BA

Daearyddiaeth Ddynol gyda Busnes a Rheolaeth

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BA Daearyddiaeth Ddynol gyda Busnes a Rheolaeth Cod L7N1 Cofrestrwch am Ddiwrnod Agored Cofrestrwch am Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod L7N1
  • Cynnig lefel-A nodweddiadol

    BBB with B in Geography, ABB without Geography

  • Hyd y Cwrs

    3 blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    55%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

In choosing to study a degree in Human Geography with Business and Management at Aberystwyth University, you will be part of the Department of Geography and Earth Sciences, one of the largest and most dynamic departments of its kind in Britain. Human Geography with Business and Management (L7N1) is an exciting and rewarding subject to study. You will explore the nature and impact of cultural, social, economic and political processes from the local to the global scale. By studying Human Geography with Business and Management, you will acquire a wide range of the skills and knowledge that employers are increasingly seeking. Typically 91% of our Geography and Earth Sciences graduates are in employment (or studying for a postgraduate qualification) within 6 months of graduating.

[NSS/DLHE Awards]

Y gorau yn Nghymru ac yn yr 20 uchaf ym Mhrydain ym maes Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (The Good University Guide 2018, The Times & Sunday Times).  

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: 90% boddhad myfyrwyr (ACF 2017)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Ffisegol yn genedlaethol (HESA 2018*)

Ysgol Fusnes Aberystwyth: Deg Uchaf yn DU am fodlonrwydd myfyrwyr am y dysgu mewn pynciau Marchnata/ Economeg a Chyllid (ACF 2017)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBB with B in Geography, ABB without Geography

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM-DDM with specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall with 5 points in Geography at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
65-75% overall with 70% in specified subject

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig