Prif Ffeithiau

Cod C500
 • Tariff UCAS

  104 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  33%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Microbiologists study bacteria, fungi, and viruses, and their role in infectious diseases in humans, other animals and plants. You will also learn how microorganisms contribute to environmental nutrient cycling, brewing, food, and biotechnology industries, whilst you develop the scientific and analytical skills demanded in a broad range of professions.

Here’s why we think Aberystwyth is a great place to study microbiology:

 • Passionate teaching staff that conduct research in all areas of microbiology;
 • Fantastic bio-imaging and microscopy suite, modern laboratories and fermentation facilities;
 • Farms and woodlands for studying environmental microbes and those that impact on animal health.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Uchaf yn y DU am asesiadau ac adborth a 100% boddhad myfyrwyr  â’n cynllun gradd Microbioleg C500 (ACF 2018)

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

91% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol, (HESA 2018*)

Trosolwg

Royal Society of Biology Accredited DegreeWhy study Microbiology at Aberystwyth University?

 • Taught by enthusiastic teaching staff who are experts in their field. You may have seen some of them on TV documentaries, or listened to them on your favourite science radio show.

Fantastic facilities which include:

 • An advanced microscopy and bio-imaging laboratory;
 • Fermentation facilities from lab scale to pilot plant;
 • Translational Genomics Laboratory;
 • Extreme Experimental Environments Laboratory;
 • Learn in a world renowned teaching and research institute;
 • International Opportunities are available through work and study placements.

Want to study in Welsh? 

Students can elect to study a number of IBERS modules in the medium of Welsh. Check out the module tab for more information!

If you would like to study Microbiology with an Integrated Masters, then have a look at our sister course with an additional year allowing you to complete a Master's qualification (C509). 

Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sgiliau Astudio A Chyfathrebu * BG12410 10
Amrywiaeth Microbau * BG12110 10
Ecoleg * BG13510 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biochemistry And The Cellular Basis Of Life BR15320 20
Evolution And The Diversity Of Life BR14310 10
Exploring Genetics BR14410 10
Metabolism BR12010 10
Molecular Laboratory Skills BR12210 10
The Biosphere BR13210 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Comparative Animal Physiology BR14110 10
Soils And Their Management BR14910 10
The Green Planet * BR13610 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil * BG25620 20
Monitro A Microbioleg Amgylcheddol BG26020 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Environmental Microbiology And Monitoring BR26020 20
One Health Microbiology BR26520 20
Practical And Professional Skills In Microbiology * BR24720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Molecular Biology And Bioinformatics BR20620 20
Proteins And Enzymes BR26620 20
Cell And Cancer Biology BR25920 20
Immunology BR22220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cwrs Maes Ecoleg Ddaearol BG36620 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biotechnology BR35520 20
Microbial Pathogenesis BR33720 20
Research Project * BR36440 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bioinformatics And Functional Genomics BR37120 20
Molecular Pharmacology BR36120 20
Terrestrial Ecology Fieldcourse BR36620 20
Veterinary Infectious Diseases BR34120 20

Cyflogadwyedd

What are our graduates doing? 

Our graduates have been successful in the following fields: 

 • Research Science; 
 • Clinical Molecular Genetics;
 • Nature Conservation;
 • Education.

Students from our department have also progressed to undertake training in Dentistry and Medicine. 

What skills will I develop from studying BSc Microbiology?

Employability is embedded in our teaching. Our students leave Aberystwyth University with skills including:  

• research and data analysis skills;
• enhanced mathematical and computational skills;
• effective problem-solving and creative thinking skills;
• a thorough grounding in information technology skills;
• the ability to work independently;
• time-management and organisational skills, including the ability to meet deadlines;
• the ability to express ideas and communicate information in a clear and structured manner, in both written and oral form;
• self-motivation and self-reliance;
• team-working, with the ability to discuss concepts in groups, accommodating different ideas and reaching an agreement.

What work experience opportunities exist whilst studying? 

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer. 

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the three year degree scheme.

 In the first year you may discover:

 • Cell Biology;
 • Microbial Diversity;
 • Laboratory skills;
 • Ecology.

In your second year you may explore:

 • One Health Microbiology;
 • Environmental Microbiology;
 • Practical and Professional Skills in Microbiology;
 • With option to study immunology, bioinformatics, cancer biology or proteins.

In your third year you may study:

 • Microbial Biotechnology;
 • Microbial Pathogenesis;
 • Independent research project.

With option to study pharmacology, genomics, veterinary infectious diseases or field ecology.

How will I be taught? 

The course will be delivered through lectures, workshops, tutorials and practicals. You will be assessed through: 

 • Essays;
 • Practical exercises;
 • Oral presentations;
 • Worksheets;
 • Reports;
 • Statistical exercises;
 • Portfolios;
 • Wikis;
 • Magazine articles;
 • Field notebooks;
 • Exams.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC with B in Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig