BA

Y Gyfraith gyda Ffrangeg

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BA Y Gyfraith gyda Ffrangeg Cod M1RC Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod M1RC
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BBB with B in French unless to be studied as a beginner

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  51%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Gwybodaeth ar gyfer mynediad ym mis Medi 2019 sydd ar y dudalen hon. I weld gwybodaeth am 2020, gan gynnwys y graddau gofynnol, edrychwch yn ein prosbectws.

The BA Law with French Degree at Aberystwyth University has been designed to meet the need for a generation of lawyers equipped both legally and linguistically to deal with the legal business. This programme combines the expertise of the Department of Law and Criminology with that of the Department of Modern Languages. It will also provide you with a high level of competence in the French language, and a good understanding of the culture. You will benefit from the experience and enthusiasm of the expert staff in both departments. Many of the staff at the Department of Law and Criminology also practiced as barristers or solicitors, thus providing a practical application to your theoretical studies.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Ffrangeg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes y Gyfraith (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

90% boddhad cyffredinol i Adran y Gyfraith a Throseddeg. (ACF 2019)

100% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Ieithoedd Modern.  (ACF 2019)

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study BA Law with French at Aberystwyth University? 

 • The BA Law with French is a practical Law degree designed to meet employer needs and taught by experienced legal professionals and academics. 
 • During the four years of this course, you will have a selection of core and optional modules that you will have to study. Some of the modules on this course could grant you exemption from certain professional examinations. Check out the module tab to see which modules grant you the exemption. 
 • The Department of Law and Criminology is a research-active. The research that is conducted in the department feeds directly into the teaching of our undergraduate courses. Some of our esteemed teaching staff are active researchers for large organisations e.g. GRETA, the Country Side Commission for Wales, the Youth Justice Board, the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights.
 • There is a wide range of expertise available within the Department of Modern Languages and this is reflected in the module choices we offer. Students could choose modules on linguistics (both modern and historical); dialectical (the study of different forms of French, past, and present); literature; the history of ideas and artistic movements; literary representations of Paris, travel literature and current affairs. 
 • For all students in the Department of Law and Criminology, life after university is important to us. During the four years of this degree, you will have the opportunity to visit various employment events where you will meet and have the opportunity to network with the legal industry. 
 • A highlight of the course is the Year abroad where previous students have studied with our partnered universities. Please visit our Study Abroad office website to see our current partnerships with French universities.  
 • Both departments have various extracurricular opportunities where students who have a similar interest in the relevant subjects meet. The Department of Law and Criminology encourages all students to participate in our national and international competing Mooting Society, in order to develop key advocacy and litigation skills. For students who are studying Law through the medium of Welsh, we also offer a Welsh medium Mooting. 
Ein Staff

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sgiliau Ac Ymchwil Cyfreithiol CT10420 20
System Cyfreithiol A Chyfiawnder Troseddol CT10120 20
Cyfraith Camwedd CT11120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beginners French 1 FR10920 20
Beginners French 2 FR11020 20
Contract Law LC13820 20
Cyfraith Cytundebau CT13820 20
French Language Advanced FR19930 30
Images Of France: The French Family FR12910 10
Legal And Criminal Justice Systems LC10120 20
Legal Skills And Research LC10420 20
Tort LC11120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyfraith Gyhoeddus * CT20620 20
Cyfraith Ewrop * CT20720 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
French Language FR20130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Commercial Law LC26220 20
Criminal Justice And The Penal System LC26320 20
Drugs And Crime LC28220 20
Environmental Law LC27720 20
Family And Child Law LC26420 20
Human Rights LC25220 20
International Law LC26920 20
Introduction To Civil Law And Comparative Law LC20920 20
Labour Law LC26820 20
Language Of Business 1 * FR20310 10
Medicine Ethics And The Law LC26720 20
Principles Of Evidence LC26520 20
Sports Law And Society LC27920 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Year Abroad Assessment FRS0040 40
Law/language Sandwich Year LCS0080 80

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ecwiti A Chyfraith Ymddiriedolaethau * CT34920 20
Cyfraith Tir * CT34820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyfraith A Pholisi Cymru CT32120 20
Sgiliau Cyflogadwyedd Ar Gyfer Gweithwyr Proffesiynol CT36620 20
Traethawd Estynedig Y Gyfraith A Throseddeg CT39020 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Criminal Law LC30520 20
Cyfraith Troseddol CT30520 20
French Language FR30130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Commercial Law LC36220 20
Criminal Justice And The Penal System LC36320 20
Drugs And Crime LC38220 20
Employability Skills For Professionals LC36620 20
Environmental Law LC37720 20
Family And Child Law LC36420 20
Human Rights LC35220 20
International Law LC36920 20
Introduction To Civil Law And Comparative Law LC30920 20
Labour Law LC36820 20
Law And Criminology Dissertation LC39020 20
Medicine Ethics And The Law LC36720 20
Principles Of Evidence LC36520 20
Sports Law And Society LC37920 20
The Language Of Business And Current Affairs FR30310 10

Cyflogadwyedd

From Campus to Career

Your BA in Law with French opens up a range of exciting opportunities for you. You will be a strong candidate for training to become a barrister or a solicitor. Your BA in Law offers you the possibility to succeed in many different areas including criminology, financial management, business, human resources, international relations, journalism, and education. 

Your future is important to us and our degrees with equip you with the following skills:

 • Possess the confidence in selecting and deploying the most appropriate range of legal methodologies;
 • Ability to write and communicate with a range of audiences, evaluating and organizing information;
 • Ability to gather, assimilate and interpret a wealth of legal information quickly and accurately;
 • The ability to express ideas and communicate information in a clear and structured manner, in both written and oral form;
 • Effective problem-solving and creative thinking skills;
 • The ability to work independently;
 • Time-management and organisational skills, including the ability to meet deadlines;
 • Self-motivation and self-reliance;
 • Team-work, with the ability to discuss concepts in groups, accommodating different ideas and reaching agreement;
 • Research skills.

What opportunities are there as a student in the Department of Law and Criminology? 

 • Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer.
 • Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department.

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four-year degree scheme.

During your four years, you will have four weekly hours of language work, which includes:

Oral, Written, Aural and Translation.

In your first year:

 • You will receive core training in a number of subjects e.g. Contract law, Criminal Law and Tort Law, which must be studied and passed for exemption from the first stage of professional law examinations;
 • Explore the structure and development of the English and Welsh Legal system;
 • The relationship of the judicial precedent and the court system;
 • Analyse the process of creating legislation and how its interpreted by judges;
 • Take the core language modules which include, listening, reading, writing, translation speaking.

Your third year will be spent on the Erasmus + Programme where you will study with one of our partner Universities in France or a French-speaking country.

The second year and fourth you may be introduced to:

 • EU Law;
 • Public Law;
 • Equity and the Law of Trusts Land Law;
 • You will also develop your language skills further with intense language classes with the Department of Modern Languages;
 • You will also be able to tailor your study through careful selection from a range of elective modules.

How will I be taught?

You will be taught through a combination of lectures, tutorials, and seminars which are innovating and high quality allowing you to realise your potential. In your lectures, you will be introduced to key concepts and relevant up to date information. You will also have access to recorded versions of lectures.

Our tutorials and seminars are an opportunity for you to discuss particular legal themes or topics, to evaluate and obtain feedback on your individual learning whilst at the same time improving your construction of legal arguments. You will be assessed through essays, exams, study logs or portfolios and oral presentations including mooting exercises. You will be assigned a personal tutor throughout your time in the Department of Law and Criminology. Your personal tutor will be the key contact when you have issues or queries

You will also have the opportunity to complete a Personal Development Plan (PDP) at Aberystwyth. This is a structured process of self-appraisal, reflection, and planning, which will enable you to chart your personal, academic and professional development throughout your time at university. By recording your academic performance, and highlighting the skills you already have and those you will need for future employability, the PDP portfolio will equip you with the necessary tools to plan effectively, develop successful approaches to study, and consider your future career options and aspirations

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBB with B in French unless to be studied as a beginner

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM-DDM with specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30 points overall with 5 points in French at Higher Level unless to be studied as a beginner

Bagloriaeth Ewropeaidd:
70-75% overall with 70% in French unless to be studied as a beginner

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig