MSc

Arloesedd Bwyd-Amaeth

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Mai 2024

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad 2:2 Bachelors (Honours) degree in a relevant subject area or at least two years of relevant experience

Gofynion Iaith Saesneg IELTS 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran, neu gyfatebol

Gofynion Eraill Anogir ymgeiswyr i gyflwyno eu CV diweddaraf yn rhan o'u cais.

Yn ôl i'r brig

Trosolwg o'r Cwrs

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Modiwlau Dechrau Mai - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dissertation BDM3560 60
Facilitation for Organisation Leadership MMM5920 20
Research Methods BDM0120 20
Sustainable Supply Systems BDM1120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behaviour Change BDM8820 20
Biorefining Technologies BDM7720 20
Business Management for Rural Entrepreneurs BDM8320 20
Coaching and Mentoring for Leaders MMM5820 20
Controlled Environment Agriculture BDM6220 20
Future of Packaging BDM1320 20
Genetics and Genomics in Agriculture BDM5820 20
Grassland Systems BDM5120 20
Horticultural Science BDM6920 20
Leading Change MMM5720 20
Life Cycle Assessment and Beyond BDM6320 20
Livestock Health and Welfare BDM5920 20
Livestock Nutrition BDM0320 20
Livestock Production Science BDM5420 20
Meat Processing BDM8720 20
Newid Ymddygiad BBM8820 20
Nuffield Scholarship Project (New Awards) BDM1740 40
Nuffield Scholarship Project (Post-Completion) BDM1840 40
Organic and Low Input Ruminant Production BDM7520 20
Plant Breeding BDM8420 20
Precision Livestock BDM6420 20
Prosesu Cig BBM8720 20
Public Goods BDM1920 20
Ruminant Gut Microbiology BDM2820 20
Silage Science BDM5620 20
Waste Resource Management BDM1220 20

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dissertation BDM3560 60
Dissertation - Agrifood Innovation BDM9560 60
Facilitation for Organisation Leadership MMM5920 20
Research Methods BDM0120 20
Systemau Cyflenwi Cynaliadwy BBM1120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behaviour Change BDM8820 20
Biorefining Technologies BDM7720 20
Business Management for Rural Entrepreneurs BDM8320 20
Coaching and Mentoring for Leaders MMM5820 20
Controlled Environment Agriculture BDM6220 20
Future of Packaging BDM1320 20
Genetics and Genomics in Agriculture BDM5820 20
Grassland Systems BDM5120 20
Horticultural Science BDM6920 20
Leading Change MMM5720 20
Life Cycle Assessment and Beyond BDM6320 20
Livestock Health and Welfare BDM5920 20
Livestock Nutrition BDM0320 20
Livestock Production Science BDM5420 20
Meat Processing BDM8720 20
Newid Ymddygiad BBM8820 20
Nuffield Scholarship Project (New Awards) BDM1740 40
Nuffield Scholarship Project (Post-Completion) BDM1840 40
Organic and Low Input Livestock Production BDM7520 20
Plant Breeding BDM8420 20
Precision Livestock BDM6420 20
Prosesu Cig BBM8720 20
Public Goods BDM1920 20
Ruminant Gut Microbiology BDM2820 20
Silage Science BDM5620 20
Waste Resource Management BDM1220 20

Modiwlau Dechrau Ionawr - 2025

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dissertation BDM3560 60
Facilitation for Organisation Leadership MMM5920 20
Research Methods BDM0120 20
Systemau Cyflenwi Cynaliadwy BBM1120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behaviour Change BDM8820 20
Biorefining Technologies BDM7720 20
Business Management for Rural Entrepreneurs BDM8320 20
Coaching and Mentoring for Leaders MMM5820 20
Controlled Environment Agriculture BDM6220 20
Future of Packaging BDM1320 20
Genetics and Genomics in Agriculture BDM5820 20
Grassland Systems BDM5120 20
Horticultural Science BDM6920 20
Leading Change MMM5720 20
Life Cycle Assessment and Beyond BDM6320 20
Livestock Health and Welfare BDM5920 20
Livestock Nutrition BDM0320 20
Livestock Production Science BDM5420 20
Meat Processing BDM8720 20
Newid Ymddygiad BBM8820 20
Nuffield Scholarship Project (New Awards) BDM1740 40
Nuffield Scholarship Project (Post-Completion) BDM1840 40
Organic and Low Input Livestock Production BDM7520 20
Plant Breeding BDM8420 20
Precision Livestock BDM6420 20
Prosesu Cig BBM8720 20
Public Goods BDM1920 20
Ruminant Gut Microbiology BDM2820 20
Silage Science BDM5620 20
Waste Resource Management BDM1220 20

Modiwlau Dechrau Mai - 2025

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dissertation BDM3560 60
Facilitation for Organisation Leadership MMM5920 20
Research Methods BDM0120 20
Systemau Cyflenwi Cynaliadwy BBM1120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behaviour Change BDM8820 20
Biorefining Technologies BDM7720 20
Business Management for Rural Entrepreneurs BDM8320 20
Coaching and Mentoring for Leaders MMM5820 20
Controlled Environment Agriculture BDM6220 20
Future of Packaging BDM1320 20
Genetics and Genomics in Agriculture BDM5820 20
Grassland Systems BDM5120 20
Horticultural Science BDM6920 20
Leading Change MMM5720 20
Life Cycle Assessment and Beyond BDM6320 20
Livestock Health and Welfare BDM5920 20
Livestock Nutrition BDM0320 20
Livestock Production Science BDM5420 20
Meat Processing BDM8720 20
Newid Ymddygiad BBM8820 20
Nuffield Scholarship Project (New Awards) BDM1740 40
Nuffield Scholarship Project (Post-Completion) BDM1840 40
Organic and Low Input Livestock Production BDM7520 20
Plant Breeding BDM8420 20
Precision Livestock BDM6420 20
Prosesu Cig BBM8720 20
Public Goods BDM1920 20
Ruminant Gut Microbiology BDM2820 20
Silage Science BDM5620 20
Waste Resource Management BDM1220 20

Gyrfaoedd

Dysgu ac Addysgu

|