BSc

Cyfrifiadureg y Rhyngrwyd a Gweinyddu Systemau (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

BSc Cyfrifiadureg y Rhyngrwyd a Gweinyddu Systemau (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod H603 Ymgeisio Nawr Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau gwerth dros £15,000 – ymgeiswich nawr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod H603
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BBC

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  7%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Internet Computing and Systems Administration (with Industrial Year), at Aberystwyth University, focuses on the Internet and its implications and applications for organisations.

The Internet is of central importance to the strategies of many large organisations, and there is a great need for people who understand networks and who can also construct effective internet solutions. A Industrial Year provides even greater preparation for the future, from campus to career.

This requires building websites to professional standards. The engineering of such systems involves considering the needs of users and the needs of the organisation and creating a professional response based on understanding of the relevant technologies. You will get to explore these in a supportive learning environment.

[NSS/DLHE Awards]

Adran Cyfrifiadureg: 92% boddhad myfyrwyr am y cwrs Cyfrifiadureg   (ACF 2017)

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 9% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (HESA 2017)

Aeth 95% o’n graddedigion i swyddi ar lefel broffesiynol, 15% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (HESA 2017)

Trosolwg

Why study Internet Computing & Systems Administrations (Inc. Integrated Industrial and Professional Training)?

 • Employability embedded in the structure of this degree
 • Access to dedicated Linux and Mac OS X laboratories and central servers
 • Taught by lecturers who have close links with  industry, so you can be confident that you will be learning the very latest concepts and working with cutting edge technologies
Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr a chymrodyr dysgu’r Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd a chymrawd dysgu newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion.  Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Cyflogadwyedd

Our degree prepares you for a variety of careers:

 • Communications and networking
 • Computer applications
 • Web development
 • IT consultancy and management
 • Systems analysis and development
 • Computer sales and marketing
 • Education

What skills do I acquire from this degree?

Employability skills are the core values of our degree.

As part of your degree you will be required to take part in a first year residential weekend where you and other students will have work in teams to solve problems.

This activity will encourage and improve:

 • Communication skills
 • Analytical skills
 • Time Management
 • Working Independently and as part of a team
 • Organisation skills
 • Implementation skills
 • Research skills
 • Technical skills

Industrial Year students have the opportunity to join a second year residential weekend concentrating on skills to help you find a great placement. This includes:

 • CV skills
 • Interview practice
 • Networking with employers
 • Online presence 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four year degree scheme.

In your first year you may be introduced to:

 • Fundamental concepts and tools of Computer Science such as programming, algorithms, problems and solutions
 • Computer Infrastructure
 • Web development tools
 • Mathematics for computer scientists

In your second year you may explore topics such as:  

 • Web programming and software engineering
 • Systems administration
 • Databases
 • Web design & along with various other electives

Your third year will be spent in the software industry, gaining vital experience and learning to apply your skills within an industrial environment.

In your final year, you will undertake:

 • E-commerce
 • Development processes, techniques and technologies for constructing real operational software
 • Individual project, where you will develop a piece of software in an area of particular interest to you
 • A range of further electives to specialise in areas of your choice

How will I be taught?

 • Our enthusiastic staff will teach you through the medium of lectures, seminars, tutorials, practicals and individual/ group based project work.
 • You will be assessed through a combination of coursework, practicals, projects, workshops and examinations.
 • You will be assigned a personal tutor throughout your degree course, who will help you with any problems or queries, whether these are academic-related or personal issues. You should feel free to contact them at any time for help and advice.
 • You will also have the opportunity to complete a Personal Development Plan (PDP) at Aberystwyth. This is a structured process of self-appraisal, reflection, and planning, which will enable you to chart your personal, academic and professional development throughout your time at university. By recording your academic performance, and highlighting the skills you already have and those you will need for future employability, the PDP portfolio will equip you with the necessary tools to plan effectively, develop successful approaches to study, and consider your future career options and aspirations.

Barn ein Myfyrwyr

"Internet computing and systems administration is a course that provided me with a concentrated view on subjects like web development, systems administration, databases and computer networks. Combining this course with an industrial year has helped me to improve my skills to a professional level and has also enabled me to start my career while being in university. The lecturers and staff are professional and passionate about their subjects, which creates a welcoming environment to every new student." Didi Gradinarska

Darganfod Mwy

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBC

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM

Myfyrwyr Rhyngwladol

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% overall

Ystyrir ymgeiswyr yn ôl eu rhinweddau unigol a gall y cynigion amrywio. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag: ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig