BSc

Mathemateg gydag Addysg

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BSc Mathemateg gydag Addysg Cod G1X3 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod G1X3
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BBB with B in Mathematics

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  69%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mathematics with Education, at Aberystwyth University, will develop your appreciation of advanced mathematical and statistical techniques and cover a broad spectrum of childhood development activities that include the sociological, psychological and educational facets that influence the development of children.

On this course, you will spend two-thirds of your time in the Mathematics Department and one third in the School of Education. The degree utilises the expertise of each department to offer you a highly relevant and stimulating programme which is very attractive to employers.

In addition to the specialist mathematical and analytical skills, you will acquire through the degree, you will also gain a broad range of transferable skills which will serve you well in any career. You will be able to able to apply for PGCE teacher training courses at either Primary or Secondary level. Also, as long as you meet the entry requirements, you will be guaranteed an interview for PGCE at Aberystwyth.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

2ail yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Mathemateg, a 5ed yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

100% boddhad myfyrwyr am yr adran Mathemateg. (ACF 2018).

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Mathemategol yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Addysg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

93% o’n myfyrwyr wedi cadarnhau bod ein staff yn dda am egluro pethau ym maes pwnc Addysg (ACF 2018

97.5% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. (HESA 2018*)

Trosolwg

Institute of mathematics & its applications

Why study Mathematics with Education at Aberystwyth University?

 • Mathematics with Education will help you engage with the latest theories surrounding the modern classroom, with the added specialism of mathematics.
 • You will be pushed to improve your legislative knowledge.
 • Discover more about a discipline that combines the identification and analysis of shapes and patterns with data collection and calculation.
 • A gateway to careers in a variety of sectors from finance to administration as well as in education.
Ein Staff

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Mae gan ddarlithwyr cyrsiau israddedig yr Ysgol Addysg naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu maent yn ymarferwyr profiadol yn eu maes. Mae gan bob un o'r staff dysgu gymhwyster dysgu cydnabyddedig, neu maent yn gweithio tuag at gymhwyster o'r fath.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Datblygiad Plant AD19220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Plant Ifainc Yn Dysgu * AD11320 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra * MA10510 10
Calculus * MP10610 10
Child Development ED10220 20
Coordinate And Vector Geometry * MA10110 10
Differential Equations * MA11210 10
Further Algebra And Calculus * MP11010 10
Mathematical Analysis * MA11110 10
Policies And Issues In Education * ED10120 20
Probability * MA10310 10
Statistics * MA11310 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Early Years Provision: Principles And Practice ED10620 20
Key Skills For University * ED13620 20
Play And Learning:theory And Practice ED13720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Diogelu Ac Ymarfer Proffesiynol * AD24320 20
Dulliau Ymchwil * AD20320 20
Gweithio Gyda Phlant * AD20620 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Complex Analysis MA21510 10
Linear Algebra * MA21410 10
Psychology Of Learning And Thinking * ED20120 20
Real Analysis * MA20110 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Discourses Language And Education ED22420 20
Education, Diversity And Equality ED20420 20
Literacy In Young Children * ED20220 20
Making Sense Of The Curriculum ED20820 20
Supporting Learners With Complex Needs ED24420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Datblygiad Mathemategol Yn Y Blynyddoedd Cynnar * AD30320 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Critically Reflecting And Evaluating Learning And Skills * ED30120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Children's Rights * ED30620 20
Communicating Science: The Scientists, The Media And The Public ED33020 20
Special Educational Needs ED30420 20

Cyflogadwyedd

Employability is embedded across our teaching.

Our graduates have been successful in the fields of:

 • Humanitarian Organisations;
 • Teaching and Education (including SEN);
 • Social Care;
 • Nursing;
 • Speech therapy;
 • Social work;
 • Community Education Officer;
 • Banking;
 • Insurance;
 • Investment analysis;
 • Information Technology.

On completion of this degree you will have gained skills in the following:

 • Research and data analysis skills;
 • Enhanced mathematical and computational skills;
 • Effective problem-solving and creative thinking skills;
 • Thorough grounding in information technology skills;
 • Ability to work independently;
 • Time-management and organisational skills, including the ability to meet deadlines;
 • Ability to express ideas and communicate information in a clear and structured manner, in both written and oral form;
 • Self-motivation and self-reliance;
 • Team-working, with the ability to discuss concepts in groups, accommodating different ideas and reaching agreement.

What work experience opportunities exist whilst studying? 

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer.

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Academic Employability Coordinator 

From Year One developing your employability is our priority and to ensure we offer the right services we have a dedicated academic employability coordinator who liaises with our link careers adviser to tailor a package of careers education, employer exposure, and individual departmental based support. This person liaises with the careers service and external organisations to make links and connections, which are fed through to students on a regular basis. These include opportunities for voluntary work and paid employment both during and after your studies. Departmentally you will have the opportunity to get involved in our annual student employability conference alongside opportunities in being a part of our International conference that is an acclaimed innovation within the School of Education here at AU. Involvement offers worldwide insight into new approaches in education and development and a chance to professionally network in your sector. Our student mentoring scheme provides opportunities to both receive peer support but to also develop mentoring and coaching skills while supporting fellow students. This scheme is recognised by the University for its high skills value, and those who engage as mentors receive recognition on their graduate transcript. 

Addysg a Dysgu

This course will be delivered through a programme of lectures, seminars and individual and group-based project work designed to stimulate your academic interest in mathematics and inspire you about theories of teaching and learning. By joining these two disciplines, this course will help you deepen your mathematical competence and equip you with skills vital for work in the field of education.

What will I learn? 

 • In the first year, you will follow a clearly defined pathway through the study of core disciplines, including algebra, calculus, coordinate and vector geometry, probability, mathematical analysis, differential equations and statistics. You will be introduced to issues concerning children's learning and the education system generally.
 • In the second year you will study real analysis, complex analysis, and linear algebra. You will explore the psychology of learning and thinking and may choose areas such as cultural diversity in education or the curriculum. You will also choose from a range of optional modules in Mathematics. 
 • In the third year you will be able to direct your own study and specialise further by choosing from a wide range of elective modules in both disciplines.

How will I be taught?

 • You will be assessed through a combination of coursework, presentations, essays and examinations. A number of modules are available through the medium of Welsh. Further details may be obtained from both departments.
 • Your personal tutors will also be able to help you with any queries relating to your academic studies. You should feel free to contact them at any time for help and advice.
 • You will also have the opportunity to complete a Personal Development Plan (PDP) at Aberystwyth. This is a structured process of self-appraisal, reflection, and planning, which will enable you to chart your personal, academic and professional development throughout your time at university. By recording your academic performance, and highlighting the skills you already have and those you will need for future employability, the PDP portfolio will equip you with the necessary tools to plan effectively, develop successful approaches to study, and consider your future career options and aspirations.

Darganfod Mwy

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBB with B in Mathematics

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM-DDM with B in A level Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
30 points with 5 points in Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
70% overall with 75% in Mathematics

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig