BSc

Rheoli Twristiaeth gyda Frangeg

BSc Rheoli Twristiaeth gyda Frangeg Cod N8R5 Ymgeisio Nawr Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau gwerth dros £15,000 – ymgeiswich nawr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod N8R5
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BBC with B in French unless to be studied as a beginner

 • Hyd y Cwrs

  4 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  4%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

BSc Tourism Management with French is a unique degree, covering both a specialist industry and language.

Essential learning includes management, marketing and financial skills as well as knowledge of the global tourism industry and French (linguistics, literature and culture). You'll be provided with the necessary skills and attributes demanded by employers of graduates of this discipline.

We place an emphasis on delivering effective graduates with a thorough understanding of the Tourism industry and well-developed language skills following a year abroad in a French-speaking country.

[NSS/DLHE Awards]

Ysgol Fusnes Aberystwyth: Deg Uchaf yn DU am fodlonrwydd myfyrwyr am y dysgu mewn pynciau Marchnata/ Economeg a Chyllid (ACF 2017)

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 2% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2017)

Adran Ieithoedd Modern: 93% boddhad myfyrwyr (ACF 2017)

Aeth 85% o’n graddedigion i swyddi ar lefel broffesiynol, 38% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol (HESA 2017)

Trosolwg

Why study Tourism Management at Aberystwyth University?

 • This degree is engineered for those wanting a career in tourism - the world’s biggest industry
 • Taught by enthusiastic staff who are experts in the tourism sector
 • Explore the linguistic, cultural and literature of the French language
 • See your fluency levels in French improve
 • Open to beginners in the French and to those who have studied up to A-Level
 • Receive expert advice by visiting speakers who are prominent in the industry who bring their professional experience to the classroom
 • Spend a year abroad in French under the Erasmus + programme studying or working
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ieithoedd Modern gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn gwneud gwaith ymchwil. Rydym hefyd yn cyflogi tiwtoriaid iaith, rhai ohonynt â gradd PhD, a phob un yn addysgwyr profiadol. O bryd i'w gilydd, cyflogwn siaradwyr brodorol o brifysgolion sy'n bartneriaid i ni dramor (lectoriaid), sy'n dod atom â chymeradwyaeth uchel ar sail eu llwyddiant academaidd yn eu prifysgolion eu hunain, ac mae sawl un ohonynt wedi hyfforddi fel addysgwyr. Y pedwerydd grŵp yw'r staff rhan amser a gyflogir ar sail eu harbenigedd mewn maes arbenigol penodol.  

Cyflogadwyedd

What career prospects are there for you when you graduate?

Employability is embedded across our teaching.

Our graduates have been successful in seeking employment in the following:

 • Marketing Executive
 • Travel Agency Manager
 • Tourist Information Centre Manager
 • Tour Manager
 • Tourism Officer
 • Event Organisation
 • Hotel Manager
 • Customer Service Sector
 • Outdoor Pursuits Manager

What skills will I acquire from this degree?

Studying for a degree in Tourism Management will equip you with a range of transferable skills which are highly valued by employers. These include:

 • Ability to research, interpret and analyse business and financial data
 • Ability to express ideas and communicate information in a clear and structured manner, in both written and oral form
 • Effective problem-solving
 • analytical and creative thinking skills
 • Decision-making
 • Ability to work independently
 • Time-management and organisational skills, including the ability to meet deadlines
 • Self-motivation and self-reliance
 • Team-working, with the ability to discuss concepts in groups, accommodating different ideas and reaching agreement

Addysg a Dysgu

What will I learn? 

In your first year you will explore;

 • French Language (Listening, Reading, Writing, Translation, Spoken)
 • Languages and Society
 • European Film
 • French Literature and Culture
 • Tourism principles
 • Marketing principles
 • Basic economics and management

In your second year you will investigate;

 • French Language (Listening, Reading, Writing, Translation, Spoken)
 • French Literature
 • French language of Business
 • Adventure Tourism
 • Destination and attraction management
 • International Tourism

In your third year you will take part in your year abroad working or studying in France or a French speaking country.

In your final year, you will study;

 • The Language of Business and Current Affairs
 • French language
 • Sustainable tourism
 • Tourism marketing
 • Development and planning
 • Your independent research project

How will I be taught?

We deliver our courses in the medium of lectures, seminars and tutorials.

You will be assessed through essays, business plans, reports, reflective journals, projects, presentations and examinations.

We will assign you a personal tutor who will be with you throughout your degree, this person will help you any problems whether these are academic-related or personal issues. 

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBC with B in French unless to be studied as a beginner

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM with specified subject

Myfyrwyr Rhyngwladol

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall with 5 points in French at Higher Level unless to be studied as a beginner

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% overall with 70% in French unless to be studied as a beginner

Ystyrir ymgeiswyr yn ôl eu rhinweddau unigol a gall y cynigion amrywio. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag: ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig