BSc

Mathemateg / Ffiseg

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

Cod FG31 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

FG31
  • Tariff UCAS

    112 - 120

  • Hyd y Cwrs

    3 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    66%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

2ail yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Mathemateg, a 5ed yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97% boddhad cyffredinol yn yr Adran Fathemateg. (ACF 2019)

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Mathemategol yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97% o’n myfyrwyr yn fodlon â’r dysgu ar eu cwrs yn yr Adran Ffiseg. (ACF 2019

93% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. (HESA 2018*).

Trosolwg

Ein Staff

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ffiseg gymwysterau hyd at safon PhD a hanes o wneud gwaith ymchwil yn eu meysydd arbenigol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ffiseg Glasurol FG11010 10
Technegau Labordy Ar Gyfer Ffiseg Arbrofol (10 Credyd) FG15510 10
Grymoedd Ac Egni FG11120 20
Algebra A Chalcwlws Pellach * MT11010 10
Dadansoddi Mathemategol * MT11110 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra * MA10510 10
Calculus * MP10610 10
Classical Dynamics * PM14010 10
Classical Physics PH11010 10
Coordinate And Vector Geometry * MA10110 10
Differential Equations * MA11210 10
Forces And Energy PH11120 20
Laboratory Techniques For Experimental Physics (10 Credits) PH15510 10
Modern Physics PH14310 10
Probability * MA10310 10
Statistics * MA11310 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ffiseg Mathemategol * FG26020 20
Trydan A Magnetedd FG22510 10
Algebra Llinol * MT21410 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dadansoddiad Real * MT20110 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Complex Analysis * MA21510 10
Electricity And Magnetism PH22510 10
Optics PH22010 10
Principles Of Quantum Mechanics PH23010 10
Thermodynamics PH21510 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Dynamics MA25710 10
Applied Statistics MA26620 20
Distributions And Estimation * MA26010 10
Hydrodynamics 1 * MA25610 10
Introduction To Abstract Algebra MA20310 10
Introduction To Numerical Analysis And Its Applications * MA25220 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ffiseg Arbrofol (10 Credyd) FG35410 10
Prosiect (20 Credyd) FG35620 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concepts In Condensed Matter Physics PH32410 10
Experimental Physics (10 Credits) PH35410 10
Particles, Quanta And Fields PH33020 20
Project (20 Credits) PH35620 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Barn ein Myfyrwyr

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 112 - 120

Lefel A BBB-BBC to include B in Mathematics and B in Physics component.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with B in A level Mathematics and B in Physics

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26 with 5 points in Mathematics and Physics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Mathematics and Physics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|