BSc

Ffiseg gyda Ffiseg y Planedau a'r Gofod

BSc Ffiseg gyda Ffiseg y Planedau a'r Gofod Cod F364 Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod F364
 • Tariff UCAS

  112 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  36%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Physics with Planetary and Space Physics, at Aberystwyth University, provides you with a fundamental core of Physics alongside a detailed exploration of the Physics of the Solar System and an overview of Modern Astronomical Science.

The nucleus of mainstream Physics, alongside our supportive learning environment, ensures flexibility in further study or employment after graduation, and provides the necessary background for the specialist modules.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97% o’n myfyrwyr yn fodlon â’r dysgu ar eu cwrs yn yr Adran Ffiseg. (ACF 2019

93% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. (HESA 2018*).

Trosolwg

Institute of Physics - Juno PractitionerWhy study Physics with Planetary and Space Physics at Aberystwyth?

 • On completion of this degree you will leave with accreditation by the IOP (Institute of Physics)
 • Physics has been taught at Aberystwyth since its foundation and it continues to be an innovative learning experience for all
 • You will be taught by experts in their field
 • You will have access to specialist astronomical equipment
 • Our Researchers are involved in the current European Space Agency ExoMars 2020 Project
 • The Department offers a number of modules through the medium of Welsh. Check out the module tab for further information
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ffiseg gymwysterau hyd at safon PhD a hanes o wneud gwaith ymchwil yn eu meysydd arbenigol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra A Hafaliadau Differol * FG16210 10
Algebra A Chalcwlws Pellach * MT11010 10
Cynllunio Gyrfa A Datblygu Sgiliau Ffiseg * FG12910 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Calculus * MP10610 10
Classical Dynamics * PM14010 10
Classical Physics * PH11010 10
Forces And Energy * PH11120 20
Laboratory Techniques For Experimental Physics (20 Credits) * PH15720 20
Modern Physics PH14310 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Astronomy PH18010 10
Communication And Technology PH19510 10
Energy And The Environment PH19010 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ffiseg Mathemategol * FG26020 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Electricity And Magnetism * PH22510 10
Experimental Physics * PH25520 20
Numerical Techniques For Physicists PH26620 20
Optics PH22010 10
Planets PH28510 10
Principles Of Quantum Mechanics PH23010 10
Stars PH24610 10
Thermodynamics PH21510 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concepts In Condensed Matter Physics PH32410 10
Interior Of The Sun PH38310 10
Ionospheres & Magnetospheres PH39510 10
Particles, Quanta And Fields PH33020 20
Planetary Neutral Atmospheres PH38510 10
Project (40 Credits) * PH37540 40
Space Plasmas PH39710 10
The Solar Atmosphere & Heliosphere PH38410 10

Cyflogadwyedd

What can I do with a physics degree?

Our graduates from this course have been successful in obtaining employment within the space industry.

Other graduates from the Physics department have discovered the following pathways:

 • Medical Physics
 • Radiation Protection Practitioner
 • Research Science

Other graduates from our department have sought careers in:

 • Systems Development
 • Product Development
 • Technical Publishing
 • Meteorology

Employability is embedded across all of our teaching and ethics. We instil these skills to our students:

 • Research and data analysis skills
 • Enhanced mathematical and computational skills
 • Effective problem-solving and creative thinking skills
 • Ability to work independently
 • Time-management and organisational skills, including the ability to meet deadlines
 • Ability to express ideas and communicate information in a clear and structured manner, in both written and oral form
 • Self-motivation and self-reliance
 • Team-working, with the ability to discuss concepts in groups, accommodating different ideas and reaching agreement

Further opportunities: 

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer.

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide with an illustration of what you may study during the three year degree scheme.

In your first year you may discover:

 • The main branches of classical and modern physics
 • The core mathematical disciplines of algebra and calculus
 • The computational and experimental physics
 • Classical Dynamics
 • The basic principles of gravitational and electrostatic fields

In your second year you may explore:

 • Stars
 • Planets
 • Thermal Physics
 • Quantum Mechanics
 • Mathematical Physics
 • Data handling and statistics
 • Optics
 • Experimental Physics

In your third year you may study and undertake:

 • Space plasmas
 • Planetary atmospheres
 • Ionospheres and magnetospheres
 • The solar atmosphere and heliosphere
 • Atoms, molecules and electromagnetism
 • You will also undertake a special project of your own choosing under the guidance of your personal project supervisor. 

How will I be taught?

We teach our students through lectures, seminars, tutorials, workshops, practicals, individual and group-based project work.

We assess our students through coursework, presentations, lab reports, lab diaries and examinations.

Further information:

You will be assigned a personal tutor throughout your degree course, who will help you with any problems or queries, whether these are academic-related or personal issues. You should feel free to contact them at any time for help and advice.

You will also have the opportunity to complete a Personal Development Plan (PDP) at Aberystwyth. This is a structured process of self-appraisal, reflection, and planning, which will enable you to chart your personal, academic and professional development throughout your time at university. By recording your academic performance, and highlighting the skills you already have and those you will need for future employability, the PDP portfolio will equip you with the necessary tools to plan effectively, develop successful approaches to study, and consider your future career options and aspirations.

Barn ein Myfyrwyr

I love Physics with Planetary and Space Physics. The structure of the years is perfectly designed to give you a feel for all branches of physics rather than a more in-depth view of one particular branch. The modules themselves are pretty awesome studying planetary atmospheres to the solar interior, from the structure of the atom all the way to the structure of the galaxies. James Parker

It is really fascinating as not only do you look at the cosmos, but you also get down to the real nitty-gritty of what makes a solar system tick - the planets. Doing PSP gives you a great range of information from how the Sun works, to the possibility of life on other worlds and how we might discover them! All in all it's a pretty fantastic course - comparing the science of this world to that of others is real front-line exploration! Timothy Edward Andrew Powell

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 112 - 120

Lefel A BBB-BBC to include B in Physics and B in Mathematics

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with B in A level Physics and B in Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Physics and Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Physics and Mathematics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig