BA

Sbaeneg gyda Marchnata

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

Prif Ffeithiau

Cod R4N5
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BBC with B in Spanish unless to be studied as a beginner

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  19%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

If you are interested in a subject that is exciting, dynamic and one that will combine elements of consumer behaviour, psychology, management, human resources and culture of the Spanish Language, then the Aberystwyth Marketing degree is for you. This Spanish with Marketing degree will allow you to explore the changing use of information technology and digital media for marketing purposes and develop your language competencies and knowledge of Spanish culture. In addition, you will also have the opportunity to spend a year abroad in any Spanish speaking country. Aberystwyth University is accredited CIM Graduate Gateway centre, which means that you can study towards a CIM qualification whilst studying for a degree, or gain exemptions for certain CIM modules. 

[NSS/DLHE Awards]

Adran Ieithoedd Modern: 93% boddhad myfyrwyr (ACF 2017)

Aeth 85% o’n graddedigion i swyddi ar lefel broffesiynol, 38% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol (HESA 2017)

Ysgol Fusnes Aberystwyth: Deg Uchaf yn DU am fodlonrwydd myfyrwyr am y dysgu mewn pynciau Marchnata/ Economeg a Chyllid (ACF 2017)

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 2% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2017)

Trosolwg

Why study Spanish with Marketing at Aberystwyth University?

 • Study in the top 4 University in the UK and 1st in Wales for student satisfaction (NSS, 2016)
 • Upon successful completion of this degree you can apply for exemption from 50% of the CIM Professional Diplomas
 • Our degree equips you with the multidisciplinary understanding of marketing which employers increasingly demand
 • Taught by experts who are leading in the Marketing sector and research
 • You will have the opportunity to study or work in any Spanish speaking country for your year abroad, which will be during your third year at University
 • You will benefit from the intense 4 hours of language work per week (most Universities offer 2-3). 
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Cyflogadwyedd

What career opportunities exist after graduation?

Employability is embedded across our teaching at Aberystwyth University. The Year Abroad is where our graduates are more distinguished than others. Upon successful completion of the Year Abroad, students return with an increased skill set, stronger language competencies and the ability to adapt in any situations.

Many of our graduates have explored a career in:

 • Marketing Executive
 • Market Researcher
 • Advertising Copywriter
 • Advertising Account Planner
 • Media Planner
 • Media Buyer
 • Public relations officers

Transferable Skills

Studying for a degree in Marketing will equip you with a range of transferable skills which are highly valued by employers. These include:
• the ability to express ideas and communicate information in a clear and structured manner, in both written and oral form
• effective problem-solving
• analytical and creative thinking skills
• decision-making
• the ability to work independently
• time-management and organisational skills, including the ability to meet deadlines
• self-motivation and self-reliance
• research skills

In addition you will gain:

• an understanding of organisational behaviour and structure
• improved numeracy skills and the ability to research, interpret and use business and financial data
• an appreciation of the causes and effects of economic and other external changes

What work experience opportunities exist whilst studying? 

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer.

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the four year degree scheme.

During your four years at University, you will receive Spanish language classes which will include:

 • Oral
 • Written
 • Translation
 • Aural

In the first year you will discover;

 • Fundamental principles of marketing
 • Marketing in a business context
 • Management
 • Finance
 • Tourism
 • Elective modules may include: European film language and identity in Europe to name a few

In the second year you will explore;

 • The production of campaigns
 • Strategic marketing
 • Consumer behaviour
 • Management research methods
 • Branding
 • Business to Business marketing
 • Customer relationship management
 • Human resource management

Your third year will be spent abroad studying or working in any Spanish speaking country. Discover your year abroad opportunities here.

In your final year you will study:

 • Marketing communications
 • Semantics and Lexicography
 • The nature and importance of international marketing and global brand awareness
 • Qualitative and Quantitative analysis of marketing situations
 • Formulation of effective marketing plans
 • Actualiades
 • And undertake a compulsory independent research project

How will I be taught?

Our students are taught through lectures, small-group seminars and tutorials.

We assess our students through examinations, assessed essays, projects, reports, reflective diaries, portfolios and presentations. The coursework will develop your capacity to research, analyse and present an argument clearly and coherently, while seminars will help you hone your presentations skills.

You will be assigned a personal tutor throughout your time at Aberystwyth University. This person will assist you with all matters relating academic and non-academic. 

Darganfod Mwy

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBC with B in Spanish unless to be studied as a beginner

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM with specified subjects

Myfyrwyr Rhyngwladol

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall with 5 points in Spanish at Higher Level unless to be studied as a beginner

Bagloriaeth Ewropeaidd:
68% with 70% in Spanish unless to be studied as a beginner

Ystyrir ymgeiswyr yn ôl eu rhinweddau unigol a gall y cynigion amrywio. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag: ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig