BA

Daearyddiaeth Ddynol gyda Busnes a Rheolaeth

BA Daearyddiaeth Ddynol gyda Busnes a Rheolaeth Cod L7N1 Cofrestrwch am Ddiwrnod Agored Cofrestrwch am Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod L7N1
  • Cynnig lefel-A nodweddiadol

    BBB with B in Geography, ABB without Geography

  • Hyd y Cwrs

    3 blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    55%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

In choosing to study a degree in Human Geography with Business and Management at Aberystwyth University, you will be part of the Department of Geography and Earth Sciences, one of the largest and most dynamic departments of its kind in Britain. Human Geography with Business and Management (L7N1) is an exciting and rewarding subject to study. You will explore the nature and impact of cultural, social, economic and political processes from the local to the global scale. By studying Human Geography with Business and Management, you will acquire a wide range of the skills and knowledge that employers are increasingly seeking. Typically 91% of our Geography and Earth Sciences graduates are in employment (or studying for a postgraduate qualification) within 6 months of graduating.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU ym maes Daearyddiaeth a Gwyddor Amgylcheddol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019). 

Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: 92% boddhad myfyrwyr (ACF 2018)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Ffisegol yn genedlaethol (HESA 2018*)

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

Yr Ysgol Fusnes Aberystwyth: 91% boddhad myfyrwyr (ACF 2018)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Byw gyda newid byd-eang * DA11020 20
Cyflwyniad i Rheolaeth * MR10520 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Business Environment * MM11220 20
Conflict and Change: the making of urban and rural spaces * GS10220 20
Power, Place, Identity and Politics GS14220 20
Researching the World: data collection and analysis GS13020 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyfathrebu Cymdeithas a Gwyddor DA28610 10
Daearberyglon DA22810 10
Lleoli Gwleidyddiaeth * DA28720 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Firms, Markets and Pricing MM33220 20
Geography Fieldwork * GG22420 20
Level 2 Geography Tutorial * GG22110 10
Organisational Behaviour * MM33120 20
Researching People and Place GG20510 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
The Welsh Environment GG29110 10
Geographical Perspectives on the Sustainable Society GG28910 10
Geohazards EA22810 10
Placing Politics * GG28720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Daearyddiaethau Cenedlaetholdeb DA32220 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Business Leadership and Corporate Responsibility MM34220 20
Business Strategy * MM34020 20
Geography Joint Honours/Major Project * GG34220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Contemporary Global Migration GG39120 20
Geographies of Memory GG37920 20
Landscapes of British Modernity GG36220 20
Geographies of the Global Countryside GG36820 20
People, Climate and Environment: a Palaeoenvironmental Perspective GG33720 20
Urban Risk and Environmental Resilience GG37520 20
World Regional Islam GG38420 20

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBB with B in Geography, ABB without Geography

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM-DDM with specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall with 5 points in Geography at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
65-75% overall with 70% in specified subject

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig