Prif Ffeithiau

Cod R120
 • Tariff UCAS

  104 - 120

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  6%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Studying for a single honours degree in French at Aberystwyth University provides you with the opportunity not only to pursue French language to an advanced level, but also to gain an in-depth knowledge of French literature, culture and linguistics. This degree is ideal for those who have established wide-ranging interests in the French-speaking world.  The degree scheme provides an ideal combination of intensive language training, and a choice of content modules on literature, culture, and linguistics.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Ffrangeg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

100% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Ieithoedd Modern.  (ACF 2019)

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study French at Aberystwyth University?

 • There is a wide range of expertise available within our  Department and this is reflected in the module choices we offer. Students could choose modules on linguistics (both modern and historical); dialectical (the study of different forms of French, past and present); literature; the history of ideas and artistic movements; literary representations of Paris, travel literature and current affairs. 
 • All students on this course will spend their third year living independently in a French-speaking country. You could choose to study at University, work as language assistant or other forms of work placements. 
 • During the first year, you will receive a comprehensive introduction to French studies and related research skills, in tutorial form. 
 • You will become a student in a department that scored 93% for student satisfaction in the 2017 National Student Survey (NSS, 2017), demonstrating our commitment to provide you with an experience that is memorable and cherished. 
 • Modern Language graduates are statistically amongst the most employable graduates. In the 2017 Destination of Leavers for Higher Education report published in 2018 demonstrated that a degree in Modern Languages provides a clear pathway to employment or further study. For our department, 95% of our graduates were in work or further study within 6 months after graduating (HESA 2018). In addition, the recent Good University Guide published by the Times and the Sunday Times ranked us as a top 10 department for graduate prospects (employment outcomes), for the subject area of French. Our purposeful teaching ensures that you will have a smooth transition from campus to career. 
 • This degree is available to beginners and advanced students. Beginners will follow an intensive course in the first year. 
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beginners French 1 FR10920 20
Beginners French 2 FR11020 20
French Language Advanced FR19930 30
Images Of France: The French Family FR12910 10
Introduction To French Studies FR11120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Introduction To European Film EL10520 20
Language, Culture, And Identity In Europe EL10820 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Year Abroad Assessment FRS0060 60
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dissertation (single Honours French) FR30040 40
French Language FR30130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Littérature Fantastique, 18e-20e Siècles / Fantastic Literature, 18th-20th Centuries FR37220 20
Narrating And Visualising French Colonialism FR38020 20
The Language Of Business And Current Affairs FR30310 10
"...ismes" Cultural And Artistic Movements In 20th C. France FR39110 10
Humour And Literature FR36120 20
Teaching English To Speakers Of Other Languages 2 (tesol Or Tefl) IC31920 20

Cyflogadwyedd

Employability is embedded across our teaching within the Department of Modern Languages. The Year Abroad is where our graduates are more distinguished than others. Upon successful completion of the Year Abroad, students return with an increased skill set, stronger language competencies and the ability to adapt in any situations. 

Our graduates have been successful in seeking employment after graduation. Our graduates are successful in these fields:

 • Translation and Interpretation;
 • Broadcasting;
 • Education; 
 • Marketing;
 • Human Resources; 
 • Website development; 
 • International Banking; 
 • Civil Service.

What work experience opportunities exist whilst studying? 

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer.

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

What will I learn? 

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four year degree scheme.

During your four years, you will have four weekly hours of language work, which includes:

Oral

Written

Aural

Translation

In the first year you may: 

 • Explore the range of skills required for French studies, and present at first independent research.
 • Learn about the founding moments of French culture.
 • Discover the language through film, language and identity.

In the second year you may: 

 • Be able to choose from content modules on French literature, language, history of art, or cultures of contemporary France.
 • Conduct your independent research, with tutorial supervision.

In your third year you will: 

 • Embark on your Year Abroad of studying or work placements through the Erasmus + Programme.

In your fourth year you may: 

 • Develop your language competencies further after your year spent in France.
 • Choose from a range of modules ranging from Literature, Film, Culture, Business.
 • Create the crown jewel of your undergraduate years, your Dissertation, based on extensive original research, written in French.

How will I be taught?

 • A variety of teaching formats are used in class. In tutorial classes, you will be initiated to skills, and learn to use tools. Lectures will introduce you to topics, while in seminars, you will be invited to participate in the discussion.
  You will be assessed in a variety of ways in your modules. You will have to give oral presentations, sit listening tests, write individual compositions and create increasingly complex translations in language classes. In content modules, you might be asked to write essays, create a research project, give an oral presentation, or sit an exam.
   

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC to include B in French (unless to be studied as a beginner)

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in A level French (unless to be studied as a beginner)

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in French at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in French

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig