BSc

Rheoli Gwybodaeth

Prif Ffeithiau

Cod P117
 • Tariff UCAS

  96 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

The BSc Information Management at Aberystwyth University seeks to introduce you to the information and digital aspects of the world of management and business, to meet the challenges of a world in which the creation, use, management and impact of digital content and information technology is increasingly important.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

95% o’n myfyrwyr ym maes Busnes a Gweinyddiaeth yn fodlon bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector. (ACF 2019)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

The ability to understand and analyse the dynamics of social media, digital communicative practices, digital publishing and curation is both relevant and valuable in today’s jobs market. 

Graduates from this programme will benefit from knowledge of the technical, practical and managerial aspects of digital information technology within information and business environments. We live in a society which is characterised by its developing need to gain access to information. The designers and managers of information systems, whose role it is to satisfy that need, face tasks of growing responsibility and complexity.

Ein Staff

Mae gan ddarlithwyr yr Adran Rheoli Gwybodaeth, Llyfrgelloedd ac Archifau naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu maent yn gweithio mewn agweddau ar y pwnc lle mae'r pwyslais ar ymarfer proffesiynol.  Mae llawer o'r staff yn gwneud ymchwil sy'n berthnasol i ddatblygiad damcaniaethol ac ymarferol y ddisgyblaeth a'r proffesiynau cysylltiedig.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Egwyddorion Marchnata Ac Ymarfer Cyfoes CB17120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Data Analytics AB15220 20
Effective Communication IL10520 20
Foundations Of Information Studies IL10120 20
Fundamentals Of Accounting And Finance AB11120 20
Fundamentals Of Management And Business * AB15120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Marketing Principles And Contemporary Practice AB17120 20
Principles Of Tourism Management AB19120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Human Resource Management AB25420 20
Information Behaviour And Digital Literacy IL20120 20
Research Methods AB25320 20
Resource Discovery And Digital Information Management IL20620 20
Social Informatics And Digital Ethics IL20520 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Destination And Attraction Management AB29120 20
Applied Brand Management AB27420 20

Cyflogadwyedd

The BSc in Information Management at Aberystwyth University will provide you with a sound background for students who are interested in information management, but who would wish to follow a career in the commercial or public sector, e.g. business, health, finance, or government.

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the three year degree scheme.

In your first year you will discover: 

 • Foundations of Information Studies; 
 • Fundamentals of Management and Business; 
 • Fundamentals of Accounting and Finance; 
 • Human Communication; 
 • Marketing Principles and Contemporary Practice; 
 • Data Analytics; 
 • Principles of Tourism Management. 

In your second and third years you will explore: 

 • Information Behaviour and Digital Literacy; 
 • Social Informatics and Digital Ethics; 
 • Resource Discovery and Digital Information Management; 
 • Digitisation and Digital Preservation. 

Please note that during your second and third  years, you will be able to choose from a range of optional modules that will complement your core modules. 

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig