BSc

Bioleg Ddynol ac Iechyd

Prif Ffeithiau

Cod C194
 • Tariff UCAS

  104 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Our Human Biology and Health scheme has been developed to reflect the diverse expertise and research activity of staff within the Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences at Aberystwyth University. The scheme provides you with the opportunity to study a range of biological disciplines including physiology, microbiology, immunology and genetics, coupling these disciplines with the study of human biomechanics and psychology. The curriculum allows you to develop a sound understanding of the main conditions that influence human health in the 21st century.  

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

91% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol, (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study Human and Health Biology at Aberystwyth University?

Students on this course will be able to explore the specialist areas of Human and Health Biology which include:

 • Facilities for high-throughput DNA sequencing, proteomics, metabolomics and spectroscopic platforms;
 • Application of psychology to understand the process of behaviour change and its relevance to delay the development of chronic conditions including heart disease, diabetes and cancer;
 • Our modern physiological, biomechanical and psychological equipment including body scanning for bone health and body composition determination, cardiovascular, respiratory and metabolic analysers, high-performance treadmills, cycles and rowers, along with computer-based digital video and a force plate to allow sophisticated analysis of movement;
 • You will be taught by passionate, engaged, friendly and staff with expertise across the full range of Biological topics;
 • Your academic studies will be bolstered by a wealth of laboratory and field classes which build real scientific skills essential for your future;
 • Our teaching and E-learning facilities provide you with an outstanding learning experience integrating the classroom sessions and a vast repository of study resources;
 • You will be assigned a personal tutor who can guide you through your time at Aberystwyth and help you to settle in when you first arrive;
 • We have invested heavily and over a number of years in our research facilities, and project students may get the opportunity to work in the research units on Penglais, or in our dedicated research facility at Gogerddan just outside Aberystwyth.
Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sgiliau Astudio A Chyfathrebu * BG12410 10
Amrywiaeth Microbau * BG12110 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biochemistry And The Cellular Basis Of Life BR15320 20
Exploring Genetics BR14410 10
Foundations Of Exercise Psychology BR15210 10
Human Anatomy BR14510 10
Introductory Nutrition For Sport And Health BR15010 10
Metabolism BR12010 10
Physiological Systems BR14610 10
Research Design BR14710 10
Sport And Exercise Kinesiology BR14810 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil * BG25620 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Immunology BR22220 20
Sport & Exercise Physiology BR27420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Molecular Biology And Bioinformatics BR20620 20
One Health Microbiology BR26520 20
Proteins And Enzymes BR26620 20
Cell And Cancer Biology BR25920 20
Improving Physical Activity And Sport Performance BR26320 20
Practical And Professional Skills In Microbiology * BR24720 20
Sports Injury BR26720 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Exercise Management In Health And Chronic Disease BR36920 20
Molecular Pharmacology BR36120 20
Research Project * BR36440 40
Solving Societal Issues Using Applied And Integrated Approaches BR37320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Sport & Exercise Psychology BR37020 20
Sport & Exercise Nutrition SS32620 20
Microbial Pathogenesis BR33720 20
Molecular Biology Of Development BR36020 20
Parasitology BR33820 20

Cyflogadwyedd

Career prospects

Human Biology and Health graduates will be equipped with the skills and knowledge to enter a wide range of careers which include: 

 • Bio-medicine;
 • Health and allied professions;
 • This scheme is also a solid foundation for postgraduate research at Masters and PhD level.

The University has an excellent Careers Advisory Service and we have our own dedicated, professional Careers Advisor. We also have a member of staff who is Director of Employability for IBERS and we are constantly striving to embed and enhance the delivery of real-world skills into every module we offer.

What skill will I develop from studying Human and Health Biology?

Employability is embedded in our teaching. Our students leave Aberystwyth University with the skills including;  

• research and data analysis skills;
• enhanced mathematical and computational skills;
• effective problem-solving and creative thinking skills;
• a thorough grounding in information technology skills;
• the ability to work independently;
• time-management and organisational skills, including the ability to meet deadlines;
• the ability to express ideas and communicate information in a clear and structured manner, in both written and oral form;
• self-motivation and self-reliance;
• team-working, with the ability to discuss concepts in groups, accommodating different ideas and reaching agreement.

If you are interested in undertaking work experience, then our sister course BSc Human and Health Biology C195 will allow you to undertake work experience for one year in an industry relative to this degree.

Addysg a Dysgu

What will I learn? 

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the three year degree scheme.

In your first year: 

 • Students are taught the important content which underpin human biology and health, which will provide a sound foundation on which year 2 and 3 can be built upon. Topics may include:  
 • Exercise psychology; 
 • Genetics;
 • Metabolism; 
 • Exercise physiology; 
 • Human anatomy; 
 • Nutrition;
 • Microbial diversity. 

In your second year:

 • Students study research methods; 
 • Exercise physiology;
 • Immunology; 
 • Students can look at health from the perspective of improving health and performance;
 • Sport injury;
 • Microbiology;
 • Proteins and enzymes;
 • You may also learn the practical methods for exploring these topics independently.

In your third year:

 • Students will undertake an independent project as well as being taught:
 • Molecular pharmacology; 
 •  Managing chronic diseases such as diabetes or obesity; 
 • Various optional modules are also available to suit the interests of the student. 

How will I be taught?

We teach our students in through lectures, workshops, tutorials and practicals.

You will be assigned a personal tutor throughout your degree course, who will help you with any problems or queries.

We assess our students through:

 • Exams;
 • Essays;
 • Practical exercises;
 • Oral presentations;
 • Reports;
 • Statistical exercises;
 • Dossiers;
 • Portfolios;
 • Wikis;
 • Reflective diaries;
 • Literature reviews;
 • Magazine articles.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC with B in Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig