BA

Cyfryngau ac Addysg

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

Cod P3X3 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

P3X3
  • Tariff UCAS

    96 - 120

  • Hyd y Cwrs

    3 Blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Drama a Dawns (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

95% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu. (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Addysg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n myfyrwyr Addysg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2019)

97.5% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. (HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Mae gan ddarlithwyr cyrsiau israddedig yr Ysgol Addysg naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu maent yn ymarferwyr profiadol yn eu maes. Mae gan bob un o'r staff dysgu gymhwyster dysgu cydnabyddedig, neu maent yn gweithio tuag at gymhwyster o'r fath.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Children's Development And Learning * ED14520 20
Studying Communication FM10720 20
Studying Media FM10620 20
The Learner And The Learning Environment * ED13820 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Datblygiad Iaith AD14320 20
Health And Wellbeing In The Early Years ED14620 20
Inclusive Learning Practices ED14120 20
Key Skills For University * ED13620 20
Language Development ED14320 20
Making Short Films 1 FM10520 20
Numeracy And Literacy For All ED14220 20
Play And Learning:theory And Practice ED13720 20
Policies And Issues In Education * ED10120 20
Studying Television FM10220 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Diogelu Ac Ymarfer Proffesiynol * AD24320 20
Dulliau Ymchwil * AD20320 20
Gweithio Gyda Phlant * AD20620 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Psychology Of Learning And Thinking * ED20120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advertising FM21920 20
Creative Documentary FM26520 20
Creative Studio FM25420 20
Digital Culture FM25520 20
Discourses Language And Education ED22420 20
Education, Diversity And Equality ED20420 20
Lgbt Screens FM20120 20
Literacy In Young Children * ED20220 20
Making Sense Of The Curriculum ED20820 20
Media, Politics And Power FM22620 20
Policies And Perspectives Of Learning Difference And Inclusion ED24520 20
Stardom And Celebrity FM21320 20
Television Genre FM20620 20
Television History FM26220 20
Youth Cultures FM22320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Datblygiad Emosiynol A Chymdeithasol * AD34820 20
Datblygiad Mathemategol Yn Y Blynyddoedd Cynnar * AD30320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Critically Reflecting And Evaluating Learning And Skills * ED30120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Children's Rights * ED30620 20
Communication * ED34720 20
Contemporary Tv Drama FM30320 20
Experimental Cinema FM34520 20
Experimental Media Production FM33540 40
Gender And The Media FM38320 20
Independent Research Project FM36000 00
Major Dissertation * ED33640 40
Media In The 1950s FM30720 20
Media Law FM36720 20
Media Semiotics FM34120 20
Special Educational Needs ED30420 20
Videogame Theories FM38420 20

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|