LLM

Y Gyfraith

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad 2:2 Bachelors (Honours) or equivalent in a law or related social science degree

Gofynion Iaith Saesneg IELTS 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran, neu gyfatebol

Gofynion Eraill Anogir ymgeiswyr i gyflwyno eu CV diweddaraf yn rhan o'u cais.

Yn ôl i'r brig

Trosolwg o'r Cwrs

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dissertation LAM6260 60
Legal Studies LAM0120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Aspects of Commercial Contracting LAM0420 20
International Commercial Law LAM0720 20
International Criminal Law LAM0620 20
International Environmental Law LAM0820 20
International Human Rights Law LAM1620 20
International Humanitarian Law LAM4220 20
International Trade Law LAM1220 20
Law and Gender LAM2420 20
Migration and Asylum Law LAM4420 20
Negotiated Study Module LAM2220 20

Gyrfaoedd

Dysgu ac Addysgu

|