BSc

Geneteg a Biocemeg

Royal Society of Biology Accredited Degree

Prif Ffeithiau

Cod CC47
 • Tariff UCAS

  104 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  25%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

In choosing to study the Genetics and Biochemistry degree at Aberystwyth University you will work at the forefront of these exciting disciplines. Genetics has almost limitless potential to help understand human health and disease, evolution, and the diversity of living things. Complementing this, biochemistry provides a mechanistic understanding of how genes dictate the biology of an organism. The Genetics and Biochemistry Degree combines these two disciplines, with a focus on studying the molecular genetics of health and disease. Building upon a foundation that includes key genetics and biochemistry understanding, you will soon start to specialise human genetics, gene expression, developmental and cancer biology, biotechnology, genetic engineering and pharmacology. Upon successful completion of the Genetics and Biochemistry Degree you will have the skills and attributes necessary for diverse careers that include biomedical research, forensic science, DNA profiling, clinical cytogenetics and genetic counselling amongst others.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

91% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol, (HESA 2018*)

Trosolwg

Royal Society of Biology Accredited DegreeWhy study Genetics and Biochemistry at Aberystwyth University?

 • We place great emphasis upon practical skills, so that our graduates become practitioners from the word go.
 • We ensure that our graduates have the skills to communicate their science effectively.
 • We have extensive research and teaching labs equipped with the latest equipment, including bioimaging facilities, high-throughput DNA sequencing, proteomics, metabolomics and spectroscopic platforms. We have also recently invested over £55 million in our teaching facilities on campus.
 • This degree will give you a solid foundation in the study of cellular, molecular and chemical biology.
 • We will nurture both your intellectual curiosity and your general scientific practice.
 • The subject is taught within an internationally recognised centre of excellence, by experts in the Biochemistry and Genetics fields.

If you are interested in this course BSc Genetics and Biochemistry CC47, then you may well be interested in our BSc Biochemistry (C700)and our MBiol Biochemsitry (C709). We also offer students the option to study Genetics and Biochemistry with a year in industry (CC48), this course is identical to its sister course CC47, however you will have an additional year to undertake a work experience placement.

Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sgiliau Astudio A Chyfathrebu * BG12410 10
Amrywiaeth Microbau * BG12110 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biochemistry And The Cellular Basis Of Life BR15320 20
Comparative Animal Physiology BR14110 10
Evolution And The Diversity Of Life BR14310 10
Exploring Genetics BR14410 10
Metabolism BR12010 10
Molecular Biochemistry BR13720 20
Molecular Laboratory Skills BR12210 10
The Green Planet * BR13610 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil * BG25620 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Molecular Biology And Bioinformatics BR20620 20
Cell And Cancer Biology BR25920 20
Chromosome Dynamics BR21820 20
Practical Skills For Biochemists BR22920 20
Proteins And Enzymes BR26620 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bioinformatics And Functional Genomics BR37120 20
Biotechnology BR35520 20
Molecular Biology Of Development BR36020 20
Research Project * BR36440 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Molecular Pharmacology BR36120 20
Population Genetics And Evolution BR36220 20

Cyflogadwyedd

Employability is embedded in our teaching. We are linked closely with The Biochemical Society and the Genetics Society, which are great platforms for students to network with others in their discipline.

Our students leave Aberystwyth University with skills including:  

• research and data analysis skills;
• enhanced mathematical and computational skills;
• effective problem-solving and creative thinking skills;
• a thorough grounding in information technology skills;
• the ability to work independently;
• time-management and organisational skills, including the ability to meet deadlines;
• the ability to express ideas and communicate information in a clear and structured manner, in both written and oral form;
• self-motivation and self-reliance;
• team-work, with the ability to discuss concepts in groups, accommodating different ideas and reaching agreement.

What work experience opportunities exist whilst studying? 

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer. 

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

 What will I study?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the three year degree scheme.

In your first year you will explore:

 • The diversity of biological disciplines which includes:
 • Structure and function of plants, animals and microbes at the organismal, cellular and molecular levels;
 • A solid grounding in biological chemistry and the molecules of life;
 • The principles underpinning modern genetics and inheritance;
 • The metabolic flow of energy and matter through living systems.

In your second year you will discover:

 • Cell biology and developmental biology;
 • Immunology and cancer biology;
 • Molecular biology and its applications;
 • Practical –based modules developing your research skills.

In your third year you will study:

 • Functional Genomics and other ‘omics technologies;
 • Gene expression and developmental genetics;
 • Pharmacology and toxicology;
 • And undertake a major research project.

How will I be taught?

The course will be delivered through lectures, workshops, tutorials and practicals. You will be assessed through:

 • Essays;
 • Practical exercises;
 • Worksheets;
 • Literature reviews;
 • Magazine articles;
 • Reports;
 • Statistical exercises;
 • Posters;
 • Presentations;
 • Online tests;
 • Reflective diaries;
 • Exams.

Barn ein Myfyrwyr

Genetics is at the cutting edge of the biological sciences. In the post genomic era, we are able to truly examine our biological programming at a molecular level. What I really enjoy about the course is that you have the ability to tailor it to your particular areas of interest, choosing your own combinations of modules which reflect the areas you want to explore most, all the while gaining valuable knowledge and practical experience to help shape your career path. Richard Cleverley

Biochemistry is a very interesting and competitive course which helps me to develop my knowledge and understanding of science and medical fields. Throughout the Biochemistry course I have developed my practical skills because I have spent a lot of time in the laboratories, taking part in many experiments during the academic year. Madalina Dragomir

My degree in Genetics and Biochemistry gave me a good grounding that prepared me very well for my PhD. In fact, one of the courses, Gene Expression and Developmental Genetics inspired me to work in the area of Developmental Biology, which is what I work at today. I will be eternally grateful for the chance I was given and the teaching I received
Roger – Professor of Neuroscience, University of Copenhagen

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC with B in Chemistry

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Chemistry at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Chemistry

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig