MRes

Arloesi Bwyd-Amaeth

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Mai 2024

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad 2:2 Bachelors (Honours) degree in a relevant subject area or equivalent. Subject to agreement with project supervisor. Non-graduates must have at least 24 months of relevant full-time work experience in an agri-food industry.

Gofynion Iaith Saesneg IELTS 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran, neu gyfatebol

Gofynion Eraill Anogir ymgeiswyr i gyflwyno eu CV diweddaraf yn rhan o'u cais.

Yn ôl i'r brig

Trosolwg o'r Cwrs

Modiwlau Dechrau Mai - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
MRes Research Project (A) BDM6060 60
MRes Research Project (B) BDM6160 60
Research Methods BDM0120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behaviour Change BDM8820 20
Biorefining Technologies BDM7720 20
Controlled Environment Agriculture BDM6220 20
Future of Packaging BDM1320 20
Horticultural Science BDM6920 20
Life Cycle Assessment and Beyond BDM6320 20
Livestock Health and Welfare BDM5920 20
Meat Processing BDM8720 20
Newid Ymddygiad BBM8820 20
Precision Livestock BDM6420 20
Prosesu Cig BBM8720 20
Public Goods BDM1920 20
Sustainable Supply Systems BDM1120 20
Systemau Cyflenwi Cynaliadwy BBM1120 20
Waste Resource Management BDM1220 20

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
MRes Research Project (A) BDM6060 60
MRes Research Project (B) BDM6160 60
Research Methods BDM0120 20
MRes Dissertation DL (A) BDM0060 60
MRes Dissertation DL (B) BDM0260 60

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behaviour Change BDM8820 20
Biorefining Technologies BDM7720 20
Controlled Environment Agriculture BDM6220 20
Future of Packaging BDM1320 20
Horticultural Science BDM6920 20
Life Cycle Assessment and Beyond BDM6320 20
Livestock Health and Welfare BDM5920 20
Meat Processing BDM8720 20
Newid Ymddygiad BBM8820 20
Precision Livestock BDM6420 20
Prosesu Cig BBM8720 20
Public Goods BDM1920 20
Systemau Cyflenwi Cynaliadwy BBM1120 20
Systemau Cyflenwi Cynaliadwy BBM1120 20
Waste Resource Management BDM1220 20

Modiwlau Dechrau Ionawr - 2025

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
MRes Research Project (A) BDM6060 60
MRes Research Project (B) BDM6160 60
Research Methods BDM0120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behaviour Change BDM8820 20
Biorefining Technologies BDM7720 20
Controlled Environment Agriculture BDM6220 20
Future of Packaging BDM1320 20
Horticultural Science BDM6920 20
Life Cycle Assessment and Beyond BDM6320 20
Livestock Health and Welfare BDM5920 20
Meat Processing BDM8720 20
Newid Ymddygiad BBM8820 20
Precision Livestock BDM6420 20
Prosesu Cig BBM8720 20
Public Goods BDM1920 20
Systemau Cyflenwi Cynaliadwy BBM1120 20
Systemau Cyflenwi Cynaliadwy BBM1120 20
Waste Resource Management BDM1220 20

Modiwlau Dechrau Mai - 2025

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
MRes Research Project (A) BDM6060 60
MRes Research Project (B) BDM6160 60
Research Methods BDM0120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behaviour Change BDM8820 20
Biorefining Technologies BDM7720 20
Controlled Environment Agriculture BDM6220 20
Future of Packaging BDM1320 20
Horticultural Science BDM6920 20
Life Cycle Assessment and Beyond BDM6320 20
Livestock Health and Welfare BDM5920 20
Meat Processing BDM8720 20
Newid Ymddygiad BBM8820 20
Precision Livestock BDM6420 20
Prosesu Cig BBM8720 20
Public Goods BDM1920 20
Systemau Cyflenwi Cynaliadwy BBM1120 20
Systemau Cyflenwi Cynaliadwy BBM1120 20
Waste Resource Management BDM1220 20

Gyrfaoedd

Dysgu ac Addysgu

|