BSc

Biowyddorau Milfeddygol

Prif Ffeithiau

Cod D906
 • Tariff UCAS

  104 - 128

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  33%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Veterinary Biosciences is a course dedicated to the biology underpinning veterinary medicine. You will explore the biology of farm animals, horses, and companion animals. This degree programme will also provide a suitable pathway to a veterinary medicine course, with other exciting career options including veterinary laboratory diagnostician, nutritionist or animal health researcher.

If you have any questions about this scheme please contact the scheme coordinator: Dr. Iain Chalmers (iwc@aber.ac.uk)

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

100% boddhad cyffredinol myfyrwyr ar ein cwrs D906 Gwyddor Milfeddygaeth. (ACF 2019)

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

91% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol, (HESA 2018*)

Trosolwg

Why study Veterinary Biosciences at Aberystwyth University?

 • You will  be taught and mentored by veterinary surgeons and world-class veterinary scientists;
 • Our collaboration with the Wales Veterinary Science Centre and other organisations allows you to understand the wider veterinary field;
 • The University has over 100ha of farmland, including lowland and upland sheep farms, a 500 cow dairy herd, intensive and extensive beef production systems, an equine centre;
 • All students have access to our fantastic modern laboratories, dissection rooms and microscopy suites on campus;
 • This degree is very much 'hands on' with practicals involving molecular, cellular, anatomical and behavioural aspects of veterinary health;
 • Learn and Live in an exceptional environment where you will have marine, moorland, mountain, grassland and coast right on your doorstep.

International Opportunities

If you’re feeling adventurous, why not take the chance to study abroad during your degree? We have exchange agreements with universities in Europe, USA, Canada, and elsewhere, so you can apply to spend all or part of your 2nd year studying veterinary biosciences overseas. You’ll miss Aberystwyth, but you’ll love the new perspectives that international study can bring!

Want to study in Welsh?

Students can elect to study a number of IBERS modules in the medium of Welsh. Check out the module tab for more information!

Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sgiliau Astudio A Chyfathrebu * BG12410 10
Amrywiaeth Microbau * BG12110 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad I Systemau Cynhyrchu Da Byw * BG11410 10
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Animal Biology * BR13320 20
Biochemistry And The Cellular Basis Of Life BR15320 20
Disease Diagnosis And Control BR15420 20
Equine Anatomy And Physiology BR10910 10
Exploring Genetics BR14410 10
Molecular Laboratory Skills BR12210 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equine Exercise Physiology BR11010 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil * BG25620 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Animal Breeding: Genetics And Reproduction BR25220 20
Immunology BR22220 20
Veterinary Health BR27120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Nutrition Of Livestock, Horses And Companion Animals * BR20720 20
One Health Microbiology BR26520 20
Livestock Production Systems * BR20420 20
Practical And Professional Skills In Microbiology * BR24720 20
Vertebrate Organisms BR26820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gwyddor Cynhyrchu Da Byw * BG30820 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behaviour And Welfare Of Domesticated Animals BR35120 20
Research Project * BR36440 40
Veterinary Infectious Diseases BR34120 20
Veterinary Pharmacology And Disease Control BR36820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behavioural Physiology BR35320 20
Bioinformatics And Functional Genomics BR37120 20
Equine Grassland Management, Nutrition And Development BR35720 20

Cyflogadwyedd

Employability is embedded across all of our teaching at Aberystwyth University.

In a growing market where graduates with skills and specialist knowledge in the Veterinary Biosciences area, our graduates seek employment in the following:

 • Veterinary research;
 • Charity advocacy (e.g. RSCPA);
 • Research in the pharmaceutical and agricultural industry;
 • Teaching;
 • Civil service.

Many students have processed to further training in:

 • Veterinary Medicine training;
 • Postgraduate research (PhD, MRes, PGCE).

What work opportunities could I participate in whilst studying?

Our Year in Employment Scheme (YES) has permitted our students to obtain exciting and rewarding placements with number of employers including Queenholme Equestrian and Chester Zoo. 

Click here to find out about the various opportunities that our Aberystwyth University Careers team offer.

Enhance your employability prospects with GO Wales and YES (Year in Employment Scheme) managed by our Careers department. 

Addysg a Dysgu

What will I learn?

The breakdown below will provide you with an illustration of what you may study during the three year degree scheme.

In the first year you will explore:

 • Comparative anatomy and physiology of domestic animals;
 • Tutorials providing training with essays, reports and presentations;
 • Molecular Laboratory Skills;
 • Animal Handling;
 • Genetics and related diseases;
 • Microbiology;
 • Biochemistry of Life;
 • Diagnostic techniques in the veterinary practice and laboratory.

In the second year you will discover:

 • Domestic animal nutrition including specialisation in livestock, equine or companion animal;
 • Treatment and diseases of cat, dog and exotic pets;
 • Reproductive physiology;
 • The immune system;
 • A range of options covering microbiology, anatomy, livestock production and other relevant modules.

In the third year you will study:

 • Research Dissertation;
 • Animal Behaviour and Welfare;
 • Veterinary Pharmacology;
 • Veterinary infectious diseases;
 • A range of options covering behaviour, Equine management and other relevant modules;
 • You will also undertake a compulsory dissertation in your final year.

Among many skills, you will learn to: synthesize information from scientific literature; understand and explain the implications of technological developments in animal science; scrutinise data in terms of quality and quantity; and respond to new data through laboratory investigation

How will I be taught?

We teach our students in through lectures, workshops, tutorials and practicals.

You will be assigned a personal tutor throughout your degree course, who will help you with any problems or queries.

We assess our students through:

 • Exams;
 • Essays;
 • Practical exercises;
 • Oral presentations;
 • Reports;
 • Statistical exercises;
 • Dossiers;
 • Portfolios;
 • Wikis;
 • Reflective diaries;
 • Literature reviews;
 • Magazine articles.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 128

Lefel A ABB-BCC with B in Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig