Prif Ffeithiau

Cod C709
 • Tariff UCAS

  120 - 128

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  19%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

If you wish to study Biochemistry then this exciting four year course will be for you. It allows students to integrate three years of undergraduate study in Biochemistry with a further year of postgraduate level study, leading to the qualification of MBiol (Biochemistry). The course is ideal if you aspire to a career as a research scientist in Biochemistry or just wish to take your Biochemistry knowledge to a higher level.

 • Integrated four year course leading to a postgraduate qualification
 • Ideal for students who wish to develop to higher academic levels
 • Individual research project that is a major component of the final year
 • Course allows students to access four years of student finance

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

91% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol, (HESA 2018*)

Trosolwg

Royal Society of Biology Advanced Accredited Degree
This course has been awarded Interim Advanced Accreditation status. This will become Advanced Accreditation when the first cohort of students graduate from the MBiol degree courses in the summer 2018 (subject to final confirmation from the Royal Society of Biology).

Why study MBiol Biochemistry at Aberystwyth University?

 • This degree will give you a solid foundation in the study of cellular, molecular and chemical biology.
 • We will nurture both your intellectual curiosity and your general scientific practice.
 • The subject is taught within an internationally recognised centre of excellence, by experts in the Biochemistry field.
 • The University has modern teaching facilities with over £55 million pounds invested.
 • The Biochemistry teaching staff are recognised as expert and innovative educators.

Want to study in Welsh?

Students can elect to study a number of IBERS modules in the medium of Welsh. Ask the department for further details.

Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sgiliau Astudio A Chyfathrebu * BG12410 10
Amrywiaeth Microbau * BG12110 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biochemistry And The Cellular Basis Of Life BR15320 20
Comparative Animal Physiology BR14110 10
Evolution And The Diversity Of Life BR14310 10
Exploring Genetics BR14410 10
Metabolism BR12010 10
Molecular Biochemistry BR13720 20
Molecular Laboratory Skills BR12210 10
The Green Planet * BR13610 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil * BG25620 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Molecular Biology And Bioinformatics BR20620 20
Cell And Cancer Biology BR25920 20
Practical Skills For Biochemists BR22920 20
Proteins And Enzymes BR26620 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Chromosome Dynamics BR21820 20
Immunology BR22220 20
Practical And Professional Skills In Microbiology * BR24720 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bioinformatics And Functional Genomics BR37120 20
Biotechnology BR35520 20
Molecular Pharmacology BR36120 20
Research Project * BR36440 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Microbial Pathogenesis BR33720 20
Molecular Biology Of Development BR36020 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Frontiers In The Biosciences BRM4920 20
Field And Laboratory Techniques BRM4820 20
Mbiol Research Project BRM2860 60
Research Methods In The Biosciences BRM6420 20

Cyflogadwyedd

Employability

Upon successful completion of the MBiol Biochemistry, you will have improved your employability prospects by successfully obtaining a Master's qualification. 

What opportunities are available for me?

 Some of our graduates have pursued career paths with the following: 

 • GlaxoSmithKline;
 • Astra Zeneca;
 • Education;
 • Research;
 • Laboratories. 

What will I get from my degree?

Employability is embedded in our teaching. We are linked closely with the Biochemical society, which is a great platform for students to network with others in their discipline.

Our students leave Aberystwyth University with the skills including: 

 • research and data analysis skills;
 • enhanced mathematical and computational skills;
 • effective problem-solving and creative thinking skills;
 • a thorough grounding in information technology skills;
 • the ability to work independently;
 • time-management and organisational skills, including the ability to meet deadlines the ability to express ideas and communicate;
 • information in a clear and structured manner, in both written and oral form;
 • self-motivation and self-reliance;
 • team-work, with the ability to discuss concepts in groups, accommodating different ideas and reaching agreement.

What work experience opportunities exist whilst studying? 

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer. 

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the three year degree scheme.

In your first year you may explore:

 • The diversity of biological disciplines which includes:
 • Structure and function of plants;
 • Animals and microbes at the organismal, cellular molecular levels.
 • Major animal vertebrate and invertebrate which will focus on:
 • Physiology, muscle and locomotion, nutrition, endocrinology, cardiovascular respiratory systems and homeostasis;
 • The diversity of microbial;
 • Vegetation and ecosystems.

In your second year you may discover:

 • Cell biology;
 • Immunology;
 • Chromosomes;
 • Molecular biology;
 • Qualitative and Quantitative procedures of data analysis.

In your third year you may study and undertake:

 • Bioinformatics;
 • Genomics;
 • Pharmacology;
 • Microbes;
 • A compulsory dissertation.

In your final year you may:

 • Undertake your MBiol Research project;
 • Take part in field and laboratory techniques; 
 • Explore the frontiers in the Biosciences.

How will I be taught?

The course will be delivered through lectures, workshops, tutorials and practicals. 

You will be assessed through;

 • Essays
 • Practical exercises
 • Oral presentations
 • Worksheets
 • Reports
 • Statistical exercies
 • Dossiers
 • Posters
 • Portfolios
 • Wikis
 • Reflective diaries
 • Literature reviews
 • Magazine articles
 • Field notebooks
 • Exams

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 128

Lefel A ABB-BBB with B in Chemistry and B in Biology or Human Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh, Mathematics and a Science subject

Diploma Cenedlaethol BTEC:
BTEC not accepted for this scheme

Bagloriaeth Ryngwladol:
32-30 points overall with 6 points in Chemistry and 6 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% overall with 7 in a relevant science

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig