BA

Daearyddiaeth Ddynol gyda Busnes a Rheolaeth

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BA Daearyddiaeth Ddynol gyda Busnes a Rheolaeth Cod L7N1 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod L7N1
  • Cynnig lefel-A nodweddiadol

    BBB with B in Geography, ABB without Geography

  • Hyd y Cwrs

    3 blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    55%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Gwybodaeth ar gyfer mynediad ym mis Medi 2019 sydd ar y dudalen hon. I weld gwybodaeth am 2020, gan gynnwys y graddau gofynnol, edrychwch yn ein prosbectws.

In choosing to study a degree in Human Geography with Business and Management at Aberystwyth University, you will be part of the Department of Geography and Earth Sciences, one of the largest and most dynamic departments of its kind in Britain. Human Geography with Business and Management (L7N1) is an exciting and rewarding subject to study. You will explore the nature and impact of cultural, social, economic and political processes from the local to the global scale. By studying Human Geography with Business and Management, you will acquire a wide range of skills and knowledge that employers are increasingly seeking.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU ym maes Daearyddiaeth a Gwyddor Amgylcheddol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019). 

91% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddor Daear. (ACF 2019)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Ffisegol yn genedlaethol (HESA 2018*)

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

95% o’n myfyrwyr ym maes Busnes a Gweinyddiaeth yn fodlon bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector. (ACF 2019)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Newid A Gwrthdaro: Cynhyrchu Gofodau Gwledig A Threfol DA10520 20
Byw Gyda Newid Byd-eang DA11020 20
Hanfodion Rheolaeth A Busnes CB15120 20
Egwyddorion Marchnata Ac Ymarfer Cyfoes CB17120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Conflict And Change: The Making Of Urban And Rural Spaces GS10220 20
Fundamentals Of Management And Business AB15120 20
Living With Global Change GS11020 20
Marketing Principles And Contemporary Practice AB17120 20
Place And Identity GS14220 20
Researching The World: Data Collection And Analysis GS13020 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ymchwilio I Bobl A Lle DA20510 10
Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2 DA22110 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gwaith Maes Daearyddiaeth DA22420 20
Lleoli Gwleidyddiaeth DA28720 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Firms, Markets And Pricing MM33220 20
Level 2 Geography Tutorial GS22110 10
Organisational Behaviour MM33120 20
Researching People And Place GS20510 10
Ymddygiad Sefydliadol MR33120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Geographical Perspectives On The Sustainable Society GS28910 10
Quantitative Analysis Of Geographical Data GS23810 10
Concepts For Geographers GS20410 10
Geographical Information Systems GS23710 10
Geography Fieldwork GS22420 20
Placing Culture GS28520 20
Placing Politics GS28720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cenedlaetholdeb A Chymdeithas DA32220 20
Rheoli’r Amgylchedd Gymreig DA31720 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Business Leadership And Corporate Responsibility MM34220 20
Business Strategy MM34020 20
Geography Joint Honours/major Project * GS34220 20
Strategaeth Busnes MR34020 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Contemporary Global Migration GS39120 20
Geographies Of Memory GS37920 20
Landscapes Of British Modernity GS36220 20
Geographies Of The Global Countryside GS36820 20
Urban Risk And Environmental Resilience GS37520 20
World Regional Islam GS38420 20

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBB with B in Geography, ABB without Geography

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM-DDM with specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall with 5 points in Geography at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
65-75% overall with 70% in specified subject

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig