Prif Ffeithiau

Cod R990
 • Tariff UCAS

  104 - 120

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Aberystwyth is one of a handful of universities in the UK that offers students the opportunity to combine the study of three languages, two of which will not require prior knowledge. You can choose from among French, Italian, German and Spanish depending on the pathways you wish to take. In your third year you will undertake a Year Abroad, offering you the opportunity to live, and study or work, in the countries of your main language(s) of study. In the BA Modern Languages degree, you will not only gain practical knowledge of and fluency in three languages, but you will also learn to understand the position of these languages in a wider global context.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

100% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Ieithoedd Modern.  (ACF 2019)

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study BA Modern Languages at Aberystwyth University?  

 • We believe that our students should be fully immersed in the languages they study. Our close-knit international community encourages our students to use these languages in their daily lives, while we also offer opportunities for students to study abroad. 
 • On your Year Abroad, your time is usually split between two countries, to facilitate your total immersion in more than one language and culture. We are committed to offering you opportunities to develop your language skills, and to learn about, enjoy and embrace the cultures of the countries in which the languages you study are spoken. The Year Abroad will enable you to master the languages that you have chosen and will give you possibly the best year of your life! This course will also provide you with the opportunity to study a wide range of specialised modules in literature and culture, as well as language. 
 • In the recent National Student Survey (NSS), our department scored 98% where our students confirmed that our staff at good at explaining things for the subject of Languages. (NSS 2018).  As a department, we are also ranked 8th in the UK for Learning and Teaching in the subject area of Modern Languages in the recent Complete University Guide 2018.
 • A degree in Modern Languages ensures secure and constant demand for employment after graduation. This statement is reflected in our graduate employability figures produced by HESA (Higher Education Statistics Authority), where 95% of our graduates from 2017 entered work at professional level. Our departmental philosophy is to ensure that you will have a smooth transition from campus to career.
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beginners French 1 FR10920 20
Beginners French 2 FR11020 20
Beginners German 1 GE11120 20
Beginners German 2 GE11020 20
Beginners Italian 1 IT10820 20
Beginners Italian 2 IT11020 20
Beginners Spanish 1 SP10820 20
Beginners Spanish 2 SP11020 20
Exploring German Cultural Identity GE10810 10
French Language Advanced FR19930 30
German Language Advanced GE19930 30
Hispanic Civilization SP10610 10
Images Of France: The French Family FR12910 10
Spanish Language Advanced SP19930 30

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Year Abroad Assessment ELS0060 60

Cyflogadwyedd

Career Prospects

Employability is embedded in our teaching across the Department of Modern Languages. What we teach you will serve you well in your future careers, with our modules tailored to providing students with the employability skills that are sought after by employers. The Year Abroad also helps to make our graduates stand out from the crowd, as students return with an increased skill set, stronger language competencies and the ability to adapt to any situation.

We are very proud of the success rate of our graduates in finding employment after graduation. Some of the many chosen fields of our graduates are:
• Translation and Interpreting;
• Broadcasting;
• Education;
• Marketing;
• Human Resources;
• Website Development;
• International Banking;
• Civil Service.

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four-year degree scheme.

During your four years, you will have four weekly hours of language work, which includes:

 • Oral;
 • Written;
 • Aural;
 • Translation.

In addition to your language work, in your first year you can also discover: 

• Introduction to Literary Studies;
• European Film;
• The politics and culture of language across Europe;
• The history and culture of the Spanish speaking world;
• The cultural history of Italy;
• German literature.

In your second year you could explore: 

• Specialised languages modules (Language of Business etc.);
• Spanish American Cinema;
• The Cinema of Spain;
• Modern Literature;
• Prose in German literature;
• Current Issues in French and Francophone Society.

In your third year, you will undertake your year abroad, working or studying in a foreign country relative to your chosen languages.

In your final year you could choose from options such as:

• The Cuban Revolution;
• French Literature;
• Spanish Cinema;
• Spanish Literature;
• German Literature.

How will I be taught?

A variety of teaching formats is used in class. Lectures will introduce you to topics, while in seminars you will be expected to develop your knowledge in certain areas and participate in class discussions.

You will learn to adapt to any situation and will be provided with the learning tools necessary to be able to deliver oral presentations (individually and in groups), sit listening tests, write reports and undertake increasingly complex translations in language classes, as well as sit oral and written exams. In content modules, you will develop the skills necessary to write essays, undertake research projects, give oral presentations, or sit exams.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC to include B in a relevant language

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM to include B in a relevant A level language

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in a relevant language at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in a relevant language

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig