BSc

Bioleg Planhigion (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

Royal Society of Biology Accredited Degree

BSc Bioleg Planhigion (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod C202 Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod C202
 • Tariff UCAS

  104 - 120

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Kick start and enhance your career prospects with our degree in Plant Biology with integrated year in industry.  This course has been developed to give you a competitive edge in the jobs market by responding to employer expectations that you have some relevant industrial experience. Upon successful completion of this degree, you will have developed the knowledge, skills and the professional awareness that employers will want. The scheme focuses on plants as an essential foundation for life on earth; their value to our daily lives; the crucial future role of plant biology in helping to solve some of the most serious problems facing the humanity including food shortages and responding to rising greenhouse gas emissions. Never before has there been such urgency to train you the new generation of plant biologists who can develop future technologies and approaches to respond to these challenges. 

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

91% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol, (HESA 2018*)

Trosolwg

Royal Society of Biology Accredited Degree Why study Plant Biology with integrated year in industry at Aberystwyth?

 • A syllabus that includes an integrated year in industry in addition to identical content from the three-year sister course BSc Plant Biology (C200).
 • The option to take on paid or voluntary work.
 • You will be provided with guidance and advice from our Director for Employability on how you will find relevant work for a period of up to twelve months.
 • The option of transferring to three year BSc Plant Biology C200 course if you do not find an opportunity that suits you.
 • During your year in work experience, you will pay a discounted tuition fee of which the information can be found here 
 • Receive expert training in field and laboratory skills taught by world-leading experts in the field.
 • Flourish and develop your skills in our modern teaching and research facilities.
 • All students have access to the Biological Service Unit, Mass Spectrometry, Analytical Unit, Modelling laboratory, the Computational Biological laboratory, Advanced Microscopy and Bio-imaging Laboratory.
Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sgiliau Astudio A Chyfathrebu * BG12410 10
Amrywiaeth Microbau * BG12110 10
Datblygu A Rheoli Cynefinoedd Ym Mhrydain * BG10810 10
Ecoleg * BG13510 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biochemistry And The Cellular Basis Of Life BR15320 20
Evolution And The Diversity Of Life BR14310 10
Exploring Genetics BR14410 10
Molecular Laboratory Skills BR12210 10
Soils And Their Management BR14910 10
The Biosphere BR13210 10
The Green Planet * BR13610 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil * BG25620 20
Arolygu Ecolegol * BG21420 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Agronomy And Crop Improvement BR20320 20
Climate Change: Plants, Animals And Ecosystems BR21120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Molecular Biology And Bioinformatics BR20620 20
Aquatic Botany BR25820 20
Arctic Ecology Field Course BR23620 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Integrated Year In Industry BRS0060 60

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cwrs Maes Ecoleg Ddaearol BG36620 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Frontiers In Plant Science BR35820 20
Microbial Pathogenesis BR33720 20
Research Project * BR36440 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bioinformatics And Functional Genomics BR37120 20
Terrestrial Ecology Fieldcourse BR36620 20
Tropical Rainforest Ecology And Conservation (trec) Field Course BR30120 20
Crop And Grassland Production Science BR37220 20
The Agri-environment BR30420 20

Cyflogadwyedd

Students can engage in careers in the following areas:

 • Horticultural / Agricultural production
 • Habitat surveying and Conservation
 • Education and public engagement
 • Plant Breeding
 • Plant Biotechnology
 • Consultancy
 • Plant research –graduate positions
 • Ph.D. research 

Your year in industry:

Make no mistake, you will develop confidence and gaining experience in the industry will stimulate your enthusiasm for the subject.

 Completing a year in industry will allow you to:

 • Apply the learning from your course to the work environment;
 • Make industry contacts;
 • Develop practical skills related to your area of study;
 • Apply your practical skills and technical knowledge after returning to study;
 • Enhance your CV and better prepare yourself for a job after graduating.

Students on this scheme should note that the department institute does not have automatic placements for every applicant. You will be responsible for finding securing the work experience, however, you will have the assistance of our institute Work Experience Coordinator and our dedicated careers advisor (James Cuffe, jpc11@aber.ac.uk). If you fail to find work experience you will be able to convert your course to the three-year version of your subject.

Addysg a Dysgu

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four year degree scheme.

Your first year will provide a broad grounding in biology, and training in the skills needed to succeed in your studies. Subject areas covered will include:

 • Plant Physiology
 • Plant Genetics
 • Plant Cell Biology
 • The Biosphere
 • Understanding how Ecosystems work
 • Soil Biology

In your second year you will engage in Plant based modules offering the following areas:

 • Climate Change impacts on Plants
 • Plant ID and Ecological Surveying (UK and Abroad)
 • Agronomy and Crop Improvement
 • Molecular Biology and Bioinformatics
 • Aquatic Plants

In your third year you will undertake your work experience in an industry that relates to your degree in Plant Biology. If you are unable to obtain work experience, then you will simply transfer to the sister course BSc Plant Biology C200.

In your final year, subject areas offered include:

 • Applied Plant Science (Forage Grass Breeding, Energy Crops, Biotechnology)
 • Plant Pathogens
 • Plant ID and Ecological Surveying (UK and abroad)
 • Bioinformatics and Functional Genomics
 • Crop and Grassland Production
 • Agricultural and Environmental Systems

How will I be taught?

The course will be delivered through lectures, workshops, tutorials and practicals. Assessment will through:

 • Practical exercises
 • Essays
 • Oral presentations
 • Online quizzes
 • Worksheets
 • Reports
 • Statistical exercises
 • Dossiers
 • Posters
 • Portfolios
 • Wikis
 • Reflective diaries
 • Literature reviews
 • Magazine articles
 • Field notebooks
 • Exams

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC with B in Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig