Prif Ffeithiau

Cod V101
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BBB with B in any subject

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  97%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Drwy ddewis astudio Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth byddwch yn astudio un o’r pynciau mwyaf gwerthfawr. Mae’r rhan fwyaf ohonom ni’n chwilfrydig am y gorffennol a’r ffordd mae cymdeithasau dynol wedi esblygu dros amser. Bydd gradd mewn Hanes yn caniatáu i chi osod y gorffennol mewn persbectif a’ch arfogi eich hun â sgiliau dadansoddol dehongli, dadansoddi a chyfathrebu sydd mor hanfodol mewn bywyd bob dydd ac y mae cyflogwyr yn awyddus iawn i’w canfod.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Adran Hanes a Hanes Cymru: 91% boddhad myfyrwyr (ACF 2018)

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chew mis ar ôl graddio, 6% yn uwch na graddedigion o’r Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol.(HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae Hanes wedi’i ddysgu yn Aberystwyth ers 1872, sy’n golygu mai ein hadran yw’r hynaf yng Nghymru ac un o’r blaenaf ym Mhrydain;
 • Mae ein graddau’n arloesol sy’n sicrhau y cewch y cymhwyster gorau;
 • Fe’n graddiwyd yn uchel gan ein myfyrwyr yn yr Arolwg Blynyddol o Fyfyrwyr (NSS);
 • Mae ein meysydd pwnc yn amrywio o hanes cynnar i hanes modern, hanes gwleidyddol, hanes cymdeithasol, hanes economaidd a diwylliannol;
 • Mae gennym lyfrgell hawlfraint ar y campws, Llyfrgell Genedlaethol Cymru;
 • Cyfleoedd cyfnewid cyffrous ar gael.
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Hanes a Hanes Cymru gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyno Hanes * HA12120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concwest, Uno A Hunaniaeth Yng Nghymru 1250-1800 * HC11120 20
Cymru A'r Byd: Cysylltiadau A Dylanwadau 1860 - 2000 HC11520 20
Cymru Yn Oes Y Chwyldro, 1773-1850 HC11420 20
Oes Y Fictoriaid HA13820 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
History For Life HY12320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
America And Britain During The Great Depression HY10620 20
America: From Colony To Superpower HY15620 20
Crisis, Rebellion And Faith: Europe 1000-1517 HY11320 20
Manners & Misdemeanours:polite Society In 18th Century Engla HY12820 20
Age Of Magna Carta-england And Its Neighbours C1180-c1280 HY12520 20
Britain, Germany And The Great War HY13520 20
Modernity And The Making Of Asia HY15220 20
The Black Death HY12620 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Llunio Hanes * HA20120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concro’r Byd: Twf A Chwymp Ymerodraethau Prydain A Ffrainc HA21820 20
Diwylliant, Cymdeithas A’r Fictoriaid HA29320 20
Y Rhyfel Mawr Trwy Lygaid Y Cymry HC22320 20
Gwrando Ar Hanes: Y Mudiad Hawliau Sifil Yn America HA24720 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
An Age Of Empire: Britain And Ireland, 1850-1914 HY26920 20
Crime, Riot And Morality In Wales 1750-1850 * WH23420 20
East And West In The Age Of Crusades, C. 1050-c.1250 HY25120 20
European Society And The Medieval Mind 1200-1500 HY25820 20
Expansion, Intervention And Influence: The United States As A Continental Power HY29120 20
From The Second Empire To The Third Reich: Weimar Germany 1914-1933 HY28420 20
Media And Society In Twentieth Century Britain HY27520 20
Medieval London: National Capital, International City HY28020 20
Oral History: The Past In The Present HY22520 20
Researching With Letters And Diaries HY22620 20
Science, Religion And Magic HY28620 20
Seals In Their Context In Medieval England And Wales HY24420 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY29720 20
The Great Divergence: Europe And Asia, C.1300-c.1800 HY26320 20
The Ottoman Empire And Early Modern Travel Writing HY22220 20
The Rise Of Modern Medicine, C.1750-2000 HY27320 20
Women And Gender In Britain, C.1800-1950 HY26820 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Traethawd Estynedig * HA30340 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concro'r Byd: Tŵf A Chwymp Ymerodraethau Prydain A Ffrainc HA31820 20
Diwylliant, Cymdeithas A’r Fictoriaid HA39320 20
Milwyr, Myfyrwyr A Masnachwyr: Teithio A Symudedd Yn Ewrop Ganoloesol (rhan 1) HP34520 20
Milwyr, Myfyrwyr A Masnachwyr: Teithio A Symudedd Yn Ewrop Ganoloesol (rhan 2) HP34620 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
An Age Of Empire: Britain And Ireland, 1850-1914 HY36920 20
British Society And The French Revolution, 1789-1795: Initial Reactions (part 1) HQ36420 20
British Society And The French Revolution, 1795-1803: The Revolutionary Wars And Napoleon (part 2) HQ36520 20
Crime, Riot And Morality In Wales 1750-1850 * WH33420 20
East & West In The Age Of Crusades, C. 1070 - C. 1290 HY35120 20
European Society And The Medieval Mind 1200-1500 HY35820 20
Expansion, Intervention And Influence: The United States As A Continental Power HY39120 20
From The Second Empire To The Third Reich: Weimar Germany 1914-1933 HY38420 20
Media And Society In Twentieth Century Britain HY37520 20
Medieval London: National Capital, International City HY38020 20
Ritual, Kingship And Power In Norman And Angevin England: Methods, Sources & Actors (part 1) HQ33120 20
Ritual, Kingship And Power In Norman And Angevin England: Methods, Sources & Actors (part 2) HQ33220 20
Science, Religion And Magic HY38620 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY39720 20
The English Reformation, 1520-58: Revolution And Counter Revolution HQ35020 20
The English Reformation, 1558-1648: Consolidation And Conflict HQ35620 20
The Great Divergence: Europe And Asia, C.1300-c.1800 HY36320 20
The Irish In Britain, C. 1850-1922 (part 2): Community And Conflict HQ35520 20
The Irish In Britain, C.1815-70 (part 1): Migration And Settlement HQ35420 20
The Reign Of Edward Ii, 1307-27 (part 1) HQ34520 20
The Reign Of Edward Ii, 1307-27 (part 2): Sources HQ34620 20
The Rise Of Modern Medicine, C.1750-2000 HY37320 20
The Third Reich (part 1): Building The Dictatorship. Regime And Society In Nazi Germany, 1933-1939 HQ38320 20
The Third Reich (part 2): War And The Holocaust, 1939-1945 HQ38420 20
The Vietnam War (part 1) HQ38520 20
The Vietnam War: The View From Southeast Asia HQ38720 20
Women And Gender In Britain, C.1800-1950 HY37920 20

Cyflogadwyedd

Beth allaf i ei wneud gyda gradd mewn Hanes?

Mae ein graddedigion wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau proffesiwn mewn llawer o feysydd gwahanol:

 • Addysg;
 • Y Gyfraith;
 • Archifwyr;
 • Cyhoeddwyr;
 • Gwleidyddion;
 • Gweision Sifil;
 • Y Cyfryngau;
 • Y Lluoedd Arfog;
 • Entrepreneuriaid.

Fel adran, rydym ni’n falch iawn o’n cyn-fyfyrwyr nodedig ac uchel eu parch:

 • Dr Tîm Brain, cyn Brif Gwnstabl Swydd Gaerloyw;
 • Guto Bebb, Aelod Seneddol;
 • Dr Joanne Cayford, BBC;
 • Berwyn Davies, Pennaeth Swyddfa Addysg Uwch Cymru ym Mrwsel;
 • Iwan Griffiths, Gohebydd chwaraeon S4C;

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Lleoliadau myfyrwyr yn y sector treftadaeth

Mae gan ein hadran gysylltiadau cryf gyda’r sector treftadaeth, a phortffolio sefydledig o leoliadau myfyrwyr. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi treulio hyd at dair wythnos yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (gan gynnwys cyfleoedd cyfrwng Cymraeg), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a Chymdeithas yr Hynafiaethwyr yn Llundain. Mae’r lleoliadau hyn yn cynnig cyfle i gael profiad ymarferol a dealltwriaeth o’r sector treftadaeth, ac yn werthfawr iawn ar unrhyw CV!

Trydar gan fyfyrwyr ar leoliad yn 2014 gyda Chymdeithas yr Hynafiaethwyr:

‘Wedi gweld tri chopi o’r Magna Carta ar unwaith heddiw!’ ‘Clod i Brifysgol Aber am fy helpu i gael y lleoliad – methu aros tan fory’

Cyfleoedd rhyngwladol: Erasmus a’r rhaglen Astudio Dramor

 • Mae cael amrywiaeth o brofiadau’n bwysig ar gyfer bywyd ar ôl y brifysgol, ac mae cynlluniau Erasmus neu Astudio Dramor yn cynnig cyfleoedd rhagorol. Mae Hanes a Hanes Cymru wedi sefydlu rhaglenni cyfnewid Erasmus gyda phrifysgolion yn yr Almaen, Prâg, Budapest a Norwy. Mae gan yr Adran gysylltiadau gyda nifer o golegau yn America hefyd.  https://www.aber.ac.uk/en/international/study-abroad/

Mentora gan gyn-fyfyrwyr a sgyrsiau graddedigion:

 • Bydd y Cynllun Mentora gan Gyn-fyfyrwyr yn eich galluogi i gysylltu â graddedigion o’r gorffennol mewn amrywiaeth o yrfaoedd mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Mae Hanes a Hanes Cymru hefyd yn trefnu sgyrsiau gan gyn-fyfyrwyr ar wahanol gyfnodau yn eu gyrfaoedd. Ymhlith y sgyrsiau diweddar mae ‘O’r brifysgol i yrfa ym maes treftadaeth ddiwylliannol: y camau cyntaf’ a gyflwynwyd gan gyn-fyfyriwr a raddiodd yn ddiweddar sydd bellach wedi sicrhau lle ar gynllun hyfforddi uchel ei fri yn Oriel y Tate.

Addysg a Dysgu

Beth fyddaf i’n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallwch ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf fe allech ddarganfod:

 • Cysyniadau newydd a sgiliau hanesyddol;
 • Dulliau a chyfnodau newydd;
 • Hanes Cymru o 1250-1800;
 • Y Rhyfel Byd Cyntaf a Phrydain;
 • Moderniaeth a chreu Asia;
 • Gweithiau hanesyddol diweddar cyffrous;
 • Ein dewis o fodiwlau eraill sy’n adlewyrchu ystod gronolegol a thematig eang.

Yn ystod eich ail flwyddyn gallech archwilio:

 • Dull hanesyddol, sy’n edrych ar y ffordd mae ystyr, dulliau ac ysgrifennu hanes wedi newid dros amser;
 • Hanes Ewrop;
 • Yr Almaen a Natsïaeth;
 • Yr Ymerodraeth Brydeinig: Prydain ac Iwerddon, 1850-1914;
 • Golwg ar grefft yr hanesydd;
 • Ein gwahanol bynciau a chyfnodau o’n rhestr helaeth o fodiwlau.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn gallech astudio:

 • Pwnc arbennig sy’n eich galluogi i gynnal ymchwil dwys, gan ddefnyddio ffynonellau gwreiddiol sydd oll yn eich galluogi i ddefnyddio sgiliau ymchwil beirniadol hanesydd ymarferol;
 • Rhywedd mewn Hanes;
 • Cymdeithas Prydain a’r chwyldro Ffrengig;
 • Hanes, Crefydd a Dewiniaeth;
 • Stalin a Rwsia.

Sut fyddaf i’n cael fy addysgu a fy asesu?

Bydd y gwahanol ddulliau dysgu, addysgu ac asesu a ddefnyddir gennym ni yn yr adran yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau mewn rhoi cyflwyniad i grŵp bach (seminarau ac asesu llafar), ysgrifennu ffurfiol (traethodau), ymchwil a datblygu syniadau ar ffurf ysgrifenedig (traethawd hir), a gweithio fel rhan o dîm (seminarau a chynadleddau myfyrwyr, fel y Colocwiwm Canoloesol blynyddol yng Ngregynog). Mae Hanes a Hanes Cymru hefyd yn cynnal tiwtorialau academaidd unigol i bob myfyriwr, sy’n anarferol y tu allan i Rydychen a Chaergrawnt, a cheir system gefnogol o diwtoriaid personol. Drwy’r cyswllt un i un hwn, byddwch yn gallu trafod gyrfaoedd posibl, neu efallai astudiaethau pellach, gyda mentoriaid academaidd.

Barn ein Myfyrwyr

Des i yma ar ddiwrnod agored a syrthiais mewn cariad â’r lle a’i awyrgylch, felly penderfynais ddod yma i astudio. Cefais ysgoloriaeth i ddod yma, a oedd hefyd yn help mawr.
Roedd yn hawdd i mi setlo i mewn yma. Gan ei bod hi’n dre mor fach mae popeth yn agos at ei gilydd ac mae’n llawn myfyrwyr. Mae yma awyrgylch cartrefol, a dyw hi ddim yn cymryd llawer o amser i chi wneud ffrindiau.
Mae’r Adran Hanes a Hanes Cymru yn wych. Mae’n hawdd cyfathrebu â staff yr adran ac maent wastad yna i chi os oes gennych unrhyw broblemau.
Gan fy mod yn astudio Hanes Cymru mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn ddefnyddiol iawn - mae pob un llyfr ar gael gan ei bod yn llyfrgell hawlfraint.
Dwi’n aelod o Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth. Mae yna ddigon o gymdeithasau yma, mae’n wych. Wrth fod yn aelod o’r cymdeithasau rydych yn cymysgu â myfyrwyr eraill.
Yr hyn dwi’n ei hoffi fwyaf am Aber ydy’r bywyd cymdeithasol, awyrgylch cynnes y dre, a’r ffaith fod popeth yn agos at ei gilydd. Yr unig beth dwi ddim yn ei hoffi yw’r allt!
Byddwn yn sicr yn argymell i eraill astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dyma’r profiad gorau gewch chi! Ceri Phillips

Roeddwn yn hapus iawn i dderbyn Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac mae pob ceiniog o gymorth i mi wrth i mi ddechrau ar fy nghradd yn Aberystwyth. Cymraeg yw fy iaith gyntaf ac wedi dilyn fy holl bynciau drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgol, dewis naturiol oedd gwneud hynny hefyd yn y brifysgol. Enw da’r Adran Hanes a Hanes Cymru a’r gymdeithas Gymraeg yma yn Aberystwyth wnaeth fy nenu yma. Heledd Eleri Evans

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBB with B in any subject

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM-DDM

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall

Bagloriaeth Ewropeaidd:
70-75% overall

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig