BA

Y Gyfraith gyda Gwleidyddiaeth

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BA Y Gyfraith gyda Gwleidyddiaeth Cod M1L2 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod M1L2
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BBB

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  80%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Gwybodaeth ar gyfer mynediad ym mis Medi 2019 sydd ar y dudalen hon. I weld gwybodaeth am 2020, gan gynnwys y graddau gofynnol, edrychwch yn ein prosbectws.

The BA Law with Politics degree, here at Aberystwyth University, is both challenging and stimulating.

The Law aspects of the degree encompasses a range of traditional and contemporary legal subjects that are recognised by the Bar Standards Board and the Solicitors Regulation Authority - a direct route to the legal profession.

The Politics aspects of the degree consist of a wide and varied selection of stimulating modules, for you to select from - including UK Politics, EU Politics, The Second World War and more.

Combining your legal training with the core elements of Politics means you will emerge with a broad knowledge and skill set, with real world applications - enabling you to shape your future and develop the career you deserve.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes y Gyfraith (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

90% boddhad cyffredinol i Adran y Gyfraith a Throseddeg. (ACF 2019)

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes Gwleidyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

91% boddhad cyffredinol ym maes Gwleidyddiaeth; 85% yw'r cyfartaledd i'r sector. (ACF 2019)

94% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study Law with Politics at Aberystwyth?

 • It is a practical law degree designed to meet employer needs and taught by experienced legal professionals and academics
 • Taught by professionals who are active for large organisations e.g. GRETA, the Country Side Commission for Wales, the Youth Justice Board, the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights
 • The department of International Politics is regarded as world leading and internationally excellent, and we are the best in Wales with our pioneering Research (Ref 2014)
 • Taught in a department that was founded in 1919 after the end of World War I, and it’s the world’s first university department of International Politics
 • Option to study abroad in the second year at one of our many partner universities in Europe, USA, Canada and Australia
 • Option to participate in our national and international competing Mooting Society, in order to develop your key advocacy and litigation skills. We also offer a Welsh medium Mooting competition for students who wish to moot through the medium of Welsh
Ein Staff

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gwleidyddiaeth Yn Yr Unfed Ganrif Ar Hugain GW12920 20
Cyflwyniad I Wleidyddiaeth Ryngwladol 1: Cysyniadau Canolog A Sgiliau Craidd GW12420 20
Sgiliau Ac Ymchwil Cyfreithiol CT10420 20
System Cyfreithiol A Chyfiawnder Troseddol CT10120 20
Cyfraith Camwedd CT11120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Contract Law LC13820 20
Cyfraith Cytundebau CT13820 20
Exploring The International 1: Central Concepts And Core Skills IP12420 20
Legal And Criminal Justice Systems LC10120 20
Legal Skills And Research LC10420 20
Politics In The 21st Century IP12920 20
Tort LC11120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyfraith Gyhoeddus CT20620 20
Cyfraith Ewrop CT20720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cenedlaetholdeb Mewn Theori A Realiti GW29920 20
Cyfiawnder Byd-eang: Dehongli A Gwireddu Ein Dyletswyddau I'r Dieithryn Pell GW25820 20
Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau A Thrafodaethau GW20120 20
Gwleidyddiaeth Y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? GQ23820 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Public Law LC20620 20
European Law LC20720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A Century Of Conflict: Global Warfare 1918–2018 IQ25920 20
Britain And Ireland: War, Politics And Security From The Act Of Union To The 21st Century IP28820 20
Churchill’s Wars: From The Age Of Empire To The Cold War IQ25820 20
Commercial Law LC26220 20
Contemporary Civil-military Relations: Critical And Comparative Approaches IQ25420 20
Contemporary Us Foreign Policy IQ22220 20
Criminal Justice And The Penal System LC26320 20
Drugs And Crime LC28220 20
Economic Diplomacy And Leadership IQ24320 20
Environmental Law LC27720 20
European Security In 21st Century IP23620 20
Family And Child Law LC26420 20
Global Inequality And World Politics IQ24120 20
Global Politics And The Refugee Regime IQ25520 20
Human Rights LC25220 20
International Law LC26920 20
International Politics And Global Development IP29220 20
International Relations: Perspectives And Debates IP20120 20
Introduction To Civil Law And Comparative Law LC20920 20
Labour Law LC26820 20
Medicine Ethics And The Law LC26720 20
Military History Campaign Study Research Paper IQ25320 20
Nationalism In Theory And Practice IP29920 20
People And Power: Understanding Comparative Politics Today IQ23920 20
Political Theory IP22220 20
Principles Of Evidence LC26520 20
Refugee Simulation IQ25620 20
Russian Security In The 21st Century IP21820 20
Spies At War IQ21320 20
Sports Law And Society LC27920 20
Strategy, Intelligence And Security In International Politics IQ25120 20
The Arab-israeli Wars IP21320 20
The Century Of The Superpowers And The Global Cold War IQ25220 20
The Politics And Paradoxes Of International Organisations IQ26020 20
Uk Politics Today: A Union Under Strain? IQ23820 20
War Crimes IQ25720 20
Warfare After Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
Women And Global Development IP29620 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ecwiti A Chyfraith Ymddiriedolaethau CT34920 20
Cyfraith Tir CT34820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyfraith A Pholisi Cymru CT32120 20
Sgiliau Cyflogadwyedd Ar Gyfer Gweithwyr Proffesiynol CT36620 20
Traethawd Estynedig Y Gyfraith A Throseddeg CT39020 20
Cenedlaetholdeb Mewn Theori A Realiti GW39920 20
Cyfiawnder Byd-eang: Dehongli A Gwireddu Ein Dyletswyddau I'r Dieithryn Pell GW35820 20
Gwleidyddiaeth Y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? GQ33820 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equity And Trusts LC34920 20
Criminal Law LC30520 20
Cyfraith Troseddol CT30520 20
Land Law LC34820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A Century Of Conflict: Global Warfare 1918-2018 IQ35920 20
Britain And Ireland: War, Politics And Security From The Act Of Union To The 21st Century IP38820 20
Churchill’s Wars: From The Age Of Empire To The Cold War IQ35820 20
Commercial Law LC36220 20
Contemporary Civil-military Relations: Critical And Comparative Approaches IQ35420 20
Contemporary Us Foreign Policy IQ32220 20
Criminal Justice And The Penal System LC36320 20
Drugs And Crime LC38220 20
Economic Diplomacy And Leadership IQ34320 20
Employability Skills For Professionals LC36620 20
Environmental Law LC37720 20
Family And Child Law LC36420 20
Fear, Cooperation And Trust In World Politics IQ32920 20
Global Inequality And World Politics IQ34120 20
Global Politics And The Refugee Regime IQ35520 20
Human Rights LC35220 20
International Law LC36920 20
Introduction To Civil Law And Comparative Law LC30920 20
Labour Law LC36820 20
Law And Criminology Dissertation LC39020 20
Medicine Ethics And The Law LC36720 20
Nationalism In Theory And Practice IP39920 20
Political Theory IP32220 20
Principles Of Evidence LC36520 20
Refugee Simulation IQ35620 20
Russian Security In The 21st Century IP31820 20
Spies At War IQ31320 20
Sports Law And Society LC37920 20
The Arab Israeli Wars IP31320 20
The Century Of The Superpowers And The Global Cold War IQ35220 20
The Politics And Paradoxes Of International Organisations IQ36020 20
Uk Politics Today: A Union Under Strain? IQ33820 20
War Crimes IQ35720 20
Women And Global Development IP39620 20

Cyflogadwyedd

What career opportunities exist for me?

Your degree will open up a range of exciting opportunities for you.

 • You will be a strong candidate for training to become a barrister or a solicitor
 • Your degree offers you the possibility to succeed in many different areas including criminology, financial management, business, human resources, international relations, journalism and education

Your future is important to us and our degrees with equip you with the following skills:

 • Possess the confidence in selecting and deploying the most appropriate range of legal methodologies
 • Ability to write and communicate with a range of audiences, evaluating and organizing information
 • Ability to gather, assimilate and interpret a wealth of legal information quickly and accurately
 • The ability to express ideas and communicate information in a clear and structured manner, in both written and oral form
 • Effective problem-solving and creative thinking skills
 • The ability to work independently
 • Time-management and organisational skills, including the ability to meet deadlines
 • Self-motivation and self-reliance
 • Team-work, with the ability to discuss concepts in groups, accommodating different ideas and reaching agreement
 • Research skills

What opportunities are there as a student at Aberystwyth Law School? 

 • Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer
 • Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department

Addysg a Dysgu

What will I learn? 

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the three year degree scheme.

In your first year you may explore:

 • You will receive core training in a number of subjects e.g. Contract law, Criminal Law and Tort Law, which must be studied and passed for exemption from the first stage of professional law examinations
 • Explore the structure and development of the English and Welsh Legal system
 • The relationship of the judicial precedent and the court system
 • Analyse the process of creating legislation and how its interpreted by judges
 • The development and progress of international relations during the twentieth century
 • Central approaches to the study of international relations
 • The different methodologies to the analysis of topical issues in world politics
 • The making of the modern world
 • Political theory
 • Contemporary political problems
 • War, Strategy and Intelligence

In the second and third years you may discover:

 • EU Law
 • Public Law
 • Equity and the Law of Trusts Land Law
 • Globalisation
 • Cyber warfare
 • The EU
 • Espionage
 • Latin America
 • The Cold War
 • Military History
 • Contemporary Warfare
 • The reconstruction of states

How will I be taught?

 •  You will be taught through a combination of lectures, tutorials and seminars which are innovating and high quality allowing you to realise your potential
 • In your lectures, you will be introduced to key concepts and relevant up to date information. You will also have access to recorded versions of lectures
 • Our tutorials and seminars are an opportunity for you to discuss particular legal themes or topics, to evaluate and obtain feedback on your individual learning whilst at the same time improving your construction of legal arguments
 • You will be assessed through essays, exams, study logs or portfolios and oral presentations including mooting exercises
 • You will be assigned a personal tutor throughout your time at the Aberystwyth Law School. Your personal tutor will be the key contact when you have issues or queries
 • You will also have the opportunity to complete a Personal Development Plan (PDP) at Aberystwyth. This is a structured process of self-appraisal, reflection, and planning, which will enable you to chart your personal, academic and professional development throughout your time at university. By recording your academic performance, and highlighting the skills you already have and those you will need for future employability, the PDP portfolio will equip you with the necessary tools to plan effectively, develop successful approaches to study, and consider your future career options and aspirations

Barn ein Myfyrwyr

Law is a challenging subject which stretches me each and every day and that is exactly why I enjoy it! Thanks to both the brilliant staff and the expansive resources available to students, the challenge remains one which I’ve never felt was out of my grasp. Aberystwyth itself is a great town, ideal for a variety of students; it has something to offer for everyone and I know of no better place to make close friends. The town is very relaxed and welcoming and when it is sunny there is no place in the UK I’d rather be. Andrew James Hall

The combination of a brilliant course with a beautiful town is perfect. I have loved studying Law at Aberystwyth over the past 3 years; although it has been hard work and exhausting it has been both thrilling and challenging. All the lecturers, tutors and staff are fantastically friendly and helpful and care about the department and the way modules are taught. The Law library houses everything you need for your degree so you don’t need to go far. Law attracts so many different personalities and students from different backgrounds and spending 3 years with them is great. The modules for Law offer great choice. William Pryce

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBB

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM-DDM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30 points overall

Bagloriaeth Ewropeaidd:
70-75% overall

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig