BSc

Microbioleg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

Royal Society of Biology Accredited Degree

BSc Microbioleg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod C502 Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod C502
 • Tariff UCAS

  104 - 120

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Kick start and enhance your career prospects with our new Microbiology with an integrated year in industry degree. This course is designed to give you the head start in an increasingly competitive job market, and upon successful completion of this degree, you will have developed the skills and awareness that employers are seeking. Microbiologists study bacteria, fungi, and viruses, and their role in infectious diseases in humans, other animals and plants. You will also learn how microorganisms contribute to environmental nutrient cycling, brewing, food, and biotechnology industries, whilst you develop the scientific and analytical skills demanded in a broad range of professions.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

91% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol, (HESA 2018*)

Trosolwg

Royal Society of Biology Accredited Degree Why study Microbiology at Aberystwyth University?

 • The syllabus of this course with the integrated year in industry is identical to its sister course BSc Microbiology (C500). Your work experience must be relevant to this degree and the year is assessed which will count towards your degree grade.
 • Students will have to organise their work experience under the guidance of our Director for Employability. There is no guarantee that the work experience will be paid. (If you cannot obtain a placement, then you must transfer to its sister course BSc Microbiology C500).
 • During your year in work experience, you will pay a discounted tuition fee for which the information can be found here.
 • Taught by passionate teaching staff who are experts in their field. You may have seen some of them on TV documentaries or listened to them on your favourite science radio show.
 • Our fantastic facilities which include:
 1. Advanced microscopy and bio-imaging laboratory;
 2. Mass spectrometry and analytical unit;
 3. Fermentation facilities from lab scale to pilot plant.
 • Learn in a world-renowned teaching and research institute.
 • International Opportunities are available through work and study placements.
 • Studying through the medium of Welsh is also possible on certain modules. Check out the module tab for more information. 
Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sgiliau Astudio A Chyfathrebu * BG12410 10
Amrywiaeth Microbau * BG12110 10
Ecoleg * BG13510 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biochemistry And The Cellular Basis Of Life BR15320 20
Evolution And The Diversity Of Life BR14310 10
Exploring Genetics BR14410 10
Metabolism BR12010 10
Molecular Laboratory Skills BR12210 10
The Biosphere BR13210 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Comparative Animal Physiology BR14110 10
Soils And Their Management BR14910 10
The Green Planet * BR13610 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil * BG25620 20
Monitro A Microbioleg Amgylcheddol BG26020 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Environmental Microbiology And Monitoring BR26020 20
One Health Microbiology BR26520 20
Practical And Professional Skills In Microbiology * BR24720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Molecular Biology And Bioinformatics BR20620 20
Proteins And Enzymes BR26620 20
Cell And Cancer Biology BR25920 20
Immunology BR22220 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Integrated Year In Industry BRS0060 60

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cwrs Maes Ecoleg Ddaearol BG36620 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biotechnology BR35520 20
Microbial Pathogenesis BR33720 20
Research Project * BR36440 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bioinformatics And Functional Genomics BR37120 20
Molecular Pharmacology BR36120 20
Terrestrial Ecology Fieldcourse BR36620 20
Veterinary Infectious Diseases BR34120 20

Cyflogadwyedd

Our graduates are strong candidates in the following roles;

 • Research scientist;
 • Laboratory manager;
 • Sales and technical support;
 • Education.

Students who have completed a biology degree could also progress to further training in;

 • Research;
 • Medicine;
 • Science journalism;
 • Teaching.

Your year in industry:

Make no mistake, you will develop confidence and gaining experience in the industry will stimulate your enthusiasm for the subject.

 Completing a year in industry will allow you to:

 • Apply the learning from your course to the work environment;
 • Make industry contacts;
 • Develop practical skills related to your area of study;
 • Apply your practical skills and technical knowledge after returning to study;
 • Enhance your CV and better prepare yourself for a job after graduating.

Students on this scheme should note that the department institute does not have automatic placements for every applicant. You will be responsible for finding securing the work experience, however, you will have the assistance of our institute Work Experience Coordinator and our dedicated careers advisor (James Cuffe, jpc11@aber.ac.uk). If you fail to find work experience you will be able to convert your course to the three-year version of your subject.

Addysg a Dysgu

 What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four year degree scheme.

In the first year you will discover:

 • Biology of the cell
 • Animal Diversity
 • Molecular Laboratory skills
 • Biological Molecules and Methods

In your second year you will explore:

 • Bioinformatics
 • Infectious diseases
 • Aquatic and Terrestrial Microbial Ecology
 • Cancer Biology
 • Immunology
 • Biochemistry in practice
 • Proteins and Enzymes
 • Advances in Human Sciences

In your third year you will undertake your work experience in an industry that has relevance to Microbiology. If you are unable to obtain work experience, then you can simply transfer to its three year sister course C500.

In your final year you will study:

 • Microbes Industry and Research
 • Microbial Pathogenesis
 • Independent research project
 • Genetics
 • Parasitology
 • Threats to natural ecosystems

 How will I be taught?

The course will be delivered through lectures, workshops, tutorials and practicals. You will be assessed through;

 • Essays
 • Practical exercises
 • Oral presentations
 • Worksheets
 • Reports
 • Statistical exercises
 • Dossiers
 • Posters
 • Portfolios
 • Wikis
 • Reflective diaries
 • Literature reviews
 • Magazine articles
 • Field notebooks
 • Exams

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC with B in Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig