BSc

Rheoli Twristiaeth gyda Ffrangeg

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BSc Rheoli Twristiaeth gyda Ffrangeg Cod N8R5 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod N8R5
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BBC with B in French unless to be studied as a beginner

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  4%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Gwybodaeth ar gyfer mynediad ym mis Medi 2019 sydd ar y dudalen hon. I weld gwybodaeth am 2020, gan gynnwys y graddau gofynnol, edrychwch yn ein prosbectws.

The BSc Tourism Management with French at Aberystwyth University is an opportunity for you to develop your linguistic capabilities in the French and language whilst at the same time discovering the principles underpinning tourism.

Studying this course will enable you to study various topics which include management, marketing and financial skills as well as knowledge of the global tourism industry and French (linguistics, literature and culture). In addition, you'll be provided with the necessary skills and attributes demanded by employers of graduates of this discipline. We place an emphasis on delivering effective graduates with a thorough understanding of the Tourism industry and well-developed language skills following a year abroad in a French-speaking country.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

95% o’n myfyrwyr ym maes Busnes a Gweinyddiaeth yn fodlon bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector. (ACF 2019)

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

100% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Ieithoedd Modern.  (ACF 2019)

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study Tourism Management at Aberystwyth University?

 • This degree is engineered for those wanting a career in tourism - the world’s biggest industry.
 • You will be taught by enthusiastic staff who are experts in the tourism sector and are natives or experts of the French language. 
 • You will have the opportunity to explore the linguistic, cultural and literature of the French and at the time improve your fluency of the French language. 
 • You will receive expert advice by visiting speakers who are prominent in the industry who bring their professional experience to the classroom
 • The highlight and core part of this degree is the year abroad under the Erasmus + scheme. You will have the option to study or undertake a paid or non paid work experience placement. 
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. 

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Hanfodion Rheolaeth A Busnes CB15120 20
Egwyddorion Marchnata Ac Ymarfer Cyfoes CB17120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beginners French 1 FR10920 20
Beginners French 2 FR11020 20
French Language Advanced FR19930 30
Fundamentals Of Management And Business AB15120 20
Images Of France: The French Family FR12910 10
Marketing Principles And Contemporary Practice AB17120 20
Principles Of Tourism Management AB19120 20
Understanding The Economy AB13120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
French Language FR20130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Language Of Business 1 FR20310 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Abroad Year Credits MMS0080 80
Year Abroad Assessment FRS0040 40
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
French Language FR30130 30

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
The Language Of Business And Current Affairs FR30310 10

Cyflogadwyedd

What career prospects are there for you when you graduate?

Employability is embedded across our teaching.

Our graduates have been successful in seeking employment in the following:

 • Marketing Executive;
 • Travel Agency Manager;
 • Tourist Information Centre Manager;
 • Tour Manager;
 • Tourism Officer;
 • Events Organisation;
 • Hotel Manager;
 • Customer Service Sector;
 • Outdoor Pursuits Manager.

What skills will I acquire from this degree?

Studying for a degree in Tourism Management will equip you with a range of transferable skills which are highly valued by employers. These include:

 • Ability to research, interpret and analyse business and financial data;
 • Ability to express ideas and communicate information in a clear and structured manner, in both written and oral form;
 • Effective problem-solving;
 • Analytical and creative thinking skills;
 • Decision-making;
 • Ability to work independently;
 • Time-management and organisational skills, including the ability to meet deadlines;
 • Self-motivation and self-reliance;
 • Team-working, with the ability to discuss concepts in groups, accommodating different ideas and reaching agreement.

Addysg a Dysgu

What will I learn? 

The breakdown of the course below is an indication of what you may study on this course. 

In your first year you will explore:

 • French Language (Listening, Reading, Writing, Translation, Spoken);
 • Languages and Society;
 • European Film;
 • French Literature and Culture;
 • Tourism principles;
 • Marketing principles;
 • Basic economics and management.

In your second year you will investigate;

 • French Language (Listening, Reading, Writing, Translation, Spoken);
 • French Literature;
 • French language of Business;
 • Adventure Tourism;
 • Destination and attraction management;
 • International Tourism.

In your third year you will take part in your year abroad working or studying in France or a French speaking country.

In your final year, you will study:

 • The Language of Business and Current Affairs;
 • French language;
 • Sustainable tourism;
 • Tourism marketing;
 • Development and planning;
 • Your independent research project.

How will I be taught?

We deliver our courses in the medium of lectures, seminars and tutorials.

You will be assessed through essays, business plans, reports, reflective journals, projects, presentations and examinations.

We will assign you a personal tutor who will be with you throughout your degree, this person will help you any problems whether these are academic-related or personal issues. 

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBC with B in French unless to be studied as a beginner

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM with specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall with 5 points in French at Higher Level unless to be studied as a beginner

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% overall with 70% in French unless to be studied as a beginner

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig