LLM

Cyfraith Fasnachol Ryngwladol

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad 2:2 Bachelors (Honours) or equivalent in a law or related social science degree

Gofynion Iaith Saesneg IELTS 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran, neu gyfatebol

Gofynion Eraill Anogir ymgeiswyr i gyflwyno eu CV diweddaraf yn rhan o'u cais.

Yn ôl i'r brig

Trosolwg o'r Cwrs

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Modiwlau Dechrau Medi - 2023

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dissertation LDM6260 60
Legal Studies LDM0120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Aspects of Commercial Contracting LDM0420 20
International Commercial Law LDM0720 20
International Trade Law LDM1220 20
Criminology of International Conflict Personnel LDM1920 20
International Criminal Law LDM0620 20
International Environmental Law LDM0820 20
International Human Rights Law LDM1620 20
International Humanitarian Law LDM4220 20
Law and Gender LDM2420 20
Migration and Asylum Law LDM4420 20
Nature Conservation & Marine Environmental Law LDM0920 20
Philosophy and Sociology of Human Rights Protection LDM4520 20

Gyrfaoedd

Dysgu ac Addysgu

|