with teaching staff
 • Benefit Numerous Erasmus links with France and French speaking Universities and Spain and other  Spanish-speaking Universities 
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Cyflogadwyedd

Employability is embedded across our teaching within the Department of Modern Languages. The Year Abroad is where our graduates are more distinguished than others. On successful completion of the Year Abroad, students return with an increased skill set, stronger language competencies and the ability to adapt in any situations. 

Our graduates have been successful in seeking employment after graduation. Our graduates are successful in these fields;

 • Translation and Interpretation 
 • Broadcasting 
 • Education 
 • Marketing 
 • Human Resources 
 • Website development 
 • International Banking 
 • Civil Service 

What work experience opportunities exist whilst studying? 

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer.

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four year degree scheme.

During your four years, you will have four weekly hours of language work, which includes:

Oral

Written

Aural

Translation

In the first year you will discover:

 • Introduction to literary studies and civilisation
 • European Film
 • Politics and culture of language across Europe

In your second year you will explore:

 • Possibility of independent research project
 • Option of specialised languages modules (language of business etc.)
 • A vast choice of content modules on literature, film and art
 • Current issues in French and francophone society
 • Teaching English to speakers of other languages

In your third year, you will take part in your Year Abroad where you will study with our partner Universities under the Erasmus + Programme

In your final year, you will study:

 • Semantics and Lexicography
 • Cultural and Artistic Movements
 • French Literature of 18th and 19th Century
 • Current issues in a Spanish speaking country
 • Independent research project

How will I be taught?

Our students are taught through the medium of lectures, seminars and language workshops

We assess our students in variety of ways depending on the modules. In our language classes you will be assessed through continuous assessments and an exam at the end of Year 1 and Year 4. Our elective and compulsory modules are assessed through coursework in the format of a presentation and/ or essay and an examination.

Your progress will be regularly monitored through tutorial consultations and with the Personal Development Portfolio (PDP). In your last year, in order to prepare you for life after university, the PDP is replaced by writing a CV and cover letter in French.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBC with B in Spanish or French unless to be studied as a beginner

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM with specified subjects

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall with 5 points in Spanish or French at Higher Level unless to be studied as a beginner

Bagloriaeth Ewropeaidd:
68% with 70% in French or Spanish unless to be studied as a beginner

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig